Антикорупционната тема ще е политическата арена на сезона

Експертите атакуват концепции, а партии и лидери воюват за територии

Лидерката на БСП Корнелия Нинова и председателят на Върховния административен съд Георги Колев говориха над час за предложенията на БСП за борба с корупцията и демонстрираха удовлетворение на финала
Лидерката на БСП Корнелия Нинова и председателят на Върховния административен съд Георги Колев говориха над час за предложенията на БСП за борба с корупцията и демонстрираха удовлетворение на финала    ©  Надежда Чипева
Лидерката на БСП Корнелия Нинова и председателят на Върховния административен съд Георги Колев говориха над час за предложенията на БСП за борба с корупцията и демонстрираха удовлетворение на финала
Лидерката на БСП Корнелия Нинова и председателят на Върховния административен съд Георги Колев говориха над час за предложенията на БСП за борба с корупцията и демонстрираха удовлетворение на финала    ©  Надежда Чипева

Темата "антикорупция" продължава да завладява все повече политическия дневен ред, като се очертава тази тенденция да ескалира до края на седмицата, когато стартира новата парламентарна сесия.

Президентът Румен Радев обяви в сряда, че на 9 октомври насрочва заседание на Консултативния съвет по национална сигурност за "създаване на работещ модел за борба с корупцията". Същия ден БСП се срещна с представители на Върховния административен съд за поредна консултация по проекта им на закон за специална агенция "Антикорупция", а в четвъртък Корнелия Нинова ще говори по темата и с главния прокурор Сотир Цацаров. Фондация "Български институт за правни инциативи" (БИПИ) публикува поредното силно критично становище срещу проекта на правителството за нов закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, което е изпратено до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Темата ще е акцент и в първия парламентарен ден – 1 септември, когато в Народното събрание събрание е организирана кръгла маса за дискусия по законопроекта на управляващите. Поканени са депутати от различни парламентарни групи и представители на организациите в Съвета за съдебна реформа към Министерството на правосъдието. Срещата беше замислена като банално събитие за легитимиране на законопроекта на ГЕРБ, но отсега се очаква на нея да се стигне до силно противопоставяне в две посоки.

Едната е очевидна – и управляващи, и опозиция ще защитават своите законопроекти, изградени върху съвсем различни концепции. Втората се очерта тези дни – някои организации, членове на Съвета за съдебна реформа, заеха остро критични позиции срещу правителствения проект, при това с идентични аргументи – сбъркана концепция, принципно недопустими постановки, неясни и неубедителни мотиви. Логично е те да изложат тезите си на кръглата маса, което пък изисква и да получат аргументиран отговор. Всъщност самата кръгла маса по определение е за дискусия върху постъпилите становища по проекта на правителството. А унищожителните коментари започнаха от началото на седмицата със становището на Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Преди това Съюзът на съдиите в България заяви по повод и на двата законопроекта, че всяка дискусия по съществото им трябва да се предшества от изясняване на принципните позиции

- новата структура за борба с корупцията да е максимално независима от политическата власт, но и отчетна; - всяка борба с корупцията е невъзможна без независима съдебна власт;

- една от най-тежките форми на корупционните прояви е политическата корупция, която се осъществява чрез използването на законодателни и управленски механизми.

БИПИ: Единен подход срещу корупцията не означава орган със свръхправомощия

В позицията на БИПИ от сряда се застъпва тезата, че единният подход срещу корупцията не означава непременно единен орган със свръхправомощия, а по-скоро добра координация между всички съществуващи. "Добрите практики от държави със сходно развитие (например Латвия) предполагат изграждането на мрежа от институции, които обхващат структурно и функционално различните дейности за борба и превенция на корупцията по високите етажи на властта и по отношение на политическите организации (партии). Това не изключва съществуването на единен орган, но неговите функции са свързани с контрол и координация на мрежата от институции, осъществяването на разследваща дейност както на централно, така и на местно ниво, и развиването на много силна превантивна и обучителна работа", пише в становището.

А проектът на Министерството на правосъдието не отговаря на нито една от тези характеристики.

На първо място, той не предвижда контрол и координация на досегашните институции с отношение към корупцията, а "неинтегрирано сливане на структури и функции", което носи риск от неясноти в процедурите, носенето на отговорност, отчетността и резултатите. На второ място, законопроектът не лежи на предварителни анализи на работата на досегашните институции, а само на статистика за дейността им, което е крайно недостатъчно. Няма мотиви защо досегашните механизми и институции са неефективни.

На всичкото отгоре предвидените паралелно промени в Закона за администрацията, внесени от правителството като част от тази антикорупционна реформа, препоръчана от ЕК, по-скоро ще доведат до задълбочаване на политическата централизация и намаляване на оперативната самостоятелност на вътрешните инспекторати в държавната администрация, а не към тяхното укрепване.

Начинът, по който е описана структурата на комисията в проекта на Министерството на правосъдието, само подчертава изкуственото сливане на органи, без да се предвижда нов функционален подход към борбата с корупцията. Това се подкрепя и от факта, че е предвидено бюджетът на новата институция да бъде механичен сбор от бюджетите на вливащите се в него. Качествена промяна в подхода към борбата с корупцията предполага и различна бюджетна рамка.

Противодействието на корупцията преминава през трите независими власти и това би следвало да се отрази включително и на избора и състава на комисията, но в законопроекта той е изцяло "заключен" в Народното събрание, се казва в становището. Дори и сега в конструирането на комисията за отнемане на незаконно имущество, т.нар. КОНПИ, на която се придава основна роля в правителствения проект, участват "смесено и балансирано" изпълнителната власт, парламентът и президентът, пишат от БИПИ. И пак се дава пример с Латвия, където кабинетът обявява открит конкурс за ръководител на Бюрото за превенция на корупцията, специална комисия оценява кандидатите и предлага на парламента съкратен списък за избор. Мандатът от шест години е неоправдано дълъг, няма ефективни механизми за контрол, публичност и отчетност на новата институция, са част от останалите бележки.

"Изкуственото сливане на органи поражда също толкова изкуствено сливане на вече съществуващите им правомощия, които са с различен предмет, обхват и процесуална логика, този подход противоречи на Националната стратегия за противодействие на корупцията от 2014 г.", пише в позицията.

БСП доволни от председателя на ВАС Георги Колев – получили професионален анализ

На този фон доста бодряшки прозвуча посланието на БСП след днешната среща с председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев по повод техния законопроект.

"Получихме професионален анализ и добри препоръки. Много задълбочен анализ на предложенията ни. Благодарим за тази среща, защото това са хората, които прилагат законите и в работата си са се срещнали с най-много проблеми от недобре оформени закони." Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова след срещата с Колев и други представители на ВАС. Председателят отказа да влезе в детайли, като обясни, че материята е сложна. Нинова уточни няколко препоръки, които са получили:

- да се разпише процедурата, по която президентът определя председателя на агенцията, да има по-ясни правила, по които това да се случва;

- да се извадят евродепутатите от кръга проверявани лица, защото са служители на европейска институция и не могат да бъдат разследвани от българска агенция;

- да се разпише ясен механизъм за съхранение и унищожаване на събраната информация, за да не се злоупотребява с нея;

От изявлението на Нинова стана ясно, че представителите на ВАС също са останали доволни, защото обикновено никой не се допитвал до тях.

Социалистите ще са готови с окончателния вариант на проекта си в събота, за когато е насрочен пленум на партията. Възможно е част от получените препоръки и забележки да влязат като текстове в него.

Президентът Румен Радев със свои заявки

В очертаващия се сблъсък на позиции на няколко различни фронта президентът Румен Радев би следвало да изиграе ролята на арбитър, акумулиращ голям експертен потенциал. Вместо това той отсега дава заявки за играч със собствена кауза. Както вече многократно бе отбелязано, още в предизборната кампания Румен Радев даде заявка, че проявява интерес към темата за борбата с корупцията, даже първоначално заложи на румънския модел, но после очевидно бе посъветван да отбележи, че мнението на главния прокурор е незаобиколимо. Овладяването на сериозно правомощие по определяне на ръководството на новия антикорупционен орган, както предлага БСП, ще има значителен имиджов ефект за настоящия държавен глава.