Екоорганизации са пратили жалба в ЕК срещу строежа на "Струма" през Кресненското дефиле

Правителството обаче показва, че подкрепя варианта, в който движението в посока София минава именно оттам

Кои НПО са страни по жалбата:

"Приятели на Земята Европа" (Friends of the Earth Europe), Мрежата CEE Bankwatch Network, Екологично сдружение "За Земята" / "Приятели на Земята България", Сдружение за дива природа "БАЛКАНИ", Институт за зелена политика, Информационен и учебен център по екология, Училище за природа "Влахи".

Трасето на бъдещата магистрала "Струма" през Кресненското дефиле продължава да създава противоречия между еколози и политици. В сряда неправителствени организации обявиха, че са пуснали жалба до Европейската комисия (ЕК) относно тази отсечка на магистралата. Те се противопоставят на идеята трафикът от аутобана да минава през дефилето, както частично се планира засега.

През ноември 2016 г. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви конкурс за идеен проект с двупосочен вариант на магистралата: нов скоростен път източно от дефилето в посока Гърция, а в посока София се използва съществуващият сега път, като се достроява обход на град Кресна. Жури определели като победител в конкурса проектантите от "Пътпроект 2000".

Все още не е изготвена обаче оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС).

Мотивите на жалбата

Жалбоподателите настояват комисията да се намеси в действията на правителството, които според еколозите влизат в разрез с екологичните оценки и европейското законодателство. Част от съществуващия път Крупник – Кресна, който управляващите планират да бъде използван еднопосочно, попада в защитена зона. "Ако финалната отсечка от магистралата бъде построена през Кресненското дефиле, това ще бъде катастрофално за защитените видове растения и животни в региона", казват от организациите. В жалбата те настояват комисията да разследва нарушенията на европейското законодателство, което може да доведе до осъждане на България от Европейския съд и заплащане на тежки глоби.

Кресненското дефиле с дължина 16 километра е районът с най-голяма концентрация на биоразнообразие в България с 92 защитени вида и част от европейската "Натура 2000", посочват жалбоподателите.

През април Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа "Балкани" цитира решение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) от 2008 г. относно оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) за строителството на "Струма" и обясни пред "Капитал", че в него се твърди, че използването на съществуващия път през дефилето е противопоказно. "Мониторинговите данни показват, че увеличеният трафик е унищожил популациите между 5 и 15 пъти на различните видове. Някои от тези видове в зоната от "Натура 2000" не се откриват изобщо", споделя екологът.

Опасенията на еколозите са, че ако България не спази екологичните предписания, може да се наложи да върне 756 млн. евро европейски средства, вложени в "Струма". Освен това строителството на магистралата трябва да приключи до 2023 г., за да не се загуби одобреното еврофинансиране за още неизградените отсечки, което, изглежда, ще се случи трудно предвид настоящото й развитие.

Правителството подкрепя път през дефилето

Въпреки че все още няма готовa оценка за въздействието върху околната среда за варианта, който минава през дефилето, правителството от известно време показва, че подкрепя именно него. Конкурсът за идеен проект беше една от тези стъпки. "Очакваме в началото на 2019 г. да имаме издадено разрешение за строеж. За да постигнем това, тази година и 2018 г. трябва да имаме положителни становища по екологичното законодателство и да се подготви технически и работен проект. ОВОС-ът за варианти на трасето се доработва", обясни регионалният министър Николай Нанков в интервю пред списание "Градът".

Екооценката след това подлежи на обжалване и обществени обсъждания (виж карето).

През юни и министърът на околната среда и водите Нено Димов увери, че министерството ще даде достатъчен срок за провеждане на общественото обсъждане на ОВОС, за да може до средата на октомври т.г. да има решение и да се прецени кой от петте предложени варианта на проекта е най-добрият от екологична гледна точка.

"Приоритетният вариант е източният вариант, като посоката Гърция – София е изнесена на изток от съществуващото трасе, а посоката София - Гърция минава по съществуващия път, който, разбира се, ще бъде рехабилитиран и край град Кресна ще бъде изграден обход. Този приоритетен вариант е почти 2 пъти по-евтин от дългия тунел", добавя той. Според проектантите от "Пътпроект 2000" прогнозната стойност на отсечката в този вариант е 732 млн. лв. без ДДС - между 130 и 150 млн. лв. за обхода около Кресна и близо 600 млн. лв. за пътя от източната част на дефилето. Прогнозната цена за дълъг тунел беше между 1.2 и 1.6 млрд. лв., като числото се смени няколко пъти и така и не стана ясно на база на какво е изчислено. Този вариант обаче вадеше целия трафик извън дефилето. Изваждането и на второто платно горе на платото може да завиши цената до подобни стойности и дори повече, а е напълно възможно ЕК да не одобри екологичната оценка, ако тя не включва идеята все някога целият трафик да излезе извън дефилето.

Депутати от ГЕРБ предлагат по-кратко обжалване на екооценки

В контекста на този казус трима депутати от ГЕРБ - председателят на правната комисия Данаил Кирилов, бившият министър на околната среда Ивелина Василева и Станислав Иванов, предлагат да отпадне касационното обжалване на ОВОС. Предложените промени в Закона за опазване на околната среда, които са внесени във вторник, предвиждат решението на първа инстанция относно жалби срещу ОВОС да са финални за обекти от национално значение. Тези обекти ще се определят от Министерския съвет. Сред мотивите на депутатите е, че така ще се избегнат дългите и тежки процедури на обжалване, които спирали реализацията на инвестиционни проекти за изграждане на магистрали, газопроводи, язовири и др. Магистрала "Струма" се вписва в това описание.