Пенсиите на близо 5 хил. души не са нараснали с обещаното увеличение

През 2018 г. всички пенсионери ще получат индексация от 3.8%

От Министерство на труда ще в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. текст, с който да се гарантира, че увеличението на пенсиите ще е за всички.
От Министерство на труда ще в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. текст, с който да се гарантира, че увеличението на пенсиите ще е за всички.    ©  Георги Кожухаров
От Министерство на труда ще в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. текст, с който да се гарантира, че увеличението на пенсиите ще е за всички.
От Министерство на труда ще в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. текст, с който да се гарантира, че увеличението на пенсиите ще е за всички.    ©  Георги Кожухаров

През юли тази година 4.9 хил. пенсионери са били неприятно изненадани - обещаното от правителството увеличение на пенсиите с 2.4% ги е подминало. Някои са получили повишение, но по-малко от заложеното, а при други практически е липсвало.

Публично за проблема стана ясно преди дни по време на блиц контрол в парламента, когато от отговор на министъра на труда Бисер Петков стана ясно, че някои пенсионери не са получили обещаната от 1 юли индексация. Причината според министъра е старо постановление на Министерския съвет от 2006 г., по силата на което се ограничава повишението на определена група пенсии.

Досега уредбата не е била прилагана, тъй като индексацията се определяше по т. нар. швейцарско правило. Но тази година механизмът е нов и отчита и приноса към пенсионната система спрямо осигурителния стаж.

Не грешка, а постановление

"С преизчисляването на пенсията на практика се определя нов размер на пенсията към датата на отпускане, като това става, като в пенсионната формула тежестта на година осигурителен стаж 1.1 се заменя с 1.126 и след това се минава, образно казано, цялата история на пенсията от нейното отпускане до 1 юли 2017 г. с всички извършени през времето индексации и преизчислявания и се получава преизчисленият размер на пенсията. Това в масовия случай повишава пенсиите точно с 2.4%", обясни Петков.

При предишните увеличения през последните години тези пенсии са получавали увеличение, тъй като индексацията е ставала чрез директно повишение на пенсията с дадения процент, а не се е разглеждала цялата пенсионна история с натрупванията.

Засегнатите пенсионери са две групи - първата през 2006 г. е получавала обезщетения за възраст с основен размер до 120 лв., втората - между 120 и 150 лв. За да се разбере откъде идва проблемът, са нужни малко сметки. Ако през 2006 г. пенсионер е получавал 120 лв., по закон за годината обещаното увеличение е трябвало да бъде 5%, като така пенсията му се вдига до 126 лв. В постановлението от 2006 г. обаче е посочено, че пенсията не може да нарасне над 124.8 лв. В резултат вместо с реални 5% повишението е с един пр.п. по-малко. Аналогична е ситуацията за групата с пенсии между 120 и 150 лв., но там действащото ограничение е 150 лв. Тоест ако пенсионер взима 150 лв., а трябва да му се начислят 4% нагоре, той няма да ги получи.

Имало е жалби

Индикация за проблема първоначално се е появила още през юли, когато след индексацията са постъпили първите жалби от пенсионери в НОИ. Проблемът обаче е "затихнал", по думите на Петков. Случаят е разгледан в детайли едва след като е повдигнат въпрос по време на блицконтрола в парламента. Интересно е, че постъпилите жалби, които са 160 на брой според bTV, не са били достатъчно да изискат по-задълбочено разглеждане на тези случаи. В същото време не става ясно какви точно са аргументите, довели до решението от 2006 г. да се ограничи увеличението на пенсиите по силата на постановление.

Последствията

За да не се повтори случилото се и догодина, социалното ведомство и НОИ смятат да предложат в бюджета за 2018 г. текст, с който увеличението на пенсиите да не бъде по-малко от заложеното в закона (3.8% за следващата година). Тоест на практика да се игнорира постановлението. Целта е да се гарантира, че през 2018 г. процентът на нарастване на размера на пенсията ще бъде еднакъв за абсолютно всички. А по отношение на тазгодишните потърпевши - от министерството смятат, че няма основание за ревизия и доплащане, тъй като действащата нормативна уредба е била приложена правилно.