От догодина държавата и общините ще проверяват онлайн за задължения към НАП

До няколко месеца банките директно ще разбират дали граждани и фирми дължат данъци и осигуровки

Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП
Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП    ©  Цветелина Белутова
Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП
Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП    ©  Цветелина Белутова
Всяка година НАП издава над 400 000 подобни документа на хартия, които да се предоставят на институциите.

Държавните институции и общините ще са задължени да използват електронните услуги на Националната агенция за приходите (НАП), когато имат нужда от информация дали техни клиенти имат неплатени данъчни задължения. Това е записано в последните промени на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които бяха обнародвани с последния брой на Държавен вестник миналия петък. Има известен преходен период, в който държавните органи ще трябва да се обучат как се използват електронните услуги, и задължението ще влезе в сила в началото на 2018 г., се казва в закона.

Към момента според изискванията на над 100 закона и наредби гражданите и фирмите трябва да предоставят удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата. Ето защо всяка година НАП издава над 400 000 подобни документа на хартия, които да се предоставят на институциите. За да се сложи край на тази бюрокрация, приходната агенция разработи електронен достъп до информацията, която е достъпна за институциите с интернет от ноември 2016 г.

Добрият стар лист хартия

Въпреки това анализите на НАП показват, че от началото на 2017 г. до момента електронната услуга е използвана едва около 5000 пъти. Това означава, че в почти 98% от случаите държавните институции продължават да изискват от клиентите си удостоверения на хартия. Очакванията са след влизането в сила на промяната в закона информацията да се обменя служебно само и единствено по електронен път от началото на 2018 г. В закона са записани няколко изключения, при които е възможно държавната институция да поиска удостоверение на физически носител. Става въпрос за задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Банките също ще последват примера

НАП и Асоциацията на банките в България са постигнали съгласие удостоверенията за наличие или липса на задължения за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло електронно, което ще спести значителен ресурс на клиентите. Очаква се електронният обмен между банките и НАП да започне в близките месеци. Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова смята, че "успяхме да създадем един универсален способ за електронен обмен, да го представим по най-добрия начин и днес да имаме законодателна промяна, която да изисква ефективното му използване".