За довършване на ВиК мрежата в София трябват 2 млрд. лв.

В следващите години Столичната община ще разполага с максимум 700 млн. лв.

Общината актуализира плановете за развитие на водопровода и канализацията до изтичане на концесията на "Софийска вода" през 2025г.
Общината актуализира плановете за развитие на водопровода и канализацията до изтичане на концесията на "Софийска вода" през 2025г.    ©  Надежда Чипева
Общината актуализира плановете за развитие на водопровода и канализацията до изтичане на концесията на "Софийска вода" през 2025г.
Общината актуализира плановете за развитие на водопровода и канализацията до изтичане на концесията на "Софийска вода" през 2025г.    ©  Надежда Чипева

За довършване и модернизация на ВиК мрежата в София са нужни 2 млрд. лв., но до 2025 г. Столичната община може да използва максимален ресурс от около 700 млн. лв. Това става ясно от Стратегията за развитие на инженерната инфраструктура на града между 2017 и 2025 г., която ще бъде гласувана от общинските съветници в четвъртък.

Водопроводната мрежа и канализацията в града в последните години се развиват според стратегия от 2009 г., която трябваше да действа с хоризонт до 2020 г. Сега заместник-кметът по инвестиции и строителство Ирина Савина предлага срокът на документа да бъде удължен, за да покрие целия срок на концесията на "Софийска вода" (която изтича през 2025 г.), както и програмния период на оперативна програма "Околна среда".

Къде няма канализация

В момента в основни територии на града все още не е изградена канализационна мрежа. От този проблем страдат кварталите "Манастирски ливади-изток", "Кръстова вада", "Витоша - ВЕЦ "Симеоново", "Княжево", "Модерно предградие", "Сливница", "Бенковски" и др. В много други райони на града канализацията се нуждае от доизграждане и реконструкция. ВиК системата в столицата също така страда от пълната си зависимост от един водоизточник - язовир "Искър", големите загуби на вода по водоснабдителната мрежа, липса на основни резервоари и връзки между тях, неизградени трасета на основни колектори.

На София са й нужни около 375 млн. лв. за развитие на водопроводната мрежа и още 1.58 млрд. лв. за изграждане на канализацията в градската и крайградската мрежа, показват анализите на общината. "Възможните източници на финансиране са пет - държавата, Столичната община, оперативна програма "Околна среда", концесионерът и ПУДООС, като максималният размер на средствата, които можем да очакваме, е около 700 млн. лв.", обясни пред комисията по екология в Столичната община Ирина Савина. Около 400 млн. лв. трябва да бъдат осигурени от европейската програма "Околна среда", но вероятно общината ще е готова с документацията по проектите през 2019 г., обясни още тя.

Важните инфраструктурни проекти

В стратегията са разписани всички важни проекти за градската инфраструктура. Такива са укрепването на стената на язовир "Бели Искър" (15 млн. лв.), връзка и възможност за прехвърляне на водни количества между язовир "Искър" и язовир "Бели Искър" (7 млн. лв.), възстановяване на т.нар. "Трети водопроводен ринг" между резервоар "Коньовица" и кв. "Модерно предградие", който е прекъснат при строителството на първия лъч на метрото (9 млн. лв.). За нови резервоари са нужни 25 млн. лв., а за реконструкция на магистралните водопроводи - 103 млн. лв.

Стратегията обаче не показва кои от тези проекти ще получат финансиране и кои - не. Подобно е и положението с канализацията на София. За довършването на мрежата в рамките на града са нужни 664 млн. лв., а за околните населени места - още 917 млн. лв.

От 2009 г. концесионерът на "Софийска вода" е инвестирал общо 224 млн. лв. във ВиК мрежата и съоръжения към нея, допълнителни 189 млн. лв. са инвестирани от оперативна програма "Околна среда", ПУДООС и европейския финансов инструмент ИСПА а Столичната община е съфинансирала проекти за общо 30 млн. лв.