Марешки оглавява две партии и никой не може да му попречи (обновена)

Веселин Марешки представи проекта "Воля"

Марешки оглавява две партии и никой не може да му попречи (обновена)

Прокуратурата проверява парадоксалната ситуация, която е трябвало да предотврати още при искането за вписване

26853 прочитания

Веселин Марешки представи проекта "Воля"

© Цветелина Белутова


Адвокат Христо Нихризов: Липсва законова забрана едно лице да е председател на две различни партии

Веселин Марешки към момента е председател на две действащи политически партии, регистрирани в Софийския градски съд - Национално движение за свобода и демокрация (НДСД) и "Воля". Това официално потвърдиха за "Капитал" от съда. Ситуацията е парадоксална, но в същото време тя може да се окаже неподвластна на институциите.

Битието на Марешки като председател на две партии не е трябвало да бъде допуснато при регистрацията, но веднъж допуснато, то няма как да бъде регулирано от институциите. При сегашната уредба на Закона за политическите партии (ЗПП) ситуацията може да бъде коригирана само от самия Марешки и общите събрания на неговите партии. Това коментират юристи по повод казуса с двойното партийно битие на аптечния бос. Никой обаче не се наема да каже какво може да се случи, ако бъдат атакувани резултатите от изборите на това основание, защото такъв казус досега не е имало.

На 21 февруари 2005 г. В СГС е регистрирана партия Национално движение за свобода и демокрация (НДСД) с председател Веселин Марешки. Законът за политическите партии забранява учредител на една партия да бъде гражданин, който членува в друга партия. Но истината е, че Марешки не е бил учредител на втората създадена партия Либерален алианс, която по-късно се преименува на "Воля". Първоначално партията е регистрирана в съда на 24.08.2007 г. с друг председател, Марешки е вписан като председател на Либерален алианс едва на 22 ноември 2012 г. на база на заявление, че е избран за председател на извънреден конгрес на партията. От този момент нататък и досега той е председател на две действащи партии.

Такъв случай досега няма, подобна ситуация не би трябвало да се случва, коментират юристи. Според тях обаче няма механизъм, по който едно такова обстоятелство да бъде атакувано в съда от прокуратурата или от друг институционален играч, просто защото законът не го предвижда. Съществува законова възможност прокуратурата да иска разпускане на една партия за системно нарушаване на Закона за политическите партии, но никъде в закона няма изрична забрана за дублиране на членство или дори председателски пост. Би трябвало да се подразбира, естествено. Това бе и тезата, който разви пред "Капитал" и адвокатът на партия ВОЛЯ Христо Нихризов - "липсва законова забрана едно лице да е председател на две различни партии", забраната е само член на една партия да не може да учредява друга (виж в карето по-долу).

Процедурата

Политическата партия се регистрира в публичен регистър на партиите в Софийския градски съд по писмена молба от органа на партията, който я представлява по устав. За регистрация партиите са длъжни да представят в съда освен всичко друго и списък с трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 500 членове – учредители на партията, както и на не по-малко от 2500 членове, декларации за индивидуално членство и др. Решението на съда подлежи на обжалване или протест от прокуратурата в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд. ВКС се произнася с решение, което е окончателно, а СГС в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация вписва новата партия в регистъра. Решението на съда за вписване се обнародва в Държавен вестник.

Оттам нататък това решение за регистрацията не може да се атакува. Законът предвижда възможност за разпускане на една политическа партия по искане на прокуратурата, но на изчерпателно изброени основания:

- когато тя с дейността си нарушава системно изискванията на ЗПП;

- дейността й противоречи на конституцията;
- повече от пет години от последната й съдебна регистрация не е участвала в никакви избори – за народни представители, за президент и вицепрезидент или в местни избори; - не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни години;

- не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

Никъде изрично не е предвидена възможност за реакция на прокуратурата или друга институция, когато даден член на партията едновременно с това е член и на друга партия, дори и ако той е едновременно председател на две партии. Сигурно би могло да се защитава тезата, че това покрива основанието "системно нарушение на изискванията на Закона за политическите партии", но е много съмнително дали българската прокуратура би предприела непопулярния ход да иска разпускане на партия "Воля". Преди или след изборите.

И прокуратурата се сети, че може да има проблем

Междувременно Софийската градска прокуратура обяви във вторник по обед, че е разпоредена проверка по постъпилия ден по-рано сигнал от ЦИК, в хода на която от съда са изискани материалите по делата за регистрация на двете партии и удостоверение за актуалното им състояние. "Съгласно чл. 8 от Закона за политическите партии гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да участва в учредителното събрание на политическа партия само ако не членува в друга партия. Горното обстоятелство, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от закона, се удостоверява с декларация", информира прокуратурата за съдържанието на закона, с което показва, че още е много назад с фактите.

