Сдружения около ОББ и SG Експресбанк ще разпределят 450 млн. лв за градско развитие

Въпреки слабия интерес към конкурса за мениджъри на фондовете те има шанс да заработят от есента на тази година

Фондът на фондовете, ръководен от Светослава Георгиева, ще избере кой ще управлява 353.3 млн. лв. за градско развитие в България
Фондът на фондовете, ръководен от Светослава Георгиева, ще избере кой ще управлява 353.3 млн. лв. за градско развитие в България    ©  Надежда Чипева
Фондът на фондовете, ръководен от Светослава Георгиева, ще избере кой ще управлява 353.3 млн. лв. за градско развитие в България
Фондът на фондовете, ръководен от Светослава Георгиева, ще избере кой ще управлява 353.3 млн. лв. за градско развитие в България    ©  Надежда Чипева
Дори и само с два кандидата процедурата може да приключи и парите да започнат да текат към проекти още през есента на тази година

Само два кандидата привлече конкурсът за мениджъри на трите фонда за градско развитие, които ще разпределят ресурс от поне 450 млн. лв. през следващите поне шест години. Въпреки че процедурата бе отворена за широк кръг участници в банковия сектор и финансовото посредничество, тежкият график и допълнителните условия, определени от държавния Фонд на фондовете, доведоха до състезание единствено между институции с опит в подобен тип финансиране.

Кандидати са сдружения около държавния фонд ФЛАГ и SG Експресбанк, които управляват досегашните фондове за градско развитие. Около ФЛАГ е учредено обединението "Фонд за устойчиви градове", а SG Експресбанк участва с обединението "Регионален фонд за градско развитие". И двете обединения кандидатстват за мениджъри и на трите фонда - по един за София, Северна и Южна България.

Ако подадените от тях оферти са без грешки и пропуски, със сигурност и двете обединения ще получат част от 353.3 млн. лв държавни пари, тъй като според правилата нито един от тях няма право да управлява повече от два фонда. Така единствената неизвестност е кой в кои части на страната ще работи и какво съфинансиране ще даде, за да се достигне очакваната сума от над 450 млн. лв.

Предвид графика, по който се развива процедурата, шансовете са парите за регионално развитие да започнат да текат към одобрени проекти от третото тримесечие на тази година.

Само за опитни

След като на 29 декември 2017 г. изтече срокът за подаване на оферти, в първия работен ден на 2018 г. Фондът на фондовете отвори пликовете с подадените заявления. Обединението "Фонд за устойчиви градове" е с участници Сибанк, ОББ, Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ), Българска консултантска организация и Фонд за устойчиво градско развитие. Обединението "Регионален фонд за градско развитие" включва Сосиете женерал Експресбанк, "Сожелиз България" и "Елана холдинг". И двата участника в конкурса се целят в максимума на програмата, като кандидатстват за мениджъри на трите фонда, които ще финансират проекти за градско развитие. С това си гарантират спечелването на най-малко две от позициите.

При 27 банки на пазара и два пъти по толкова инвестиционни посредници и лизингови дружества, които можеха да се включат в конкурса, интересът само на два участника показва удивително слаб интерес. Източник от един от двата участника коментира пред "Капитал", че причината вероятно е доста натовареният график, заложен от ФнФ. Първите цели за постигане на мениджърите са още през 2018 г., което ще остави по-малко от половин година за изпълнението им, тъй като крайният срок за комисията по избор е юли. Друга причина е специфичният вид на инвестициите, които ще са за публично-частни партньорства, в определени зони и определени икономически области.

Принос за малкия интерес имат и условията, определени от Фонда на фондовете, който организира процедурата. Той изисква от участниците опит в изграждането на портфейл със сходни финансови инструменти, като за последните 5 години да са предоставяли кредити с подобен предмет и размер на минимум една втора от размера на обособената позиция, за която кандидатстват.

Сред другите изисквания е съотношението общо активи към собствен капитал да е положително число, по-малко или равно на 22.8. Това отговаря на минималната стойност на тези съотношения на банковия пазар по изискванията на регулатора. Съотношението активи към текущ финансов резултат пък трябва да е положително число, по-малко или равно на 119.9. Това значи, че онези финансови институции, които са на загуба, не могат да участват.

Развитие на север и на юг

Досега двата фонда бяха разделени между София и по-големите градове.

Новите три фонда, които ще насочват средства към проекти за градско развитие, са с финансиране от оперативна програма "Региони в растеж" по бюджета й до 2020 година. Най-малкият от тях е фондът за градско развитие на София, който ще разполага с ресурс от 87.4 млн. лв. Вторият е фондът за градско развитие на Северна България, който ще разполага със 130.4 млн. лв. и ще покрива Монтана, Добрич, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Силистра, Търговище, Велико Търново, Варна, Видин, Враца. Третият фонд е за градско развитие на Южна България и в него се заделят 135.5 млн. лв. за проекти в границите на Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора.

Примерни проекти, които могат да се финансират от трите нови фонда, са внедряване на системи за управление и контрол на движението в градовете, изграждането на подлези, спирки, информационни табели, велоалеи, обособяване на паркинги, озеленяване, възстановяване на чешми, паметници, подновяване на уличното осветление с енергоефективно, подобряване на енергийната ефективност на еднофамилни жилищни сгради, проектирани преди 1999 година, както и на студентски общежития, ремонт на спортни зали, плувни басейни и футболни игрища, подпомагане на туристически събития и обекти на културното наследство с национално и световно значение.

Колко пари и как ще се раздават

Общо средствата са 353.3 млн. лв. за следващите три години, като финансовите посредници ще трябва да осигуряват и допълнително финансиране, с което общият размер на инвестициите би трябвало да надхвърли 457 млн. лв. Схемата на подпомагане ще е с лимит до 70% на публичното финансиране, като останалите 30% от разходите по проекта ще трябва да се осигуряват от независими частни инвеститори, като най-малко 10% трябва да идват от самия финансов посредник.

Условията по предоставеното финансиране ще са облекчени, като целта е да са по-изгодни от средните за пазара инвестиционни кредити по отношение на лихвен процент, изискване за обезпеченост и срок за връщане. Минималният срок за погасяване е 12 месеца, а максималният е 20 години. Има лимити при размера на кредитите според целите, като проекти в областта на туризма не може да надвишават 5 млн. евро, а в областта на инфраструктурата ограничението е до 10 млн. евро.

Изискването за самоучастие на крайния получател е от минимум 15%, като е възможна редукция до 5% за проекти с по-голям принос към индикаторите на ОПРР и до 0% за общини и други публични организации.