Икономиката през 2018 г.: още ръст от потребление и инвестиции
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Икономиката през 2018 г.: още ръст от потребление и инвестиции

Увеличението на разрешителните за строеж показва, че строителството ще се активизира през следващите години, а европейските фондове ще са допълнителен стомул за сектора през 2018 г.

Икономиката през 2018 г.: още ръст от потребление и инвестиции

Прогнозите са за увеличение на БВП между 3.7% и 4.4%, а основното предизвикателство ще бъде пазарът на труда

22020 прочитания

Увеличението на разрешителните за строеж показва, че строителството ще се активизира през следващите години, а европейските фондове ще са допълнителен стомул за сектора през 2018 г.

© Юлия Лазарова


Заплатите ще продължат да вървят нагоре, като очакванията са растежът не само да остане двуцифрен, но и да се ускори.

Ръст, подобен на миналогодишния и дори по-висок. Такива са очакванията на анализаторите за икономиката през 2018 г. Основните фактори, които ще я движат напред, са благоприятната външна среда заради възстановяващата се еврозона и растяща глобална търговия, силното потребление на домакинствата в страната, движено от вървящи нагоре възнаграждения, и повече еврофондове.

Някои институции като Европейската комисия и Министерството на финансите залагат по-консервативни прогнози и очакват темпът на растеж на БВП леко да се забави (виж таблицата), но други като Уникредит Булбанк и Световната банка предвиждат ускорение спрямо 2017 г. Всички тези прогнози чертаят за бизнеса добра откъм продажби година, както и повече поръчки за строителния сектор. А за хората - повече възможности за заетост и по-високи възнаграждения. Анализатори обаче предупреждават, че подемът вероятно ще достигне своя пик през тази година, въпреки че икономиката не расте с внушителните отпреди 2009 г. темпове. Както и че "прегряващият" пазар на труда ще действа като спирачка пред икономиката, ако няма инвестиции в подобряване на производителността.

Не всичко е оптимистично. Някои сектори и региони може и да не почувстват икономическия подем. Така например при текстилната индустрия процесът на свиване на производството ще продължи, защото страната губи конкурентоспособността си като дестинация за аутсорсинг на такъв тип дейности. Възстановяването на икономиката и на пазара на труда в Северозападна България също изостава спрямо столицата и големите градове на юг от Стара Планина.

Инфлацията също ще продължи да се ускорява, което е лоша новина за домакинствата, но добра за производители и търговци.

Заплатите - още нагоре

Потреблението ще задържи своята роля като един от основните двигатели на растежа през новата година, предимно заради продължаващото увеличение на доходите и спада на безработицата. Според Красен Йотов от Industry Watch възнагражденията ще продължат да изпреварват производителността на труда и през 2018 г. "Разходите за труд вече формират близо половината от добавената стойност в българската икономика, а в някои сектори като информационните технологии този дял е още по-висок - около две трети", коментира той. Според него дисбалансите в търсенето и предлагането на пазара на труд ще доведат до увеличение на заплатите във всички големи сектори от икономиката и през 2018 г.

Недостигът на подходящи хора за свободните работни позиции в икономиката е основната причина за продължаващото увеличение на възнагражденията, казват и икономистите от Института за пазарна икономика (ИПИ). "Неизбежно е възнагражденията да продължат да растат, а темпът най-вероятно дори ще се засили", коментира главният икономист на института Десислава Николова, която залага на ускорение близо до 15-20%. Това обаче ще може да се постигне, ако икономиката успее да ускори растежа си и фирмите могат да си позволят по-високите заплати, подчертава тя.

Освен заради по-високи възнаграждения потреблението ще се движи и от все още ниските лихви, които карат някои хора да инвестират в стоки и активи за дълготрайна употреба.

Кои сектори ще растат

През изминалата година икономическият растеж беше по-балансиран спрямо предишни, но все още има сектори, които усещат подобрението по-силно, а други остават назад. Например строителството ще се активизира, съдейки по увеличението на разрешителните за строеж, според Николова. Очаква се европейските фондове също да се отразят положително на компаниите. Успоредно със строителството ще се раздвижи и мебелното производство, тъй като двата сектора са свързани и обикновено вървят заедно.

Икономическият подем в еврозоната и растящата международна търговия означават и повече търсене за експортно ориентираните компании. И все пак плюсът не е за всички. Така например в текстилната индустрия, която също работи основно за външните пазари, производството се свива от няколко години, тъй като страната губи конкурентни предимства в този отрасъл. Аутсорсингът на подобни дейности се изнася в азиатските държави, където разходите на фирми от подобни трудоемки сектори все още са ниски. "В българската индустрия виждаме преструктуриране към производство с по-висока добавена стойност. Процесът е бавен, но стабилен през годините", счита Десислава Николова.

Други сектори пък вероятно ще са принудени да лимитират растежа си заради липсата на достатъчно хора за наемане. Пред подобни проблеми са изправени някои аусторсинг компании, както и фирми от индустрията.

