Петко Петков спечели дело срещу отказа да бъде назначен за преподавател в НИП

Съдебното решение има само морален ефект за опонента на главния прокурор Сотир Цацаров, но не и практически последици

Петко Петков
Петко Петков    ©  Юлия Лазарова
Петко Петков
Петко Петков    ©  Юлия Лазарова

Изцяло незаконосъобразен е отказът на управителния съвет на Националния институт по правосъдието (УС на НИП) да одобри съдията от Софийския районен съд Петко Петков за преподавател на младшите съдии по наказателно право и процес. Това реши Административният съд – София-град, по жалба на Петко Петков, който е бивш зам.-министър на правосъдието от екипа на Христо Иванов и прононсиран опонент на главния прокурор Цацаров и лобито около него. Като зам.-министър Петков бе ръководител на работната група за изготвяне на промените в конституцията и Закона за съдебната власт, които в крайна предизвикаха оставката на Христо Иванов.

Решението на съда идва четири месеца по-късно, то подлежи на обжалване през Върховния административен съд (ВАС), но дори и да бъде потвърдено, то ще остане само като морално удовлетворение за Петков, защото отмяната на отказа той да бъде одобрен за преподавател не води до назначаването му в НИП. Учебната година, за която беше конкурсът, приключва в началото на юли, след това ще се проведе нов конкурс, а решението ще вземат пак същите хора, които през ноември м.г. незаконно отхвърлиха Петков въпреки безспорното му превъзходство в състезанието.

На 11 ноември м.г. управителният съвет на НИП, в който доминира лобито на главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на Върховния административен съд Георги Колев, отказа да одобри Петко Петков за преподавател, въпреки че той се е класирал на първо място в конкурс с много по-висока оценка от останалите кандидати – с 98,4 точки от 100 възможни спрямо 79,6 точки за втория по ред кандидат – съдия Полина Тодорова Величкова. Назначен бе вторият кандидат, а още тогава медиите написаха, че това е наказателна акция срещу Петков, който е открит опонент на Цацаров и в редица статии и интервюта критикува действията на главния прокурор и предлаганите от него законопроекти.

По време на дискусията в НИП формалният довод Петков да бъде отхвърлен е, че през 2012-2013 г. имал забавени дела. Този аргумент срещу него посочила Мария Кузманова, член на УС на НИП, в качеството й на член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Кузманова специално изискала от Инспектората към ВСС справка за всички дела на Петков за минало време, но не поискала такава справка за другите съдии в конкурса. С този явно законово недопустим, предварително подготвен компромат мнозинството от УС на НИП отхвърля кандидатурата на Петков въпреки отличната му атестация и въпреки факта, че към датата на конкурса той няма нито едно неизписано дело. Срещу него гласуват Цацаров и Кузманова, като те двамата гласуват по пълномощие и от името на други двама отсъстващи членове на УС – председателя на ВАС Георги Колев и члена на ВСС от прокурорската колегия Незабравка Стоева. За избора на Петков са гласували председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, деканът на юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" Сашо Пенов и правосъдният министър Екатерина Захариева.

Решението на УС на НИП е незаконосъобразно, немотивирано, взето при неравнопоставено третиране на участниците в конкурса, приема съдът. Недопустимо е да се поставят нови, допълнителни критерии към някои от кандидатите, които да бъдат обсъждани едва от компетентния административен орган, а не от конкурсната комисия. Съдът отменя решението на УС на НИП, но не връща преписката за ново решаване, защото: "Обучението на младшите съдии, випуск 2016-2017 г., приключва, а решението за избор на постоянен преподавател и неговото командироване е със срок 3.07.2017 г. и не би предизвикало никакъв правен ефект за конкретния випуск, нито за следващия 2017-2018 г., за който следва да бъде проведена нова процедура за подбор на постоянен преподавател."

Така едно незаконосъобразно решение, взето като акт на репресия срещу критик на Цацаров, макар и отменено впоследствие от съда, практически произвежда търсения от авторите му ефект без никаква санкция за тях. Негативите остават за Петков, за младшите съдии, които се обучават в НИП, и за съдебния бюджет, който ще плати разноските по делото. Същевременно цялата история е ясен сигнал за всички в съдебната система какво се случва с хората, които си позволяват да критикуват главния прокурор.