Друг е въпросът, че този казус поставя много сериозно темата в какво се състои задължителното участие на прокуратурата по закон в тези дела за регистрация на политически партии и защо в случая тя е пропуснала да реагира навреме при искането за вписване на Марешки като председател на втора партия.

Марешки: Съдът се е произнасял многократно

Позицията на Марешки и партия "Воля" бе обявена в понеделник и тя е категорична – нарушения няма, това са фалшиви новини, партия НДСД е трябвало служебно да бъде заличена и не е вина на Марешки, че това не се случило:

"Г-н Марешки е избран за председател през ноември 2012 г., или над 5 г. след регистрацията на партията, на легитимно и законосъобразно проведено събрание... СГС нееднократно е извършвал промени в обстоятелствата по регистрацията на ПП "Воля", което означава, че съдът е извършвал редица проверки за действителността и законосъобразността на регистрацията ѝ през годините.

Що се отнася до Политическа партия "Национално движение за свобода и демокрация", тя е регистрирана през февруари 2005 г. Съгласно приетия по-късно Закон за политическите партии и по-конкретно § 4 от същия, ПП НДСД е следвало да се пререгистрира в срок до 30 юни 2006 г. Последователно Софийският градски съд и Върховният касационен съд отказват да пререгистрират ПП НДСД, с което на практика окончателно ограничават възможността ѝ да развива дейност и да участва в политическия живот на страната, включително чрез участието на избори. Нито прокуратурата, нито съдът обаче са предприели мерки за заличаването ѝ.

Г-н Марешки, а още по-малко ПП "Воля" могат да носят отговорност за това, че ПП НДСД не е заличена по надлежния ред в регистъра на СГС. Единствената причина отчетите на ПП НДСД да се представят в Сметната палата въпреки отказа за пререгистрация е, че е налице изрично законово задължение за това в чл. 34 от ЗПП, а Веселин Марешки е човек, който спазва законите", пише в съобщението на партията. В същото време Марешки продължава да внася редовно отчетите на партия НДСД в Сметната палата, което противоречи на тази му позиция, защото най-малкото доказва схващането му, че тя съществува и до момента.

Засега този въпрос не засяга ЦИК, доколкото "Воля" е регистрирана за изборите след подадени по закон официални документи, включително и удостоверение от съда за законно регистрирана партия. Разумното тълкуване на закона не би трябвало да води до каквито и да е трусове, а и едва ли институциите биха рискували подобно нещо.

Адвокат Христо Нихризов:

Липсва законова забрана едно лице да е председател на две различни партии

"Капитал" изпрати три въпроса на адвоката на партия ВОЛЯ Христо Нихризов. Публикуваме отговорите, които получихме, въпреки, че част от тях повтаря позицията на позицията на партията, разпространена вчера и отразена в текста:

Представлява ли нарушение на закона това положение, при което г-н Веселин Марешки е едновременно и председател и член на две различни политически партии?

Не. Няма нарушение. Политическа партия "Национално движение за свобода и демокрация" е регистрирана през февруари 2005 г. Съгласно приетия по-късно Закон за политическите партии (обнародван в "Държавен вестник" от 01.04.2005г. ) и по конкретно § 4 от същия, ПП НДСД е следвало да се пререгистрира в срок до 30 юни 2006 г. Последователно Софийски градски съд и Върховния касационен съд отказват да пререгистрират ПП НДСД, с което на практика окончателно ограничават възможността ѝ да развива дейност и да участва в политическия живот на страната, включително чрез участието на избори. Отделно от това следва да се посочи, че липсва законова забрана едно лице да е председател на две различни политически партии. Единствената съществуваща забрана в това отношение е едно лице да не може да е учредител на две партии. Г-н Марешки не е учредител на ПП "Воля".

Задължително ли е да се предприеме нещо за прекратяване на това положение?

В случаи като този с ПП НДСД, при който има отказ партия да бъде пререгистрирана по новия Закон за политическите партии, същата следва да бъде заличена служебно от съда, защото съществуването ѝ остава безпредметно - тя не може да участва в избори или да осъществява каквато и да е друга дейност. Дали това е задължително – по скоро да, но преценката все пак е на съда и на прокуратурата.

Може ли това да има негативно отражение върху изборите?

В изборите участва само и единствено ПП "Воля". В този смисъл, казусът, по начина, по който се експлоатира от някои медии вероятно има негативно значение върху кампанията на ПП "Воля", защото се внушават неверни твърдения за партията и нейния председател без да се направи проверка на фактите и без на последните да бъде дадена възможност да се защитят.

