Как се гласува на парламентарните избори

Наръчник на избирателя

Говорителят на ЦИК Александър Андреев държи бюлетината за страната - с квадратчета за партии/коалиции и кръгчета за преференции, говорителят на ЦИК Камелия Нейкова - тази за чужбина - само с квадратчета за партии/коалиции
Говорителят на ЦИК Александър Андреев държи бюлетината за страната - с квадратчета за партии/коалиции и кръгчета за преференции, говорителят на ЦИК Камелия Нейкова - тази за чужбина - само с квадратчета за партии/коалиции    ©  Анелия Николова
Говорителят на ЦИК Александър Андреев държи бюлетината за страната - с квадратчета за партии/коалиции и кръгчета за преференции, говорителят на ЦИК Камелия Нейкова - тази за чужбина - само с квадратчета за партии/коалиции
Говорителят на ЦИК Александър Андреев държи бюлетината за страната - с квадратчета за партии/коалиции и кръгчета за преференции, говорителят на ЦИК Камелия Нейкова - тази за чужбина - само с квадратчета за партии/коалиции    ©  Анелия Николова

Бюлетини

На предстоящите парламентарни избори се гласува с една бюлетина, в която са подредени имената на партиите и коалиците по реда на номерата, изтеглени по жребий от ЦИК, следвани от независимите кандидати, регистрирани от районните избирателни комисии. Регистрираните партии и коалиции за тези избори са от 1 до 21, без № 15 (полето остава празно, защото партията на Николай Бареков се отказа да участва в изборите, след като жребият за номерата вече беше изтеглен). Когато партията или коалицията не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред. Номерата на независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от районната избирателна комисия.

Номерата на всяка партия/коалиция и независим кандидат са отбелязани в квадратче отляво на бюлетината, след което са изписани наименованията - всяко в отделен ред. Последното квадратче е без номер - за опцията "Не подкрепям никого".

Всеки избирател може да гласува само за партия/коалиция или само за независим кандидат, или само с "Не подкрепям никого". Това означава, че той може да отбележи със знак Х или V само в едно от квадратчетата от лявата страна на бюлетината. Отбелязването става със син химикал.

Бюлетините за всеки избирателен район в страната се отличават по два признака - независимите кандидати, които са различни за всеки район, както и по броя на кръгчетата за преференциално гласуване горе вдясно на бюлетината - те са равни на броя на мандатите за съответния район, умножен по две.

Бюлетините, с които се гласува в чужбина, се различават по това, че в тях няма опция за преференциално гласуване, както и независими кандидати.

Преференция

Гласуването с преференция означава избирателят да заяви предпочитания за конкретен кандидат за депутат от съответната партийна листа, която е посочил. Всеки избирател, който е гласувал за партия и коалиция, има право да отбележи само една преференция, т.е. да заяви предпочитание само за един кандидат от дадената листа. Мястото за отбелязване на преференция се намира отдясно в горната част на бюлетината за гласуване в страната, където избирателят трябва да зачертае кръгчето със съответния номер, който отговаря на номера на предпочетения кандидат депутат в листата на партията/коалицията. Гласуването с преференция означава, че избирателят трябва предварително да е проверил кой е номерът на предпочитания от него кандидат в съответната листа. Целите листи трябва да бъдат изписани пред съответната секция за гласуване.

Преференция се отбелязва, само ако избирателят е гласувал за партия/коалиция. Ако избирателят зачертае две или повече кръгчета при преференциите, бюлетината ще се отчита като действителна само по отношение на сътоветната партия/коалиция, чието квадратче в лявата част на бюлетината е зачертано, но преференция няма да се отчита.

Ако избирателят е гласувал за независим кандидат в списъка с квадратчетата отляво, той няма причина да гласува с преференция. Ако не е избрал партия/коалиция или пък е отбелязал "не подкрепям никого" - пак няма гласуване с преференция.

Пренареждане на листата на партията/коалицията е възможно, ако някой от кандидатите е получил предпочитания равни на поне 7 процента от гласовете на всички, избрали съответната партия/коалиция в дадения район. Ако бюлетините са без отбелязана преференция, но с отбелязана партия/коалиция се приема, че преференцията е за първия в съответната листа. Затова е много трудно водачът да бъде изместен, но втората позиция е с по-голяма конкуренция.

Бюлетината (гласът) е недействителна, когато:

- не е по образец; - е празна, т.е. на нея няма отбелязано нищо с химикал;
- няма отбелязан знак Х или V в нито едно квадратче в лявата част; - отбелязано е повече от едно квадратче, включително когато това е с един знак; - използван е друг цвят химикал, различен от син; - използвани са различни символи от Х или V за отбелязване на предпочитанията;
- върху бюлетината има различни символи, знаци, рисунки; - на гърба на бюлетината има само един печат

-има отбелязана преференция, но няма отбелязана партия/коалиция

Гласуване

Избирателят получава бюлетината от член на секционната избирателна комисия (СИК), който трябва пред него да откъсне бюлетината от кочана и да постави печат на гърба й. С бюлетината избирателят влиза в кабината за гласуване, където отбелязва своя вот, след което я сгъва по предварително указания от секционната комисия начин и излиза от кабината.

Подава я на член на СИК, който сверява номера на бюлетината в долния десен ъгъл, след това откъсва долния перфориран отрязък и пред избирателя поставя втори печат на гърба на бюлетината, след което му я връща. Избирателят пуска бюлетината в урната и се подписва в изборния списък. Взема си личната карта от СИК и напуска секцията.

Как се отчита "Не подкрепям никого"

Всеки глас, подаден за "Не подкрепям никого" е действителен, но не участва в изчисляването на тежестта на депутатските мандати и съответно - в бариерата за влизане в Народното събрание от 4%. При преброяването от всички действителни гласове се изважда броя на тези с "Не подкрепям никого". Едва тогава се изчислява на колко гласа се равнява бариерата от 4%. Всички партии/коалиции, които имат поне този брой гласове, попадат в парламента. Общият брой гласове на всички, получили над нужното за влизане в Народното събрание се разделя на 240 - колкото са депутатските мандати и така се получава тежестта на един от тях. Съобразно нея се определят колко места в парламента ще има всяка партия/коалиция.

Опцията "Не подкрепям никого" се появи в Изборния кодекс, след като беше въведена задължителност на гласуването. Така се даде възможност, според някои депутати, на избирателите, които не харесват нито един от участниците в съответния вот, да изпълнят законовото си задължение. За първи път беше използвана на изборите за президент в края на 2016 г. Обаче, въпреки че в кодекса още пише, а и във видео материалите на Централната избирателна комисия се казва, че гласуването е задължително, вече няма санкции, ако това не се случи. Конституционният съд (решение по дело11/2016) отмени тази част от текстовете. Те предвиждаха избирателите, които не гласуват на два поредни еднакви избори да бъдат заличавани от списъците. Ако след това искат отново да гласуват, просто трябваше да се допишат.

Гласуването започва в 7,00 часа и завършва в 20,00 часа. Когато в 20.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на комисията установяват техния брой и самоличност, като тези избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 20.00 часа, но не по-късно от 21.00 часа (извън страната това е съответното местно време).

За допълнителни въпроси може да направите справка тук

Как да проверите къде се намира секцията ви за гласуване тук