Бизнес климатът се подобрява за втори пореден месец

Най-големи оптимисти са търговците, най-резервирани са в промишлеността

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.    ©  Pixabay
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.    ©  Pixabay

Бизнес климатът се подобрява за втори пореден месец, като в основата на това стои оптимизмът във всички сектори на икономиката, а най-голям той е в търговията. Това показват данните на НСИ. Общият показател на индикатора през май нараства с 3.2 пункта в сравнение с април. Въпреки положителните нагласи основните проблеми остават - липсата на кадри, както и несигурната среда. Все пак изборите и сформирането на правителство са донесли положителен ефект върху мениджъри и собственици. Анкетите на НСИ се правят сред над 4 хил. представители на бизнеса от всички сектори в страната.

Търговците са най-големи оптимисти

Търговците на дребно са най-големи оптимисти, като в прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца се регистрира повишен оптимизъм. Това се дължи и на започващия туристически сезон, както и на повишеното потребление в страната.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

За продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Подобни са очакванията и в сектора на услугите, където индексът на бизнес очакванията се повишава с 4.7 пункта. Най-сериозните затруднения за дейността в сектора продължават да бъдат конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на втория фактор. Очакванията на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През май съставният показател "бизнес климат в строителството" се покачва с 2.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Традиционно това е най-силният сезон за сектора, с което се обяснява и оптимизмът. Мненията им за настоящата строителна активност, както и очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-оптимистични. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса.

Резервирани в промишлеността

Оптимизмът в сектора се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, главно поради оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила. Мениджърите предвиждат запазване на цените през следващите три месеца.