Пътят на боклука

Какво се случва с торбите смет, след като ги изхвърлите в кофите

Първо важно условие е да избираме продукти, чиито опаковки са годни за рециклиране, и след това да се погрижим за тях така, че да влязат в кръговрата на боклука, а не да завършат на сметище. Така например многокомпозитните опаковки (направени от повече от един материал) обикновено или не се рециклират, или преработването им отнема много повече време и ресурси. От "Екоинвест", рециклатор и производител на пластмаса, разказаха, че при полипропиленовите торби се използват два вида пластмаса. Това ще рече, че при обработката торбата трябва да се разшие и материалите да се отделят един от друг, така че да могат да се рециклират, тъй като различните видове пластмаса се обработват отделно. Тоест, когато като потребители избягваме многокомпозитните опаковки, автоматично правим процеса на рециклираме по-ефективен.

Стъпката след потребителския избор е да се погрижите съответният отпадък да е пригоден за рециклиране. Това ще рече по него да няма остатъци от храна и при възможност да бъде смачкан. След това, разбира се, сте отговорни за изхвърлянето на отпадъка в съответния "цветен" контейнер. Ето какво да знаем за всеки от тези цветове.

Стъкло

Стъклените опаковки са сред най-природосъобразните и безвредни за човешкото здраве. Например при стъклото за разлика от някои пластмаси и консервни кутии, както и термичната хартия, не се отделя веществото бисфенол А (BPA), което създава риск от неврологични, туморни и хормонални нарушения, особено при децата и бебетата. Освен това, стига да е достатъчно добре сортирано, стъклото на практика може да се рециклира вечно.

Производители на стъклени опаковки обясниха, че 1 тон рециклирано стъкло спестява повече от тон суровини. От голям български рециклатор пък разказаха, че през 2016 г. са оползотворили 78 000 тона стъкло, за 2017 г. се очаква количеството да надхвърли 80 000 тона и прогнозират, че през 2018 г. обемът ще нарасне на 90 000 тона. По този начин се спестяват ресурси като природен газ, намаляват се вредните емисии от производството на стъкло от първична суровина и се затваря кръгът отпадък – суровина – нов продукт. Освен това стъклените опаковки като буркани и бутилки могат да се използват многократно, без това да носи риск за здравето.

Процесът:

Бутилка вино - Изплакваме я - Изхвърляме я в контейнера, обозначен за стъкло - В инсталацията за сортиране натрошават бутилката - Трошките се смесват с пясък, оцветители и сода, а обемът на стъклото от бутилката вино достига до 80%  Сместа се разтопява при 1200 - 1500 С° - Разтопената и гореща стъкломаса се оформя в нови бутилки и буркани - След като новата бутилка вино изстине, качеството й се проверява - Бутилката се транспортира до изба, в която отново я пълнят - Бутилката се връща отново в дома

Пластмаса и найлони

Въпреки че има някои общи категории, в действителност пластмасите са хиляди видове в зависимост от примесите и характеристиките. В повечето случаи рециклирането на пластмаса всъщност е т.нар. downcycling. Материалът се разгражда до основните си елементи, след което към тях може да се добави първична суровина и да се превърне в различен продукт. Това обаче влошава качеството на пластмасата, така че рано или късно се депонира за разлика от стъклото. Така например от бутилките за вода не могат пак да се направят бутилки. Новополученият материал се влага в продукти като детски играчки, килими, имитации на дърво, части за автомобили и т.н.

По данни на "Мегапорт", рециклатор и производител основно на найлонови торби и чували, целият процес – от закупуване на рециклируема суровина до изработката на нов чувал, може да отнеме едва 2-3 дни. Често това са продукти, които не могат да бъдат рециклирани отново. Рециклирането на пластмаса спестява ресурси, но понеже цикълът на рециклиране не може да продължи дълго, това не е устойчив процес. Затова е важно максимално да се намали потреблението на опаковки от пластмаса и найлон

Процесът:

Смачкана бутилка - селектиране на пластмаси с различна твърдост и характеристики - балиране заедно с пластмаси от същата група – рециклатор смила суровината и я изпира, за да премахне всички остатъчни материали и замърсявания - добавя се първична суровина - претопява се и се оформя на гранули, подходящи за производството на нови стоки - нови продукти (касетки за пренос на стоки, ВиК тръби, чували за смет, селскостопански фолиа, термофолио).

Хартия

Според Американската агенция по опазване на околната среда хартията може да се рециклира до 7 пъти в зависимост от качеството на суровината. Хартия, съставена от по-дълги влакна, като офисната например, може да се рециклира повече пъти, докато такава с къси, като вестникарската, има по-кратък цикъл. Според Европейския съвет за рециклиране на хартия през 2005 г. 62% от хартията, използвана на територията на Европа, е била рециклирана, като този процент постепенно се покачва и показва 71.5% за 2015 г. За същия период емисиите въглероден диоксид при производство на един тон хартия са спаднали с 21.1%.

От "Санитекс пейпър продуктс" разказаха как вестници, списания и офсетова хартия се превръщат в тишу и тоалетна хартия.

Процесът:

Хартията се претегля, измерва се съдържанието на влага и се сортира по видове - в съоръжение, наречено хидропулпер, хартиената суровина се смесва с отпадъчни води от производството на тишу - отделят се примесите от найлони, метал и други материали - масата се изпомпва към приемен басейн, където замърсяванията допълнително се промиват - изпомпва се към вихров очистител, който отделя тежките отпадъци, като пясък например - хартиената маса минава през още едно пречистване, чрез турбосепаратор - разрежда се с вода - поставя се на сито, оформя се хартиено платно и се дава посока на хартиените влакна - получената хартия се изсушава, навива на рола и се нарязва.

Метал

Най-често се рециклират алуминий и стомана, тъй като останалите широкоразпространени в бита метали са по-скъпи и изхвърлянето им се случва сравнително рядко. Според данни на "Екопак", за добиването на 500 г алуминий се изразходват 7.5 kWh електричество, докато преработването на алуминия изразходва само 4% от тази енергия. Организацията също така отбелязва, че рециклирането на стомана изразходва едва 40% от енергията, необходима за добиването на първична суровина. Според закона лицата, които пускат на пазара опаковани в метал стоки, трябва да предприемат мерки за обработването на не по-малко от 50% от теглото на съответния метал. А според данни на Евростат за 2014 г. на територията на ЕС опаковките от метал са били най-малко като количество в сравнение с други материали (4.5 милиона тона).

Процесът:

Металът се сортира с магнитни сепаратори - групира се, нарязва се и се пресова - обезмасляване, обеззаразяване и радиационен контрол - оформяне на блокове или листа - претопяване по вид и пречистване, най-често с електролиза

Биоотпадъците

Обелките от плодове и зеленчуци, остатъците от храна, листата в двора – за всичко това има много по-добро приложение от сивите контейнери за смесени отпадъци. Т.нар. компостиране е процес, при който биологичните отпадъци се разграждат, за да се превърнат в богати и екосъобразни тори. Въпреки че не е трудно да компостирате у дома, ако нямате време и пространство да го правите, съществува и друго решение – отделете зелените си отпадъци и ги поставете до смесения контейнер вместо в него.

В Столична община разказаха, че био отпадъците се преработват в инсталацията "Хан Богров". От януари до октомври 2017 г. са произведени 7.471 т компост, главно от био отпадъците на детски градини, училища, пазари, болници, заведения и събраните листа в парковете. След това компостът се използва за наторяване на зелените площи в града, а част от него се раздава на гражданите срещу документ за платена такса смет.

Защо е по-добре насипни стоки?

Както стана ясно, най-важна е превенцията – изобщо да не бъде създаван боклук винаги, когато това е възможно. По данни на Евростат през 2014 г. живеещите на територията на ЕС са генерирали средно 162.9 кг отпадъци от опаковки на човек. Най-много са били опаковките от хартия и картон – 41%, следвани от стъкло и пластмаса – 19%, 16% от дърво, а най-малък дял заемат металите – 6%. Както се вижда от горната таблица, за периода 2012–2015 г. българите използват все повече опаковани стоки. Повечето опаковани стоки от хранително-вкусовата промишленост включват някакъв вид пластмаса, като според данни на НСИ за периода 2010–2015 г. сме започнали да използваме 21.4 % повече пластмасови опаковки.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


5 коментара
 • 1
  kabico avatar :-P
  kabico

  Да се оставят торби с био отпадъци до контейнерите и кучетата да ги разпиляват по улицата - страхотна идея! И да попитам, какво ви е решението за торбите за боклук? Какъв е смисълът да пазаруваш в платнена торба и после да трябва да си купуваш плстмасови торби, за да ги пълниш с боклук?

 • 2
  fio41315648 avatar :-|
  fio41315648

  Пълна смешка! Правилните въпроси трябва да са други! Калкулира ли производителя цената на опаковката в цената на крайния продукт? Защо при това положение се очаква да я рециклираме безплатно? Защо не се въведат правила за обратно изкупуване? За да има бизнес за определени компании?

 • 3
  sparti avatar :-|
  sparti

  Капитал, поинтересувайте се кой е против reverse-vending автоматите. Такъв имаше на Орлов мост, в CBA в Надежда и може би другаде, но много бързо ги ликвидираха.
  Мили хора, земята на която живеем, не сме я получили като наследство от предците си, а сме я взели "за предварително ползване" от децата си.

 • 4
  lilia_lang avatar :-|
  Lilia Lang

  Най-сериозния проблем за рециклирането на отпадъци в България си остава напълно неработещото разделно събиране на отпадъците. Основното разделяне продължава да се прави от клошарите, контейнерите си остават "про-форма", в който и контейнер да надникнете има всичко и силно замърсено. Системата на събиране трябва да се промени коренно- индивидуални контейнери за смесени рециклируеми и отделно за зелени отпадъци в населените места с къщи и отделни контейнери за всеки жилищен блок (без контейнери за зелени отпадъци), засилена отчетност, контрол и информация. От 10 години предлагам в Нареднбата за местните данъци и такси в частта отпадъци да се добави средства за информация на населението, защото в момента само организациите по оползотворяване имат специално предназначени средства да правят кампании за информиране, но това трябва да правят и местните власти, дори най-елементарното като график за извозване на отпаъците.

 • 5
  lilia_lang avatar :-|
  Lilia Lang

  До коментар [#1] от "kabico":

  Миаля, че не става въпрос за поставяне на биоотпадъци в пластмасови торбички до кофите а само за зелени отпадъци-т.е. коледните елхи, цветя, трева. В други страни се събират хранителните отпадъци в биоразградими торбички, които се изхвърлят в отделен контейнер. Това мисля ще е трудно за България предвид бездомните кучета и котки, но би следвало да се прави от супермаркети и пазари където въпросните контейнери да се поставят на специално място , където не могат да се достигнат от животни.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход