Правителството поиска ЕК да анализира съдилищата и съдебния инспекторат

До Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕС са изпратени 12 проекта

От Министерството на правосъдието казват, че ако Службата за подкрепа на структурните реформи одобри исканията, се очаква финансирането да е налично в началото на март догодина, когато ще стартира и самото им изпълнение
От Министерството на правосъдието казват, че ако Службата за подкрепа на структурните реформи одобри исканията, се очаква финансирането да е налично в началото на март догодина, когато ще стартира и самото им изпълнение    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
От Министерството на правосъдието казват, че ако Службата за подкрепа на структурните реформи одобри исканията, се очаква финансирането да е налично в началото на март догодина, когато ще стартира и самото им изпълнение
От Министерството на правосъдието казват, че ако Службата за подкрепа на структурните реформи одобри исканията, се очаква финансирането да е налично в началото на март догодина, когато ще стартира и самото им изпълнение    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Преди една година Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК изпрати в София прокурори от различни европейски държави, които да направят анализ на българската прокуратура. Докладът, който те изготвиха, бе унищожителен и точно затова бе заметен под черджето. Сега обаче правителството е поискало от служба на ЕК помощ в 12 други области. Три от тях са насочени към съдебната система.

Помощ за Инспектората към ВСС

В последния мониторингов доклад на ЕК от януари т.г. беше препоръчано на българските власти да потърсят помощ за Инспектората към ВСС (ИВСС), който беше натоварен с проверките за етичните нарушения на магистратите, имущественото им състояние и конфликт на интереси. Инспекторатът така и не успя да отговори на очакванията, законовият срок, в който трябваше да бъде извършена имуществената проверка, изтече, но ИВСС не успя да се вмести в тях.

В предложението на кабинета за помощ за ИВСС е записано, че институцията има нужда от "обмен на добри практики с държавите членки във връзка с оптимизиране на организацията и повишаване на административния капацитет на ИВСС", а само "при установяване на необходимост – подобряване на нормативната основа за изпълнение на функциите на инспектората, особено в контекста на новите му правомощия". Очевидно след горчивия опит от одита на прокуратурата от ИВСС предпочитат, вместо чуждите експерти да анализират дейността им, те да попътуват в чужбина.

Анализ на наказателните дела в съда

Второто проектно предложение, отправено от правителството, е за "установяване на причини от законодателен и организационен характер за забавяния при разглеждането и приключването на наказателни дела в съдебна фаза и предприемане на мерки за ускоряването им", както и "подобряване на законодателната уредба на наказателното производство и на дела с висока обществена значимост в борбата с корупцията и организираната престъпност".

За искането за тази проверка пръв съобщи главният прокурор Сотир Цацаров преди три месеца.

"Имам информация - и тя е абсолютно непотвърдена, че министърът на правосъдието и българското правителство са отправили искане отдавна до ЕК за такава техническа помощ на българските съдилища", каза Цацаров през юли, а информацията му беше впоследствие потвърдена от правителството. Искането за одит на съдилищата беше извадено като контрапункт на анализа на държавното обвинение.

Как да разтоварим Върховния административен съд

Последното проектно предложение, което държавата е поискала в областта на правосъдието, е за "осигуряване на експерти за подготовка на функционален анализ на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища", както и за "изготвяне на предложения за оптимизиране и регулиране на натовареността на Върховния административен съд и на системата на административните съдилища, включително чрез промяна на подсъдността на определени видове дела и структурни мерки". Идеята за "разтоварване" на ВАС открай време е посочвана като единствен проблем пред административното правосъдие. В искането умело са избегнати чувствителни теми като случайното разпределение на делата, формирането на петчленните състави на ВАС и т.н.

От Министерството на правосъдието казват, че ако Службата за подкрепа на структурните реформи одобри исканията, се очаква финансирането да е налично в началото на март догодина, когато ще стартира и самото им изпълнение.

За какво още иска помощ правителството

Исканията, свързани със съдебната система, са в списък с 12 други искания, които са подредени от правителството по приоритети.

- Експертна помощ от Естония и Австрия за управление на процесите на международната политика в областта на климата в рамките на българското председателство.

- Подкрепа за реформа в стратегическото планиране и развитие на концесиите.

- Международна оценка за консолидиране на проблемите в района на Калиакра.

- Проект за повишаване капацитета на ГДБОП при разследването прането на пари.

- Министерството на здравеопазването търси помощ за изработване на стратегия за е-здравеопазване.

- Три проекта от областта на енергетиката - насоки за баласиране на електроенергийния пазар, избор на платформа за търговия и съдействие при разработването на търговския модел за газовия хъб.

- Укрепване на знанията на служители на Министерството на финансите в областта на вътрешния одит.