Индустрия 4.0: Новите технологии искат революция в мисленето за образованието

Новите работещи имат нужда от нови знания и рядко са лоялни на компании

"Взимането на рискови решения не се насърчава, децата се справят с повторяеми задачи, но не и с тези, които изискват изобретателност",смята Йозеф Шети (вляво)
"Взимането на рискови решения не се насърчава, децата се справят с повторяеми задачи, но не и с тези, които изискват изобретателност",смята Йозеф Шети (вляво)    ©  Цветелина Белутова
"Взимането на рискови решения не се насърчава, децата се справят с повторяеми задачи, но не и с тези, които изискват изобретателност",смята Йозеф Шети (вляво)
"Взимането на рискови решения не се насърчава, децата се справят с повторяеми задачи, но не и с тези, които изискват изобретателност",смята Йозеф Шети (вляво)    ©  Цветелина Белутова

Четвъртата индустриална революция не е толкова революция в технологиите, колкото в мисленето, каза основателят на базираната в Пловдив компания Soltec Йозеф Шети по време на третия панел на годишния бизнес форум Industry 4.0. По думите му промените по отношение на автоматизацията вече намаляват нуждата от умения за решаване на повтаряеми проблеми, повече блага се създават с по-малко усилия и влиянието на "големите данни" се увеличава, докато фирмите работят с мениджърски постулати от 70-те години на миналия век, които се базират на похвати от 30-те години. "Все още вярваме в постоянни растеж и в това, че бизнесът е състезание, затова правим компаниите централизирани, тайни и йерархични - като военна рота (откъдето произтича думата на английски)", каза Шети. Според него обаче новите икономически реалности изискват различни ценности от тези, в които учениците биват обучавани днес.

Образование за несигурно бъдеще

"Взимането на рискови решения не се насърчава, децата се справят с повторяеми задачи, но не и с тези, които изискват изобретателност." По думите на Шети вместо това учениците трябва да бъдат подготвяни да се справят с неочаквани ситуации, да се научат как критично да разглеждат и намират нужното в огромни масиви от данни и как да координират помежду си решаването на проблеми. "Страст, креативност, постоянство и упоритост са ключови умения за учебните програми на бъдещето", смята индустриалецът. А тъй като поколенията могат да бъдат разделени на две - тези, израснали преди интернет, и тези, израснали след това, самите компании трябва да се адаптират към начина на работа на различните хора. "За младите хора от постинтернет поколението трябва да се знае, че са лоялни към проекти и отделни задачи, а не към конкретна компания. Затова нашите фирми трябва да заменят йерархиите с мрежи, планирането с даването на възможност да се взимат решения и криенето на корпоративни тайни с прозрачност", завърши Шети.

Останалите панелисти - заместник-кметът по социално и икономическо развитие на Габрово Нела Рачевиц, изпълнителният директор на фондация "Заедно в час" Евгения Пеева и анализаторът от "Индъстри уоч" Георги Стоев - се обединиха около идеята за нуждата да се излезе от рамките на днешните образователни парадигми. Нела Рачевиц и Георги Стоев заявиха, че е нужно по-цялостното включване на предприемачите и успешните бизнесмени в учебния процес. "Нужно е те да станат модели за подражание в училище", каза Стоев.

Рамки много, но няколко ключови умения

За Евгения Пеева, отвъд всякакви парадигми и рамки, ключовите клъстъри от компетенции, които трябва да бъдат преподавани на учениците, са няколко: как да си поставят и изпълняват целите, способността да поемат отговорност за себе си и за света около тях, както и как да разберат какви са техните стремежи и на какви ценности се основават. "Рядко се чува от учители, че това са нещата, които децата трябва да научат в училище. Моят въпрос не е толкова кои са рамките и компетенциите, а как да обучим учителите да вдъхновят учениците си", заключи тя.

Нуждата от изграждане на ценности по време на обучението бе основната тема, засегната и от Георги Стоев. "Децата първо трябва да имат етична рамка и морални основи, да знаят, че когато правят печалба, това не е в ущърб на другите. На второ място, те трябва да се научат да гледат на света като пълен с възможности, а не с опасности. И да вярват повече в себе си", заяви Стоев.