Държавна компания и четири частни ще правят платформата за е-търгове

Агенцията по обществени поръчки не успя да спази собствения си срок за въвеждане на платформата, като го отложи за края на 2018 г.

Електронната платформа за обществени поръчки трябваше да стартира от 1 юли, но срокът не беше спазен. С промени в Закона за обществени поръчки крайната дата беше отложена за октомври 2018 г.
Електронната платформа за обществени поръчки трябваше да стартира от 1 юли, но срокът не беше спазен. С промени в Закона за обществени поръчки крайната дата беше отложена за октомври 2018 г.    ©  Юлия Лазарова
Електронната платформа за обществени поръчки трябваше да стартира от 1 юли, но срокът не беше спазен. С промени в Закона за обществени поръчки крайната дата беше отложена за октомври 2018 г.
Електронната платформа за обществени поръчки трябваше да стартира от 1 юли, но срокът не беше спазен. С промени в Закона за обществени поръчки крайната дата беше отложена за октомври 2018 г.    ©  Юлия Лазарова

Консорциум с участие на държавната фирма "Информационно обслужване", "Сирма солюшънс" и още три фирми спечели търга за изграждане на единната национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки. Целта е целият процес по държавните търгове да се електронизира, за да стане значително по-прозрачен, което само по себе си е сериозна антикорупционна мярка.

Победителите са предложили да изпълнят поръчката срещу 4 795 200 лв., като прогнозната стойност беше по-висока - 5.6 млн. лв. Тя е разделена на два етапа - първият трябва да бъде приключен в рамките на 12 месеца от подписване на договора и включва изграждане на базовата функционалност на системата - опции като електронно обявяване и подаване на оферта, отваряне на офертите и заявления за участие и др. Вторият етап е за останалите услуги и трябва да приключи за общо три години.

Победителят

В консорциума влиза държавната компания "Информационно обслужване". Тя е 99.5% собственост на министерството на транспорта, а останалите 0.5% от акциите са разпределени между близо 2700 индивидуални акционери. За 2016 г. дружеството има приходи от малко над 20 млн. лв., като се наблюдава леко понижение спрямо предходната година. Основните му клиенти са различни министерства и агенции, Централната избирателна комисия, държавата, областните и общинските администрации, съдилищата и т.н. Около 10% от приходите й идват от корпоративни клиенти, а още 8% - от физически лица (предимно предоставяне на удостоверителни услуги).

"Сирма солюшънс" е акционерно дружество, част от публичния "Сирма груп холдинг". То специализира в създаване на софтуерни системи и решения, системна интеграция и ИТ консултиране, като от отговори на компанията до "Капитал" преди време стана ясно, че публичните услуги са във фокуса на дружеството.

"Негометрикс България" e българското подразделение на международната Negometrix, която разработва софтуер и предлага услуги в областта на електронното възлагане на търгове. "Скейл фокус" също е разработчик на софтуерни решения, основан през 2012 г. Фирмата попада на 13 място сред технологичните дружества в класацията на "Капитал" К100 за най-големите компании за 2017 г.

Адвокатско дружество "Събев и съдружници" пък предлага различни юридически услуги, като сред тях попадат и консултации по Закона за обществени поръчки. Според сайта на дружеството през 2004 г. то е консултирало Агенцията по обществени поръчки при изработване на наръчник и указания по прилагането на закона, включително на модели и образци на документи за различните видове процедури по обществени поръчки

На второ място е класиран участникът Българска електронна платформа за електронни обществени поръчки "Вортал и партньори". Участниците в него са португалското дружество "Вортал - комерсио електроника, консултадория е мултимедия" СА, "Лирекс БГ" и Адвокатско дружество "Йорданова и Радева". Останалите три кандидата са били отстранени от състезанието.

Драмата със сроковете

Според Закона за обществените поръчки България трябваше да се сдобие с единната национална онлайн платформа за обществени поръчки от 1 юли 2017 г. Срокът обаче завари отговорната институция - Агенцията по обществени поръчки, неподготвена заради проблеми с търга и липса на организация. Със съобщение на сайта си, което няма никаква правна тежест, в началото на юли агенцията отложи срока за октомври 2018 г. Впоследствие на 20 юли Народното събрание прие промяна в преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, с която срокът за въвеждане и използване на електронната платформа стана 18 октомври. Той съвпада с крайната дата, която е наложена от европейските директиви.

Сега АОП трябва да се съобрази с него, но има немалък риск обаче и той да не бъде спазен, ако търгът бъде отново атакуван от жалби в КЗК, които да забавят изпълнението на поръчката. Това ще стане ясно в следващите няколко дни. След това бързо трябва да се подпише договор. Въпреки това експерти по темата имат съмнение, че всичко ще се случи навреме и България ще успее да се съобрази с инструкциите от ЕС.