Организации: ПАСЕ да даде по-конкретни препоръки за върховенството на правото в България

Страната е сред петте проблемни държави-членки на Съвета на Европа наред с Полша, Молдова, Румъния и Турция, сочи доклад

Похвална е инициативата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) да се направи анализ на състоянието на върховенството на правото в България и независимостта на съдиите, но за да има тази инициатива някакъв ефект, тя трябва да съдържа далеч повече и по-конкретни препоръки. Това се казва в меморандум на три авторитетни български неправителствени организации - Българския хелзинкски комитет (БХК), Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) и Български институт за правни инициативи (БИПИ), които активно работят в областта на съдебната реформа, върховенството на правото и правата на човека. Меморандумът е по повод на проекторезолюция, която предстои да се гледа на предстоящата пленарна сесия на ПАСЕ на 9-13 октомври в Страсбург, и е адресиран до асамблеята и комитета по правните въпроси и правата на човека към ПАСЕ. В основата на проекта за резолюция стои докладът на комитета по правните въпроси и правата на човека "Нови заплахи за върховенството на закона в държавите - членки на Съвета на Европа: избрани примери", приет на 5 септември, за който "Капитал" писа.

Докладът е посветен на пет държави - членки на Съвета на Европа, в които върховенството на правото е много сериозно застрашено заради ограничаване на независимостта на съдебната власт чрез политически натиск върху съдилищата и съдебния съвет. България е една от тези държави, а другите четири са Полша, Молдова, Румъния и Турция. Според този доклад в България Висшият съдебен съвет (ВСС) е политизиран и без желание и капацитет за реформи, прокуратурата и главният прокурор са безотчетни, а реформата на обвинението е "чувствителна тема", парламентът предприема законодателни репресии върху организациите на магистратите, но не може да постигне съгласие за новия антикорупционен орган. Същевременно обаче препоръките към българските власти в този документ са доста обрани:

1. Да продължат реформата на ВСС, на съдебната власт и на прокуратурата в съответствие с препоръките на Съвета на Европа.

2. Да засилят на усилията за борба с корупцията и в частност създаване на новата антикорупционна агенция, предвидена в стратегията.

Далеч по-конкретни са препоръките за другите четири държави.

"Твърде общият характер на препоръките изглежда недостатъчно хармонизиран с наблюденията, мненията и препоръките, изразени по тези въпроси от други ангажирани в същата сфера международни институции като действащия в България от 2007 г. Механизъм за сътрудничество и проверка на Европейската комисия, Международната асоциация на съдиите и др., както и с тези на органи на Съвета на Европа като Венецианската комисия, Европейския съд по правата на човека и Комитета на министрите относно изпълнението на решенията на този съд", пише в меморандума на БХК, БАПЧ и БИПИ. В него се напомня, че въпреки конституционната и законодателна реформа от 2015 г., с която ВСС се раздели на две колегии, остава рискът от политизация на кариерните решения заради голямата парламентарна квота в съвета, където съдиите, избрани от съдии, продължават да нямат мнозинство както в пленарния състав на ВСС, така и в новоотделената съдийска колегия. Същевременно политизацията на ВСС видимо продължава да се реализира чрез публично известни уговорки между парламентарните партии, които си поделят членовете на ВСС на "квоти", както се случи и с проведения в сряда избор в парламента. Същото важи и за избора на председател на Върховния административен съд.

Междувременно през тази година промяна в Закона за съдебната власт предостави друга възможност за влияние на прокурорите върху кадровите решения за съдии чрез възможност на прокуратурата да задължи съдийската колегия на ВСС автоматично да отстранява от длъжност обвинени от прокуратурата съдии без съдебен контрол за необходимостта от такава мярка и без оглед на основателността на повдигнатите обвинения.

В този смисъл институционалните и процедурните гаранции за независимостта на съдиите в България продължават да са недостатъчни и несъответни на препоръките на други международни органи и бихме искали да видим по-конкретни препоръки и в проекта за резолюция на ПАСЕ в тази насока, пише в меморандума. За съжаление проекторезолюцията не съдържа подобни конкретни препоръки за реформа на прокуратурата в духа на нормалния демократичен механизъм за отчетност и взаимен контрол, пише още там, като се цитират редица решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързани със структурни дефекти във функционирането на българската съдебна система и особено на прокуратурата.

"Докладът не отразява опитите за въздействие върху съдебната система от страна на другите власти и нейното публично охулване от високи политически трибуни, както и неуспешното и дори враждебно взаимодействие на съдебна, изпълнителна и законодателна власт във връзка с отдавна препоръчваните мерки за съдебна реформа", се казва в меморандума. Сочат се проявите на нескрита публична враждебност от представители на изпълнителната и законодателната власт спрямо съдебната власт "и в частност спрямо конкретни съдии и Съюза на съдиите в България, които отстояват независимостта си". Припомня се за пореден път политическото поведение на Цветан Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи към съдебната власт, станало повод за редица осъдителни решения на ЕСПЧ срещу България по делата "Гуцанови", "Тони Костадинов", "Алексей Петров" и др., както и медийната кампания за обругаване на съдии и юристи, изказващи отношение към необходимата реформа, включително и медийната атака срещу председателя на ВКС Лозан Панов и др.

а съжаление проекторезолюцията не съдържа никакви препоръки относно опитите за натиск върху реформаторските съсловни организации в България. Подобни препоръки биха препятствали по-нататъшните действия в тази насока, които е вероятно да продължат", пише още в меморандума.

Докладът и дневният ред на октомврийската сесия на ПАСЕ са известни отдавна, но досега никой представител на управляващите не е коментирал поставените проблеми. Междувременно проведените избори за членове на ВСС от парламентарната квота, както и изборът на Георги Чолаков за председател на ВАС от ВСС са нагледно доказателство за изказаните опасения в проекта за резолюция.