От чисто правна гледна точка няма как казусът да се отрази на изборите. ПП "Воля" е надлежно регистрирана и осъществява дейността си при спазване на всички законови изисквания. Това се доказва и от факта, че Софийски градски съд нееднократно е извършвал промени в обстоятелствата по регистрацията на ПП "Воля", което означава, че съдът е извършвал редица проверки за действителността и законосъобразността на регистрацията ѝ през годините. ЦИК също е регистрирала без забележки ПП "Воля" за участие в изборите. Нещо повече, на 18.03.2017 г. ЦИК взе единодушно и изрично решение, че ситуацията не нарушава правилата на Изборния кодекс. Не на последно място следва да се отбележи, че в изборите участва само едната партия – ПП "Воля", поради което няма как съществуващата в неактивно състояние ПП НДСД да окаже каквото и да е влияние върху изборите.
Адвокат Христо Нихризов: Липсва законова забрана едно лице да е председател на две различни партии

Веселин Марешки към момента е председател на две действащи политически партии, регистрирани в Софийския градски съд - Национално движение за свобода и демокрация (НДСД) и "Воля". Това официално потвърдиха за "Капитал" от съда. Ситуацията е парадоксална, но в същото време тя може да се окаже неподвластна на институциите.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


9 коментара
 • 1
  tsvetko_51 avatar :-|
  tsvetko_51

  За мен това си е гаф веднъж на съда и може би прокуратурата, но и за самия Марешки, който каквото и да говори, как спазва закона и затова продължава да внася отчети за старата партия и в същото време регистрира новат партия.
  Излиза, че нито той, нито юристите, които са го съветвали и съветват по партините въпроси, познават или пък имат желание да спазват законите, такива каквито са.
  Защо съда проспива тези обстоятелства, след като колкото и да са много, все пак регистрираните партии и техните основатели са краен брой и е възможно да бъдат проверени буквално за часове, за мен си остава поредно доказателство за лошото и безотговорно отношение при изпълнение на трудовите задължения на съдебната власт и е задължително виновните да бъдат най-малкото дисциплинарно наказани.

 • 2
  3800.200av_port avatar :-P
  Ivan Stoyanoff

  Много ясно е, че нарушения няма, това са фалшиви новини, партия НДСД е трябвало служебно да бъде заличена и не е вина на Марешки, че това не се случило.
  Обаче за БСП и ДПС не е изгодно Марешки да се сложи в Парламента. И затова другарите атакуват като използват съда, прокуратурата и червените медии.
  Отново фалшив проблем, отново фалшива новина.
  Много късно са се сетили комунистите. Избирателите вече са твърдо решили за кого да гласуват.

 • 3
  simon40 avatar :-|
  simon40

  До коментар [#2] от "Ivan Stoyanoff":

  А как ще обясните тогава че Марешки продължава да внася редовно отчетите на партия НДСД в Сметната палата? Вие ще плащате ли данъци на имот който не е ваш?
  Нещо май а.....

 • 4
  fbr45306322 avatar :-?
  MyTwoCents

  А бе малко параграф 22 е работата. Хем ти отказват да те пререгистрират, хем не те заличават и те карат да подаваш отчети.

  Така че както се казва в статията „ Разумното тълкуване на закона не би трябвало да води до каквито и да е трусове“. Демек да заличат НДСД като институциите, от които зависи това си посипят главата с пепел защо не са го направили до сега.

 • 5
  rosiraycheva50._ avatar :-|
  Роси

  Като гледам , какви хора пишат и приемат законите, артисти, спортисти, журналисти, такива случай няма кого да учудят.

 • 6
  kaisersoze avatar :-|
  Андрей Ляпчев

  Жена му рускинята нали е дъщеря на шеф от охраната на Путин :))) Смее ли някой да го закача?

 • 7
  pfh24383707 avatar :-|
  Йоан Каратерзиян

  Много е неудобен за управляващата мафия... Може би, неудобни хора ни трябват.

 • 8
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  По никакъв начин не харесвам Марешки, ама това са глупости.

  Ако Да, България бъдат отстранени за подобно нещо, щяхте да оревете света. Вашата работа е да бъдете ОБЕКТИВНИ. Предишната партия не развива кой знае каква дейност и Марешки не получава някакви големи облаги от нейното съществуване. Поне вие не размишлявате в тази насока.

  Първо, законът е спазен. Второ, като гледам от Воля нямат нищо против първата партия да бъде заличена.

 • 9
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  До коментар [#7] от "Йоан Каратерзиян":

  Ми неудобен е, както беше неудобен Бойко. Поредния мафиот, който се цели във властта. Този конкретно (Марешки) от десетилетие се мъчи да се вкопчи здраво във властта. Корумпира масово фармацевтичния сектор, освен това беше паднал достатъчно ниско, че да направи коалиция с КОВАЧКИ!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход