КФН и EIOPA не откриха проблеми в небанковия сектор
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

КФН и EIOPA не откриха проблеми в небанковия сектор

Регулаторът налага 33 млн. лв. корекции на активите на пенсионните фондове след прегледа

КФН и EIOPA не откриха проблеми в небанковия сектор

Само 13 застрахователя не са покрили капиталовите изисквания, но над половината вече са взели мерки

Гергана Михайлова
20410 прочитания

Регулаторът налага 33 млн. лв. корекции на активите на пенсионните фондове след прегледа

© Цветелина Белутова


Недостигът на капитал в застраховането е сумарно под 40 млн. лв., главно в малки, български дружества, които не застрашават сектора.

След като в средата на миналата година БНБ констатира минимални проблеми при банките, сега и Комисията за финансов надзор (КФН) приключи своята проверка с аналогични констатации за застрахователите. От обявените на 3 февруари резултати става ясно, че 13 от 54 компании и групи не са покрили капиталовите изисквания към 30 юни 2016 г. Всички в списъка на неиздържалите са местни играчи, като по-съществени са третият по пазарен дял "Армеец", петият "Бул инс", групата "Евроинс" заедно с няколко от дружествата й, ЗАД "България" и "ДаллБогг: Живот и Здраве". Повечето обаче вече или са покрили недостига, или са предприели мерки за това. А в пенсионния сектор, който управлява близо 10 млрд. лв. активи, са констатирани нужни корекции за едва 30 млн. лв. Те идват основно от преоценки на инвестиционни имоти, а отдавна дискутираният и признавания проблем в сектора - заобикалянето на ограниченията за инвестиции в свързани лица, отново остава недокоснат и с поредни обещания за законодателни промени. А това всъщност бе основният повод за проверката.

Изводът на КФН и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е, че двата сектора са стабилни и потребителите могат да са спокойни. "Ние силно вярваме и това е причината, поради която влизаме в това упражнение, че ефектът се постига само при пълна прозрачност. Ключов елемент е да повишим доверието на потребителите, както и на самата индустрия", каза Патрик Ходжис от европейския орган на пресконференция за представяне на резултатите.

Дали това може да се случи е трудно да се прецени напълно - проверката приключва след две отлагания, грандиозен скандал с отстранен одитор и обвинения от КФН, че някои застрахователи опитват да бламират процедурата. Това са все моменти, които подкопават доверието в упражнението, а предвид по-меките от очакваното резултати по подобие на тези на банките логично изниква и въпросът в смисъла от похарчените 2.28 млн. лв. от данъкоплатците за методологии и консултант на КФН и още поне 8 млн. лв. платени от самите проверявани за хонорари на одитори.

Застрахователните компании

Генералният извод от проверката на 54 застрахователни дружества и групи е, че по голямата част от корекциите са за компании с местни собственици и всички 13 останали под чертата на капиталовите изисквания са именно такива. Като изключим три от тях, в топ 10 по пазарен дял останалите са с микроскопичен пазарен дял.

По новият регламент Solvency II трябва да покриват със собствени средства 100% от минималното капиталово изискване и от капиталово изискване за платежоспособност. "Второто е по-високото и обхваща в много по-голяма степен всички рискове, на които в бъдеще, не само към конкретния момент, може да е изложен един застраховател", обясни Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, отговарящ за застрахователния надзор.

В пари недостигът се изразява в 25 млн. лв. по единия и 50 млн. лв. по другия показател, като след идентифицирането им 7 от компаниите са предприели мерки по набавяне на допълнителни средства и така недостигът е намален до 17 млн. лв. по единия и 22 млн. лв. по другия показател. На "Бул инс" и "Евро инс" е даден срок до края на 2017 г., предвиден в европейската директива, за да покрият капиталовото изискване за платежоспособност. От второто дружество обявиха, че то покрива и компенсира напълно констатираните корекции на групово и индивидуално ниво с внесените през второто полугодие в капитала на холдинга 63.5 млн. лв. и постигнатите положителни финансови резултати за годината.

"През 2016 г. капиталът на застрахователния холдинг беше увеличен със 195.58 млн. лв. до 483 млн. лв. Целта на емисията беше да се осигурят средства за финансирането на експанзията на "Евроинс иншурънс груп" (ЕИГ) и за подкрепа на неговите дъщерни компании. През декември част от средствата - 44 млн. лв., бяха предоставени на дъщерното дружество на холдинга в Румъния, с което капиталът на "Евроинс Румъния" нарасна до 530 млн. леи. Още близо 15 млн. лв. бяха използвани за капиталова подкрепа на четирите дъщерни дружества на ЕИГ в България, които средства компенсират изцяло направените от одитора корекции в балансите им", се казва в съобщението на ЕИГ, която на групово ниво има най-високи констатирани корекции - за близо 60 млн. лв.

