След Москов: Какво се променя в здравните услуги?

Здравеопазване

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев получи подкрепата на лекарското съсловие, за да подпише договора.
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев получи подкрепата на лекарското съсловие, за да подпише договора.    ©  Георги Кожухаров
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев получи подкрепата на лекарското съсловие, за да подпише договора.
Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев получи подкрепата на лекарското съсловие, за да подпише договора.    ©  Георги Кожухаров
- Пръстовият отпечатък при преглед и лечение отпада

- Увеличават се средствата за извънболнична помощ

- Лимитите при болниците ще действат по-слабо, парите за клиники остават същите

Епохата "Москов" в здравеопазването приключи с подписването на Национален рамков договор (НРД) между лекарите и здравната каса. След като миналата година Българският лекарски съюз (БЛС) отказа да гласува мандат на ръководството си да подпише договора заради несъгласието с много от реформите на бившия здравен министър, тази седмица най-важният договор в българското здравеопазване бе подписан.

НРД регулира цените и обемите медицински услуги, които ще плати здравната каса от началото на новата "лечебна година" през април. В момента лечебните заведения получават заплащане по силата на еднолично решение на касата, в което влизат само лимитирани медицински услуги и чекиране с пръстов отпечатък.

С новия договор отпадат някои от най-тежките условия за възстановяване на средства. Здравната каса също така реши да ревизира дискриминационните си решения пациенти да получават лекарства не на база на медицински показания, а на икономическа изгодност. Промените след април са във всички сфери на медицината и като цяло облекчават работата на лекарите. Ето накратко какви са те.

1. Пръстовият отпечатък няма да се въвежда в извънболничната помощ и отпада от болниците.

Чекирането с пръстов отпечатък, за което бяха предвидени пилотни проекти в аптеките и при личните лекари, беше отменено, тъй като здравната каса прецени, че така ще блокира работата на медиците, защото сървърите й нямат капацитет да обработват информацията. Според изчисленията на НЗОК лекарите извън болниците трябваше да направят разход общо от около 30 млн. лв. за покупка на четци за пръстови отпечатъци и лични карти.

По силата на НРД от 1 април чекирането се отменя и при болниците, защото резултатът от него е, че плащанията на здравната каса не намаляват. Това чекиране беше обявено от тричленен състав на Върховния административен съд за нищожно, защото не е заложено в закона и не отговаря нито на българското, нито на европейското законодателство. Окончателното произнасяне по делото ще бъде на 16 март. Всички основни политически партии са заложили в програмите си въвеждане на електронно здравеопазване, електронна здравна карта и електронно пациентско досие, като нито една не припознава пръстовия отпечатък като механизъм.

2. Личните лекари няма да носят отговорност за това колко са болни пациентите им.

Извънболничната помощ извади късмет: запази увеличението на средствата, дадено им от Москов, но отпадна задължението да плащат глоба, ако пациентите им не са достатъчно здрави. Въпреки че е заложено като текст в закона, изискването личните лекари да постигат необходимите нива на кръвно налягане и кръвна захар например е модифицирано в НРД. В извънболничната помощ обявиха, че не могат да носят отговорност, ако пациентът няма пари да си купи лекарства или води нездравословен начин на живот. Така вместо да оправдаят увеличените средства за прегледи, в договора се появи оправданието, че ако лекарите са изпратили пациента на консултация, назначили са му изследвания или са сменили терапията му, няма да бъдат санкционирани. Средствата за заплащане на прегледи при личните лекари бяха увеличени в началото на годината, а тези за специалисти ще нараснат от 1 април, което ще струва на здравната каса общо 21 млн. лв. Повишава се и цената на някои лабораторни изследвания.

3. Парите за болнична помощ остават същите, но болниците ще имат по-гъвкави лимити за пациенти

Въпреки че в бюджета на НЗОК са записани 1.457 млрд. лв. за болнична помощ, в крайна сметка здравната каса отстъпи пред искането на лекарския съюз клиниките да получат 1.613 млрд. лв. - толкова, колкото е касовото изпълнение на бюджета през 2016 г., както и да им бъдат платени 19 млн. лв. надлимитна дейност за 2016 г. (пациенти, лекувани над лимита на съответната болница). Начините, по които в рамките на бюджета касата планира да навакса необходимите средства, са два. Част от тях ще дойдат от оперативния й резерв, който е 341 млн. лв. Друга част ще дойдат от надвнесени здравни осигуровки - всяка година НАП събира от частния сектор с около 100 млн. лв. повече от планираното.
За разлика от миналата година обаче през тази с договора се променят лимитите за прием на пациенти и лечение. През миналата година те бяха едномесечни и стигаха до ниво легла, за които плаща по договор касата. Проблемът беше, че ако приеме 90 вместо 100 пациенти например, колкото е лимитът, на следващия месец бюджетът на болницата се намалява на 90. Затова стремежът на клиниките беше да достигнат месечния лимит, за да не останат с намалени средства на следващия месец. Лимитите отново остават в сила, но са тримесечни и ако единия месец клиниката приеме повече, а другия по-малко пациенти, тя няма да бъде наказана. През миналата година тя трябваше или да препрати пациента към друга болница, или да го приеме и да не й бъде заплатено. По силата на договора, ако клиниките надхвърлят и средствата по тримесечните лимити, лекарите отново ще преговарят със здравната каса за преразпределение на останалите бюджети. Разликата е, че срещу тях няма да се прилагат административни методи като автоматично намаляване на цените на клиничните пътеки и на средствата за клиниките, както миналата година. Месечно болниците ще получават средно 136.5 млн. лв.

През 2017 г. цените на клиничните пътеки няма да се увеличават, а през тази година болниците ще започнат да издават лични фактури за пациенти, в които да описват какви манипулации и операции са им приложени, колко заплаща НЗОК и каква е стойността на процедурата за клиниката. Документът трябва да даде информация на пациента колко наистина струва престоят му в болница и да послужи на здравната каса като база за реално остойностяване на лечението по всяка клинична пътека.

4. Здравната каса няма да ограничава нуждаещите се от лекарства

В началото на годината касата беше предприела изключително опасна политика по отношение на една група пациенти - тези с очаквана ниска продължителност на живота. Тя разработи критерии, според които те трябваше да се лекуват не по медицински показания, а в зависимост от икономически най-изгодната оферта на лекарство за съответното заболяване. В критериите беше записано, че пациентите няма да се лекуват, без да бъде обяснено кое институцията приема за ниска продължителност. Ако беше приет безропотно, опитът щеше да се разпростре и върху цялата иновативна терапия, като касата щеше да предпочита най-евтиното лекарство. Пациентите обаче обжалваха критериите и Върховният административен съд спря действието им до произнасянето си. В същото време новото ръководство на касата пренаписа критериите и сега пациентите отново ще имат достъп до нужното им лечение.