Energo-pro пласира облигации за 370 млн. евро при висок интерес

С една част от привлечените средства ще бъдат погасени предсрочно и облигациите на българското дружество

Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.
Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.    ©  Надежда Чипева
Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.
Energo-Pro беше един от кандидатите за бизнеса на друга чешка компания в България - CEZ.    ©  Надежда Чипева

При висок инвеститорски интерес чешката компания Energo-Pro a.s., която е собственик на едноименното електроразпределително дружество в България, пласира успешно дебютната си емисия от гарантирани необезпечени облигации на стойност 370 млн. евро. Емисията е продадена сред широк кръг от институционални инвеститори в цяла Европа, като офертите са превишили 800 млн. евро, се посочва в съобщение на компанията.

Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса и получиха рейтинг съответно BB- и BB от агенциите S&P и Fitch. През октомври облигационерите на "Енерго-Про Варна" ЕАД одобриха предложението дружеството да гарантира задължения на компанията майка - Energo-Pro a.s., в размер до 350 млн. евро заедно с всички дължими върху тази сума лихви, такси, неустойки или други плащания.

Успешното приключване на операцията може да се приеме и като сигнал за доверието в частния енергиен сектор в България. На него предстои да се сключи и една от най-големите сделки - продажбата на активите на ЧЕЗ, за което вече има избран българско-индийски консорциум, но дали ще е той окончателно, ще стане ясно след три месеца. Energo-pro също беше кандидат за компанията с оферта за над 300 млн. евро.

Какви са параметрите

Емисията гарантирани необезпечени еврооблигации е с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и емисионна доходност от 4%, което означава, че са записани по номинал. Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това.

Официално се съобщава, че нетните постъпления от тях ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели. На 30 ноември в сайта на Българската фондова борса беше публикувано и съобщение от "Енерго-Про - Варна", че ще упражни допълнителната кол-опция по емисията й облигации, които бяха пуснати преди година.

Тя беше за 130 млн. евро при годишен лихвен процент 3.5% и дата на падеж ноември 2023 г. По размер тя бе най-голямата за България и сред най-големите дори за Централна и Източна Европа за миналата година. Приходите от заема бяха предвидени за подмяна и развитие на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, както и за оптимизиране на финансовите потоци и разходи.

Обратно изкупуване

От "Енерго-Про - Варна" посочват, че ще предплатят на облигационерите по тази емисия всички дължими суми, включително главница и лихви. Датата на плащането ще бъде 14 декември 2017 г., като цената на една облигация в обратното изкупуване е 101 845.21 евро. "Със заплащането на посочената по-горе цена на упражняване по сметка на Централния депозитар емитентът ще изпълни изцяло своите задължения за заплащане на главницата и дължимите лихви по всяка облигация от емисия ISIN код BG2100018162", пише в съобщението на компанията до БФБ.

"Енерго-Про - Варна" е мажоритарен собственик на дружествата "Енерго-Про Мрежи", "Енерго-Про Продажби" и е едноличен собственик на "Енерго-Про Енергийни услуги". Оперативно компанията се ръководи от управителен съвет в състав Момчил Андреев, Стефан Абаджиев и Георги Коршия.

"Еврохолд България" пласира 70 млн. евро в Ирландия

"Еврохолд България" също е пласирала успешно облигации за 70 млн. евро на Ирландската фондова борса. Емисията е в рамките на програмата за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност 200 млн. евро, търгувана на Ирландската фондова борса. Това е втори транш за компанията по тази програма, съобщиха от холдинга. Книжата са със срочност 5 години и годишен лихвен купон 6.5%. Записани са от над 20 институционални инвеститора от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България. Набраните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия, която беше за 47 млн. евро с лиха 8%, както и за развитие на дейността.