Концентрацията на производителите на ток се засилва

Сделките по свободно договорени цени изпреварват тези по регулирани

Липсата на конкуренция в предлагането обаче е пречка за свободния пазар, смятат търговци на електроенергия
Липсата на конкуренция в предлагането обаче е пречка за свободния пазар, смятат търговци на електроенергия    ©  Надежда Чипева
Липсата на конкуренция в предлагането обаче е пречка за свободния пазар, смятат търговци на електроенергия
Липсата на конкуренция в предлагането обаче е пречка за свободния пазар, смятат търговци на електроенергия    ©  Надежда Чипева

Производството на електроенергия продължава да е силно концентрирано в три основни играча, което води до ограничена конкуренция на пазара. Това показват данните от годишния доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) до Европейската комисия. Според тях в периода 2010 – 2016 г. делът на произведената енергия от държавните АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и Националната електрическа компания със своите водноелектрически централи се е увеличил от 80 до 85%. Концентрацията на инсталираните мощности в трите дружества също се е увеличила от 72 на 77% за същия период, показват още данните.

Доминацията на трите държавни компании в производството на енергия не е изненада, като се има предвид, че това са така наречените базови мощности, на които страната разчита почти изцяло, за да задоволи нуждите за електроенергия. Липсата на конкуренция в предлагането на свободния пазар обаче е пречка, смятат търговци на електроенергия. "До момента този въпрос не само, че не е поставен, но дори не е и дискутиран като пречка в която и да било политическа програма", коментира Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт.

От друга страна, излизането на двете американски централи - ТЕЦ "АЕS Гълъбово" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", както и на централите за възобновяема енергия на свободния пазар би увеличило конкуренцията на предлагане.

От Европейската комисия все пак задължиха България да създаде енергийна борса, на която трите производителя да продават част от енергията си, в замяна на което наказателната процедура срещу страната ни за пазар на ток беше прекратена. Това обаче е временно решение, което дори да продължи да се прилага след договорения 5-годишен срок с ЕК, е административна намеса, която създава квазипазар, посочи още Диловска.

Ръст на продажбите на свободния пазар

На пазара на дребно на електроенергия все още доминиращо положение имат трите доставчика - ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", които според данните в доклада имат общ пазарен дял от 99.97%. Това определя пазара на дребно за битови клиенти като регулиран с начални стъпки на либерализация, се посочва в доклад на регулатора. Процесът на смяна на доставчик и преминаване от регулиран на свободен пазар на битови клиенти реално започва през 2015 г., а през 2016 г. броят на битовите клиенти, сменили доставчика си, е 983.

През 2016 г. на пазара на дребно на битови клиенти навлизат и 13 нови търговеца, което е "предпоставка за реално развитие на конкурентен пазар през следващите години", става ясно от документа.

През миналата година лиценз за търговия са получили общо 25 нови дружества, с което общият брой на лицензираните търговци е 169, което представлява ръст от 17.4%.

Данните в доклада на КЕВР показват и ръст от 26.3% на общите количества, търгувани на свободния пазар в страната, което представлява 53% от вътрешното потребление. Това се дължи най-вече на стопанските потребители, при които се наблюдава все по-голямо движение към свободния пазар.

Какво става с пазара на газ

Либерализацията в сектора на природния газ също е несъществена и през 2016 г. държавният газов търговец "Булгаргаз" дори увеличава пазарния си дял до 98%, което е ръст от 9 процентни пункта в сравнение с предходната година, показват данните на КЕВР. Това може да се обясни с факта, че от началото на 2016 г. газоразпределителната компания "Овергаз" също започна да купува газ от "Булгаргаз", след като руската "Газпром" спря доставките за частното дружество, в което има дял.

Така въпреки възможностите за виртуални сделки, които съществуват от средата на миналата година, търговията с газ по свободно договорени цени се смалява до 2% при 11% година по-рано.