"Армеец", което е дружеството с най-големи корекции на индивидуално ниво, пък е покрило недостига си, като е продало финансови активи, които са били обезценени проверката. Дружеството е част от групата "Химимпорт", в която влизат още банка, пенсионно дружество и други сателитни финансови компании, така че вероятно рискът е пренесен в други части на групата. Друга тревожна констатация в доклада на КФН е, че "Армеец" не е предоставил на проверителя си "Делойт одит" данни на групово ниво и конкретно за татарстанското си поделение "Армеец Итил". От компанията са оспорили това твърдение. Аналогично и "Еврохолд", компанията - майка на "Евроинс иншурънс груп", не е дала данни с твърдението, че няма основания такава да се иска за крайния холдинг-майка.

Ралица Агайн изрично подчерта, че сред дружествата, останали с непокрит недостиг, няма такива, които предлагат най-масовата застраховка "Гражданска отговорност", което да даде основание за притеснение сред потребителите. Освен това съвкупно пазарният им дял е 1.5%, което не представлява заплаха за системата като цяло.

"Държа да ви уведомя, че повечето от компаниите вече са започнали да прилагат мерки, за да покрият дефицитите, които са идентифицирани. Ние ще излезем с предписания и ще наблюдаваме начина, по който се изпълняват тези мерки, които за 3 до 6 месеца ще трябва да бъдат изпълнени", заяви председателят на КФН Карина Караиванова на пресконференцията по обявяване на резултатите. Тя посочи като основни проблеми за компаниите оценката на инвестициите в инструменти, листвани на БФБ. Търгуваните обеми ценни книжа са малки и с няколко сделки може да се поддържа относително висока цена.

По отношение на изискуемите техническите резерви на застрахователите проверката е установила, че те поддържат по-големи суми в запас, отколкото е необходимо. С оглед на това консултанти, участвали в процедурата, препоръчват намаление на резервите с 209 млн. лв. в общото и с 22 млн. лв. в животозастраховането.

Пенсионните фондове

При проверката на пенсионните фондове резултатът изглежда още по-мек, а констатациите - безкритични. Прегледът на 27-те фонда, управлявани от 9 дружества, е установил необходимост от корекции с едва 33 млн. лв., което е 0.3% от активите на индустрията, които възлизат на общо 9.8 млрд. лв. От тези корекции 10.2 млн. лв. се дължат на недооценяване на риска при оценката на корпоративни облигации, а 22.7 млн. лв. идват от разминаване с начина, по който трябва да се оценяват инвестиционните имоти в портфейлите.

Това води и доста неочаквано разпределение на корекциите по дружества. Като абсолютна сума половината се дължи на промени в стойността на инвестиционни имоти на "Доверие". Като дял от активите пък най-големи са наложените корекции при фондовете на "Бъдеще", където достига до 3.4% за доброволния фонд. При осчетоводяването на тези корекции това ще означава и намаление на доходността за осигурените с аналогичен процент.

Големият пропуск тук е, че за пореден път публичната тайна, че голяма част от активите при някои дружества се влагат в близки до собствениците им лица, отново не е официално констатирана, въпреки че тази задача е специално възложена на проверяващите.

"В определени случаи изследваните лица бяха значителен брой или структурата на групите беше сложна. Предвид това бяха налице ограничения във връзка с идентифицирането на възможни други свързани лица извън посочените от ПОД, тъй като идентифицирането на свързано лице изисква да бъде анализиран значително по-широк кръг информация", се казва в доклада. Одиторите обясняват, че са ползвали публично налична информация, като не е ясно доколко са обръщали внимание на медийни публикации. "Капитал" за пръв път пише за тези концентрации на инвестиции в свързани лица още през 2009 г. (и многократно след това), като тогавашния зам.-председател на КФН, отговарящ за пенсионния надзор, Бисер Петков (сега управител на НОИ) призна за тази практика и обясни, че има законови пробойни.

Все пак е отразен един засечен случай, при който проверяващите са счели, че има отношение на свързаност съгласно дефинициите на международните счетоводни стандарти, но не и по Кодекса за социално осигуряване. Затова и те препоръчват законови промени, които да разширят дефинициите за свързаност. Това е причината, поради която регулаторът ще предложи такава. Това обаче е нещо, което се повтаря като рефрен от години без особено развитие.

Резултати от преглед на балансите на застрахователите и застрахователните групи и ефект върху показателите за капиталови изисквания (в хил. лв.)

КИП - капиталово изискване за платежоспособност; МКИ - минимално капиталово изискване !function(e,t,n,s){var i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,"script","infogram-async","//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js");

Не особено стресирани

Докато финалният доклад е концентриран върху проверки, всъщност упражнението за застрахователите продължава. Стрес тестовете за тях още не са приключили, като при съобщаването на резултатите от проверките в сектора стана ясно какви в най-общи линии са хипотезите на симулациите. Проверява се финансовата устойчивост на компаниите при неблагоприятни пазарни условия (например срив на фондовите борси), при земетресение, наводнение и недостиг на резервите. Животозастрахователите пък се тестват на по-висока от очакваното продължителност на живота на осигурените лица. От така представените условия става ясно, че не се предвижда кръстосан тест с кумулативно добавяне на неблагоприятни фактори и изследване на ефекта им върху стабилността на компаниите

Предварителните резултати показват, че от всички сценарии най-неблагоприятен за застрахователите е влошаване на пазарната обстановка. Поражението му върху балансите на застрахователите е в размер на 313 млн. лв. Сценарият с недостиг на резервите показва отклонение с 14% под формата на обезценяване на собствените средства. Големи загуби би имало при сбъдване на сценарии, свързани със застраховката "Гражданска отговорност", тъй като тя има най-голяма доминация в портфейлите на общозастрахователните дружества.

Индивидуалните резултати от стрес тестовете предстои да бъдат анализирани, съобщават от КФН, след което регулаторът ще предприеме мерки за увеличаване на устойчивостта на застрахователната индустрия. Кога обаче ще стане това не се посочва.
Недостигът на капитал в застраховането е сумарно под 40 млн. лв., главно в малки, български дружества, които не застрашават сектора.

След като в средата на миналата година БНБ констатира минимални проблеми при банките, сега и Комисията за финансов надзор (КФН) приключи своята проверка с аналогични констатации за застрахователите. От обявените на 3 февруари резултати става ясно, че 13 от 54 компании и групи не са покрили капиталовите изисквания към 30 юни 2016 г. Всички в списъка на неиздържалите са местни играчи, като по-съществени са третият по пазарен дял "Армеец", петият "Бул инс", групата "Евроинс" заедно с няколко от дружествата й, ЗАД "България" и "ДаллБогг: Живот и Здраве". Повечето обаче вече или са покрили недостига, или са предприели мерки за това. А в пенсионния сектор, който управлява близо 10 млрд. лв. активи, са констатирани нужни корекции за едва 30 млн. лв. Те идват основно от преоценки на инвестиционни имоти, а отдавна дискутираният и признавания проблем в сектора - заобикалянето на ограниченията за инвестиции в свързани лица, отново остава недокоснат и с поредни обещания за законодателни промени. А това всъщност бе основният повод за проверката.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

11 коментара
 • 1
  vladislav_paunov avatar :-|
  Molotov

  Какво да покаже методологията!? Нали аз я писах! Стоян

 • 2
  nikitovanch avatar :-|
  nikitovanch

  В сектор, който управлява милиарди 30 млн. е просто прашинка. Това трябва да е под 0.3%, което е положително. При застрахователите е същото положение, макар стрес-тестовете реално да не са приключили окончателно. Да се твърди, че лидерът в общото застраховане си е прехвърлило "риска" в друго дружество е нелепо. Той за това е лидер, защото може без да прехвърля да се справи с риска. Не виждам и логиката на Делойт да иска данни от дъщерни дружества или компании-майки при положение, че в другите държави вероятно има други регулации, особено когато не са в ЕС.

  Всички, които бяха скептично настроение от тези стрес-тестове и които очакваха апокалиптични картини след тях искам да видя какво ще кажат сега. И банковите, и небанковите сектори са ни стабилни, неща, които от много време европейски банкери и финансисти ни казваха, но имаше хора, които не вярваха.

 • 3
  vladislav_paunov avatar :-|
  Molotov

  Братчедката не успя да се пласира на одитите, но аз успях да потуля нещата. Джалъзов

 • 4
  cezar_cezar avatar :-|
  есе

  И за банковия, и за небанковия сектор, проверките показват, че са стабилни и сигурни. Време е да гласуваме и да си изберем и стабилен кабинет и вече да вървим напред.

 • 5
  motochristo avatar :-|
  motochristo

  До коментар [#4] от "Алфонсо":

  Нема хора нещо тея дни

 • 6
  julida avatar :-|
  Karamelski

  Никой не е в състояние да "развърже" свързаните лица в България! ;)

 • 7
  bogik avatar :-|
  Bogi.k

  "Изводът на КФН и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е, че двата сектора са стабилни и потребителите могат да са спокойни."

  Абе на КФН не бях склонна да вярвам много много, но щом и EIOPA са на същото мнение, явно са наред нещата.

 • 8
  juukkk avatar :-?
  juukkk

  Капитал, моля разширете покритието си над небанковия сектор - рядко говорите за фондовата борса, инвестиционни посредници, управляващи дружества (управляваните от тях вф, ид и индивидуални потфейли), адсиц, лизингови компании, компании за бързи кредити, заложни къщи, местни лихфари и чейндж бюра...

 • 10
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  "В определени случаи изследваните лица бяха значителен брой или структурата на групите беше сложна. Предвид това бяха налице ограничения във връзка с идентифицирането на възможни други свързани лица извън посочените от ПОД, тъй като идентифицирането на свързано лице изисква да бъде анализиран значително по-широк кръг информация"

  Аз това мога да го интерпретирам с 2 думи: Домързя ни.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.