Инфлация: Още нагоре

Започналият възход на инфлацията през 2017 г. (3% през ноември 2017 г.) ще се пренесе и през новата година, като повечето анализатори предричат тя да се ускори. Фактори са засиленото вътрешно търсене и ръстът на заплатите. А това също подхранва потреблението, счита Красен Йотов: "В условията на почти нулеви номинални лихви по банковите депозити инфлацията означава отрицателна реална доходност на консервативно управляваните спестявания, което от своя страна насърчава потреблението за сметка на спестяването", коментира той.

Предизвикателство е "прегряването" на пазара на труда

Красен Йотов, Industry Watch

Очаквам българската икономика да се разшири с 4.5% годишно в реално изражение през 2018 г., изпреварвайки предходните три години. Външната среда е благоприятна – малко вероятно е американската или европейската икономика да изпаднат в рецесия през 2018 г. въпреки очакваното затягане на паричната политика там. У нас потребителското доверие вече гони предкризисния пик от април 2007 г., което сигнализира засилено харчене през новата година. През изминалата година България излезе от инвестиционната стагнация, в която беше изпаднала. Вследствие на трайното увеличение на индустриалните поръчки през последните години свободният капацитет на предприятията се изчерпва, което е предпоставка за увеличение на инвестиционните разходи през 2018 г.

За разлика от предишни години, в които растежът беше движен от малка група сектори, през 2017 г. икономическият пейзаж в България е по-балансиран. Все пак заради поскъпването на недвижимите имоти и раздвижването на кредитирането операциите с имоти и финансовите услуги ще бъдат сред по-динамичните сектори през 2018 г. Изпреварващо ще нараства търсенето на стоки за дълготрайна употреба (потребителска електроника, домакински уреди, мебели и обзавеждане) заради лесния и евтин достъп до заемно финансиране и увеличаващия се брой покупки на жилища. Определени отрасли на икономиката няма да усетят значително подобрение не толкова поради циклични причини, а по-скоро заради действието на дългосрочни структурни фактори, сред които силна конкуренция от Азия (производството на облекло) или насищане на пазара (телекомуникации).

Краткосрочните предизвикателства произтичат от "прегряването" на пазара на труда. Ускореното увеличение на разходите за работна ръка прави българските предприятия по-малко конкурентоспособни на глобалния пазар на стоки и услуги спрямо икономики, в които възнагражденията нарастват бавно. Дългосрочното предизвикателство пред българската икономика е отключването на производителността и иновациите. В условията на твърди демографски ограничения (застаряване на населението и трайна миграция) устойчив икономически растеж в дългосрочен план може да бъде постигнат само чрез по-висока производителност. Неслучайно производителността на труда обяснява близо 90% от растежа на БВП на България от 2000 г. насам.

Строителството тепърва ще расте

Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика

Очаквам икономическото оживление от 2017 г. да се запази и през следващата година. Индикациите за това са няколко. От една страна са положителните очаквания за европейската икономика като цяло. От друга страна е строителството, което тепърва набира сила. Разрешителните за строеж в София са на рекордно високо ниво по отношение на разгъната площ, което означава, че секторът ще увеличава продукцията си. В София например резкият ръст идва не толкова от жилищното строителство, което е приблизително на нивата отпреди кризата, а от административните сгради като бизнес площи, инфраструктурни проекти.

Като цяло не очаквам значителни разлики спрямо 2017 г. Единственият потенциален ограничител на растежа остава липсата на хора. Далновидната политика би изисквала вносът на работници да се облекчи още повече, за да успеем да надхвърлим тези 4% ръст, които към момента се очакват. Когато стане дума за внос на работници, говорим за между 500 и 1000 души на година. Това са много ограничени числа за нуждите на бизнеса, съдейки по информацията, която работодателските организации и бюрата по труда подават за свободните работни места в България.

Но липсата на кадри може да е стимул за капиталови инвестиции. Фирмите ще трябва да се научат как да произвеждат същите или по-големи количества продукция, но с по-малко хора. Това е една добра възможност за преструктуриране на българската икономика към подобни, по-капиталоинтензивни производства.

Недостигът оказва влияние и върху образованието. В дуалното образование разговорът вече преминава от пилотни проекти към начини, по които може да се превърне в масова практика. С много сериозна и активна позиция от страна на МОН. Професионалното образование е една добра посока, защото в индустрията т.нар. мехатроника е един от секторите, които са най-засегнати от този проблем.
Автор: Капитал
Автор: Капитал
Автор: Капитал
Автор: Капитал
Заплатите ще продължат да вървят нагоре, като очакванията са растежът не само да остане двуцифрен, но и да се ускори.

Ръст, подобен на миналогодишния и дори по-висок. Такива са очакванията на анализаторите за икономиката през 2018 г. Основните фактори, които ще я движат напред, са благоприятната външна среда заради възстановяващата се еврозона и растяща глобална търговия, силното потребление на домакинствата в страната, движено от вървящи нагоре възнаграждения, и повече еврофондове.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK