Новата комисия за борба с корупцията - много права и привилегии без отговорност

Президентът Румен Радев вече се закани с вето на антикорупционния закон

   ©  Георги Кожухаров
   ©  Георги Кожухаров

Членовете на новия мегаорган за борба с корупцията ще имат силни правомощия, много привилегии, но пък няма да носят имуществена отговорност за вреди, които виновно са причинили. Това е равносметката след първите два дни от гласуването на второ четене на законопроекта за борба с корупцията в парламента, при които окончателно бе приета уредбата на новия орган. Дебати почти нямаше, но не защото опозицията не прави усилия в тази насока, а защото мнозинството реагира само формално на всички критики с познати аргументи.

Новият антикорупционен орган - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, ще се избира с обикновено мнозинство от парламента за мандат от 6 години, а контролът върху нея ще се осъществява също от парламента, т.е. от управляващото мнозинство. При това схемата е направена така, че мнозинството да си гарантира пълно доминиране в комисията, без да носи и политическа отговорност. Единствената номинация, която ще се прави от депутатите, е на председателя на комисията, за когото в закона е записано, че се избира от Народното събрание по предложение на депутатите. Зам.-председателят и тримата членове на комисията също ще се избират от парламента, но по предложение на председателя, т.е. новоизбраният председател, който се ползва с доверието на мнозинството, ще внася предложения за останалите членове, с което поема и отговорността. Много трудно ще бъде на опозицията да се опита да спазари "свои квоти" в комисията, още повече че заедно с председателя тя се състои общо само от петима души.

Отсега се знае кой ще е първият председател на новата комисия – сегашният председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) Пламен Георгиев, който от доста време развива усилена активност, за да докаже лоялност към политиката на управляващите. В преходните разпоредби на законопроекта засега стои първоначалният запис, че сега действащата КОНПИ "се преименува" в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, а "заварените председател и членове осъществяват дейността" на новата комисия, докато Народното събрание проведе избора за новия й състав. Очевидно управляващите вече имат и фаворити за членовете на новата комисия, защото предвиденото изискване от 10 години юридически стаж, съответно 10 години стаж по специалността за икономистите, бяха намалени на 5 години стаж.

Председателят на новата комисия ще получава 90% от заплатата на председателя на Народното събрание, заплатата на заместника му ще е 90% от неговата, а останалите трима членове ще получават 80% от заплатата на председателя.

Членовете на новата антикорупционна комисия няма да носят имуществена отговорност за причинени вреди при изпълняване на правомощията им, освен ако вредите не са резултат от извършено от тях престъпление от общ характер. Това означава, че за всички виновно причинени вреди при тяхната дейност ще отговаря държавата, т.е. данъкоплатецът, без да има опция за търсене на регресна отговорност.

Същевременно законът им дава свръхпривилегии, каквито нямат и депутатите. Членовете на комисията ще бъдат застраховани за злополука и живот за сметка на държавата. Стажът им се зачита за юридически (ако са юристи) или по специалността в обществения сектор, а трудът им се зачита за първа категория. Нещо повече - в закона се записва дори, че "при изпълнение на служебните си задължения членовете на комисията и всички териториални директори и инспектори ще пътуват безплатно в обществения градски транспорт". По време на днешните дебати мнозинството не се впечатли от иронията на Филип Попов (БСП), който предложи да се махне условието "при изпълнение на служебните задължения", защото това означава, че всеки път при проверка инспекторите и членовете на комисията ще трябва да доказват пред контрольор, че пътуват по служба.

Правомощията на комисията са огромни – тя ще извършва проверки за конфликт на интереси, както и на имотните декларации на много широк кръг лица на държавна служба, като това може да прерасне в производство за отнемане на незаконно имущество със съответните обезпечения и други екстри. Същевременно обаче нейните правомощия далеч не се ограничават само до държавните служители, още по-малко – до лицата на високи постове, както се лансира от управляващите. На практика всеки български гражданин, който получи обвинение от прокуратурата по един доста широк кръг от престъпления, ще подлежи на проверка на имуществото и задвижване на процедура по отнемане на незаконно имущество по вече известния начин от сега действащата комисия, оглавявана от Пламен Георгиев. При това решенията на новата комисия за проверка на имуществото и за образуване на производство по отнемане не подлежат на съдебен контрол, нито зависят от съдбата на обвинението, което може въобще да не стигне до съд, както често се случва.

Комисията ще може да изисква всякаква информация от всички органи, а начинът, по който ще осъществява взаимодействие с останалите правоохранителни органи – прокуратура, МВР, ДАНС, ДАТО, Военна полиция и разузнаване, ще се определи със съвместни инструкции, а не със закона.

Любопитен обрат се получи в петък в края на дебата, когато неочаквано бе отхвърлен текстът, предвиждащ защита на свидетелите – "лице, което е подало сигнал за корупция или за конфликт на интереси, не може да носи отговорност и да търпи други неблагоприятни последици само на това основание". Любопитно е, точно в защита на този текст се изказа Крум Зарков от БСП, който е основният опонент от левицата на този законопроект. "Защитата на сигналоподателя е основен принцип в борбата с корупцията", каза Зарков. Според него дори чисто теоретично от самия сигнал не могат да произтекат вреди, те могат да произлязат единствено от действията на самия орган по повод сигнала. Сигналът е само едно съмнение за извършено престъпление, изразено от гражданина, задължение на комисията е добросъвестно да го провери. Същевременно новата комисия може само да провери данните, но тя няма разследващи функции и ако установи данни за престъпление, трябва да прати всичко в прокуратурата. Прокуратурата обаче не може да се възползва от проверката на комисията, а ще трябва да възложи наново проверка по НПК, коментира Зарков. Така единственото, което комисията ще може да направи, е или направо да препрати сигнала на прокуратурата, или да злоупотребява с него, заключава той.

Управляващите обещаха законът да е готов до Нова година, затова ударното гласуване ще продължи следващата седмица, която ще е последната работна седмица на парламента преди празниците.

Румен Радев: Новият закон може да бъде използван като бухалка срещу неудобните

Президентът Румен Радев обяви в петък пред журналисти, че ще наложи вето на антикорупционния закон, и изрично уточни, че същината на дебата изобщо не е в това кой ще назначава новия орган, каквито внушения се налагат, а същността и духът на закона. Основният проблем, който сочи Радев, е идентичен с критиките на БСП - законът няма да разкрива корупционни схеми и модели, а ще търси възстановяване на справедливост чрез отнемане на незаконно придобито имущество, без да акцентира на наказателното преследване. Това не е ефективен удар срещу корупцията според президента, защото корумпиращите пак ще "захранват корупция". Същевременно законът може да бъде използван като "бухалка за разправяне с неудобните".

Румен Радев уточни, че не държи да назначава ръководството на антикорупционния орган, но иска да има баланс на властите при назначенията. "Виждам с каква ревност управляващите държат изрично те и само те да имат думата при назначаването", посочи още президентът, цитиран от "Фокус".