Как властта си прави извънредни съдилища

Лобистки законопроект ще даде допълнителни пари за "натовареност" само на магистратите от спец-звената, вместо принципът да важи за всички

Българският парламент за пореден път става арена на скоростно придвижване на един откровено лобистки закон в сферата на съдебната система, внесен от 7 депутати от средите на управляващите, ДПС и "Воля". Законът по същество е нова стъпка в посока към превръщането на специализираните съд и прокуратура в извънредни съдилища под опеката на властта.

Това стана ясно вчера, след като правната комисия в необичайно съкратени срокове гласува поредния проект за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) на първо четене, без преди това да допусне обществено обсъждане, което е задължително по закон. Срещу законопроекта имаше и много силно аргументираната съпротива на представителите на Върховния касационен съд по време на обсъждането в комисията.

Законопроектът предвижда годишен бонус от максимум 6 заплати към възнаграждението на магистратите и служителите в спец-правосъдието, възможност за неограничено командироване на магистрати от други съдилища и прокуратури в спец-звената (което е стар механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и за контрол върху тези магистрати), както и промени в статута на звената.

Съюзът на съдиите: Това е поредна крачка назад в съдебната реформа

Съюзът на съдиите в България (ССБ) разпространи становище по законопроекта, изпратено до парламентарната правна комисия и до Висшия съдебен съвет. В него се отбелязва, че "за пореден път сме свидетели на неоправдано скоростно придвижване на законодателни инициативи, засягащи важни обществени отношения" като устройството и функционирането на съдебната власт", а няма как в рамките на една седмица да бъдат изразени и съобразени становищата на заинтересованите страни, както се изисква по закон. Същевременно, и тези промени в ЗСВ, както и предишните правят сериозна стъпка назад в съдебната реформа. Досегашните усилия за ограничване на командироването на магистрати - в ограничени случаи за кратко време - сега се дискредитират. Спрямо спецсъдилищата отпада ограничението за еднократност на командироването и така се връща възможността за "вечно" командироване на магистрати, пише в становището на ССБ. "Съдийската общност категорично не одобрява безкрайните командировки, често възлизащи на пет, шест, че и повече години", пише още там.

Тези промени, заедно с последните промени в НПК, превръщат спецсъдилищата и спецпрокуратурати в извънредни съдебни институции, а конституцията забранява извънредните съдилища, смята Съюза на съдиите.

Различните правила за допълнително трудово възнаграждение на тези съдии и прокурори им дава различен статут от всички останали магистрати: "Този различен статут произтича както от създадените специални и важащи само за тях условия за получаване на допълнително трудово възнаграждение, така и с оглед значителния размер, с който това възнаграждение може да надвиши получаваното основно възнаграждение от останалите съдии и прокурори. По този начин съдиите и прокурорите от специализираните институции получават "специален статут", при който значителното завишаване на възнагражденията им спрямо останалите съдии може да бъде възприето като тяхно облагодетелстване от страна на държавата, а това е един от белезите за извънредност."

Кой е по, по, най-натоварен

Един от мотивите за повишаването на заплащането в спец-звената е очакваното повишаване на натовареността им след промените в НПК, с които се увеличават подсъдните им дела. Те обаче нямат никаква фактическа обосновка, няма данни и анализ какво ще бъде това увеличение.

Същевременно ССБ посочва, че вносителите не проявяват интерес към реално съществуващия проблем с големите разлики в натовареността между различни органи на съдебната власт. Съществуват съдилища и прокуратури, в които работещите там магистрати са свръхнатоварени, но нито действащият закон, нито предлаганите промени сочат това като фактор за увеличение на заплатата.

"В този смисъл и предлаганият специален ред за определяне на допълнително трудово възнаграждение за магистратите от специализираните съдебни институции има характеристиките на създавана привилегия за определен кръг съдии и прокурори, основана единствено на това, че те ще разглеждат представляващи по-голяма важност за властта дела, но с оглед на субекта. Основният критерий, по който тези дела ще бъдат разглеждани от специализираните съд и прокуратура, е качеството на лицата, срещу които се води съответното наказателно производство, което, само по себе си, не предпоставя по-висока фактическа или правна сложност спрямо друго наказателно производство за същото по вид престъпление, подсъдно на общите съдилища.", пише в становището на ССБ.

Кога един магистрат е успешен

В сряда зам.-председателката на ВКС Павлина Панова обясни пред правната комисия, че въвеждането на бонуси за спецправосъдието ще конфронтира тези магистрати с останалите. "Притеснявам се, че това ще бъде стимул за хора без определени професионални възможности, които ще се стремят да станат магистрати само заради допълнителните възнаграждения. Надявам се да са малък брой, но допускам, че няма да е така. Да не ги превръщаме в специални, в богопомазани, с по-добри битови условия и т.н., каквито другаде няма", каза Панова, цитирана от "Правен свят". Тя посочи, че делата от спецсъда по правило стигат и до ВКС, но съдиите, които ще ги гледат там и също са натоварени няма да получат "стимули".

Освен това законопроектът не дава отговор какво значи "резултати от дейността" по отношение на магистрати. "В миналото провалени дела се наричаха онези, по които имаше оправдателни присъди, надявам се сега да не е така. Резултат може да е това, че един съдия гледа 120 дела, а друг - 20. Резултат е и това, че има осъдителна присъда. Това означава ли, че те ще бъдат стимулирани, за да има повече осъдителни присъди. Нали разбирате порочността на тази теза. Това е страшно", посочи Панова.

Кои са вносителите

Закононопроектът за промени в Закона за съдебната власт бе внесен миналия четвъртък (5 октомври) от депутатите Хамид Хамид (ДПС), Данаил Кирилов (ГЕРБ), Симеон Найденов ("Воля"), Емил Симеонов ("Обединени патриоти", Христиан Митев ("Обединени патриоти"), Димитър Лазаров (ГЕРБ) и Анна Александрова (ГЕРБ).

Повечето от вносителите са обичайните лица, които от началото на 44-то Народно събрание се подписват под такъв тип лобистки законопроекти, прокарвани бързо през парламента – промените в Закона за опазване на околната среда, с които бе премахната касационната инстанция при обжалване на оценката за околната среда, промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които към спецсъда бяха прехвърлени делата за корупция във властта, предните промени в Закона за съдебната власт, предвиждащи кариерни бонуси за спецмагистратите и ограничения за сдружаването на магистрати.

Всички тези закони станаха факт в края на предишната сесия на парламента, въпреки силната съпротива на експерти и неправителствения сектор, включително и ясни негативни сигнали от страна на европейските институции. Същото сега се повтаря и с новия законопроект за промени в ЗСВ.

Още в края на предишната парламентарна сесия, по повод на промените в НПК редица наблюдатели коментираха, че управляващите, в съдружие с главния прокурор Сотир Цацаров, си създават свой "съд на властта" и "съд за властта", който да правораздава според желанията на силните на деня. Такива всъщност бяха опасенията още при създаването на спецсъда през 2011 г.