Авторитетни юристи с петиция за оставката на Цецка Цачева

Дебатът за съдебната реформа трябва да е свободен, крайно неуместно е министърът на правосъдието да напада председателя на ВКС за мнението му, пише в писмото

Осемнадесет авторитетни български юристи – известни адвокати и лица от академичните среди, публикуваха онлайн петиция – отворено писмо, с което искат оставката на министъра на правосъдието Цецка Цачева. На първо място сред подписалите се е бившият български съдия в Страсбург Здравка Калайджиев, следвана от преподавателя по право на ЕС Станислав Костов, доц. Кристиян Таков, преподавател по гражданско право, адвокатите Ина Лулчева, Емилия Недева, София Разбойникова, Николай Руневски, Георги Атанасов, Йорданка Бекирска, Динко Кънчев, Ивайло Костов, адвокат и преподавател по граждански процес, Симеон Стойчев, Петя Косева, Анна Гаврилова-Анчева, Даниела Екимова, Маргаргарита Калайджиева и др.

Петицията е отворена за присъединяване от други юристи и подписването й продължава.

т публичните Ви изказвания за състоянието и бъдещето на реформата на съдебната система и коментарите Ви за опитите на председателя на Върховния касационен съд да предизвика сериозното им обсъждане на най-високо равнище оставаме с впечатлението, че възгледите Ви за разделението на властите и тяхното взаимно възпиране, за върховенството на закона и независимостта на съда, изглежда, не съответстват в пълна степен на смисъла, който съвременното демократично общество придава на тези понятия", пишат юристите в обръщението си към Цачева.

По-нататък те дават ясно да се разбере, че най-пресният повод за тази реакция е последното интервю на Цецка Цачева по bTV в понеделник, в което тя се включи в общия хор на активните опоненти на председателя на Върховния касационен съд Лозен Панов, заклеймяващи го за това, че си е позволил да изкаже мнение за реформата на прокуратурата и необходимостта да се дебатира за изваждането й от съдебната власт.

В интервюто си Цачева извади три основни опорни точки срещу тезата на Панов: 1. Конституцията е отредила място на прокуратурата в съдебната власт; 2. Ако някой иска това да се промени – да се кандидатира за депутат, иначе е неуместно да изказва мнение; 3. Основната задача на Лозан Панов е организира работата в ВКС и само ако там всичко е наред, едва тогава той може да има мнение за други структури.

В студиото никой не постави под съмнение състоятелността на тезите й – например, че по нейната логика тя самата не би следвало да изказва мнения, след като досега е оглавявала все институции, известни с некачествената си работа, ако се приеме, че конституцията и законите са вън от реформата, то досегашната й дейност е изцяло порочна и т.н. Общото внушение от интервюто на Цачева в тази й част бе, че председателят на ВКС Лозан Панов политиканства по недопустим начин.

По този повод авторите на петицията за оставката й пишат: "Независимо от това дали споделяме конкретните предложения за промени, ние не виждаме кои други, ако не съдиите, са компетентни да формират мнение и предлагат промени в тази област, както и да участват активно в обсъждането им. Намираме за крайно неуместно изказването Ви, че "ако иска промени, г-н Панов следва да се кандидатира за депутат". По този повод Ви припомняме, че през 2016 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Унгария за нарушение на свободата на изразяване на бившия председател на унгарския Върховен съд - г-н Андраш Бака, поради реакцията на властите по изразени от него критики към предприетите законодателни реформи. В това решение ЕСПЧ подчерта, че "темата за функционирането на съдебната система е от обществен интерес и че дебатът по нея е защитен от чл. 10 от ЕКПЧ. Дори даден проблем да има политическа окраска, това само по себе си не е достатъчно, за да бъде обезкуражен съдия да прави изявления по въпроса. Нещо повече - предсрочното прекратяване на мандата на г-н Бака е имало безспорен "смразяващ ефект" и е можело да обезкуражи съдиите да участват в общественото обсъждане на законопроекти и да изразяват становище по въпроси, свързани с независимостта на съда". В резолюцията си от 17 май 2017 г. Европейският парламент се позова на това решение и изрази опасение за системна заплаха за принципите на правовата държава в Унгария, като призова Съвета да задейства чл. 7 от Договора за ЕС. Със съжаление констатираме, че тези обстоятелства като че ли не са били напълно осмислени.

По наше убеждение, ролята на министър на правосъдието е да свързва изпълнителната и съдебната власт, а не да ги противопоставя или да злепоставя представители на коя да е от тях, а ролята на Висшия съдебен съвет, който Вие председателствате, е да осигурява и брани независимостта на съдебната власт, а не да пренебрегва мнението и достойнството на нейните представители."

Писмото завършва със заключението, че публичните изявления и на Цачева са несъвместими с тези функции на министър на правосъдието, което се сочи като аргумент за искането за незабавната й оставка.

Съюзът на съдиите ще сезира европейските институции за престъпната кампания срещу българските съдии

Отворено писмо разпространи днес и Съюзът на съдиите в България (ССБ) по повод на целенасочената клеветническа и ругателска кампания в "група еднотипни медии", която продължава повече от година, без да среща противодействие от страна на институциите. Нещо повече, "Компетентните български институции не само, че не защитиха магистратите, обект на тази кампания, но и мълчаливо или явно я подкрепяха. Нееднократно медийните атаки бяха координирани с действия или изявления на висши представители на съдебната, изпълнителната и законодателната власт, засягащи определени съдии и съдилища, поддържащи конспиративните и останали напълно недоказани теории за партийна обвързаност и абсурдни сценарии. Членове на ВСС и различни водещи политици предпочитаха именно издания от групата, разгърнала кампанията за свои медийни участия", пише в писмото на ССБ. На финала се казва, че съюзът ще сезира европейските институции за тази престъпна кампания, след като съдиите не намират закрила от българските институции.

"Атаките срещу такива съдии представляват и атаки срещу държавата и подкопаване на нейния авторитет. Използването на противозаконни средства при тези атаки налага ангажирането на институциите на българската държава, а не оказване на мълчаливо или явно съдействие на представители на тези институции към ескалиращата всекидневно координирана медийна кампания. Доколкото обаче посочената, добила вече и престъпен характер, кампания не среща дължимия отговор от компетентните български институции, намираме за необходимо да се обърнем и към Европейската комисия, като партньор на страната ни по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешните работи, към Консултативния съвет на Европейските съдии, както и към международните магистратски организации, чиито член е Съюзът на съдиите в България. Не може да се нарича правова държава тази, която търпи беззакония спрямо собствените си съдии.", се казва в писмото на ССБ.