Работодатели и синдикати настояват приемането на еврото да стане национален приоритет

Нужни са реформи и ускоряване на подготовката за влизане във валутния съюз, според Икономическият и социален съвет

Съдейки по опита на последно приъединилите се държави, шансовете на България да бъде приета в еврозоната са добри, според докладът на ССИ.
Съдейки по опита на последно приъединилите се държави, шансовете на България да бъде приета в еврозоната са добри, според докладът на ССИ.    ©  Reuters
Съдейки по опита на последно приъединилите се държави, шансовете на България да бъде приета в еврозоната са добри, според докладът на ССИ.
Съдейки по опита на последно приъединилите се държави, шансовете на България да бъде приета в еврозоната са добри, според докладът на ССИ.    ©  Reuters

Българското европредседателство и предстоящата реформа на еврозоната й дават шанс на страната за ускорен достъп до клуба на еврото. За да се възползва от предоставената възможност обаче, България трябва да изведе присъединяването към т.нар. чакалня на еврозоната - валутния механизъм ERM II, като национална цел и водещ приоритет. Това изисква стартиране на отдавна отлагани структурни реформи в образованието, съдебната система, здравеопазването и други сектори на икономиката, се посочва в становище на Икономическия и социален съвет (ИСС). В него участват представители на работодателски асоциации и синдикати, професионални, потребителски и други граждански организации. Докладът е изготвен по собствена инициатива на съвета, който счита, че България трябва да положи усилия престоят в ERM II да бъде възможно най-кратък.

Шансовете за ERM II са добри

Съдейки по опита на последно присъединилите се държави, шансовете на България да бъде приета са добри, ако формално започне процедура за влизане в ERM II, счита съветът. "Налице е възможност за присъединяване към ERМ II с хоризонт 2018 г.", отбелязва докладът. Изводът се базира на факта, че страната е изпълнила формалните критерии за членство в еврозоната (т.нар. маастрихтски критерии) и "не би трябвало да има последващи пречки".

С напускането на Великобритания дебатът за бъдещето на Европа набира скорост, но има риск разширяването на еврозоната да остане на заден план или да бъде замразено. Затова според съвета нуждата от мерки за ускорено присъединяване на България към ERM II трябва да се постави на дневен ред. Под "мерки" се има предвид предимно отдавна отлаганите структурни реформи, които могат да се използват и за осигуряване на външнополитическа подкрепа, привличане за съюзници и поддръжници сред водещите държави в ЕС.

Потенциалните ползи

Докладът на икономическия съвет анализира очакваните ползи за България от членството в еврозоната на база опита на новоприсъединилите се Словакия и Словения. Така например приемането на еврото ще намали транзакционните разходи и риска за банковата система, считат от ССИ. Според тях по-ефективен външен регулаторен натиск и надзор ще "повиши общото доверие към банковия сектор в страната". Подобна е логиката и при публичните финанси - различни спасителни механизми и възможности за финансова помощ ще действат като допълнителен буфер при евентуални проблеми.

Кредитният рейтинг на страната също може да се повиши в резултат на минимализиране на риска от неадекватна парична политика. Причината - тя ще се управлява от ЕЦБ. По-голямата стабилност на икономиката се очаква да привлече и повече чужди инвеститори. Други ползи са намаляване на натиска върху пазара на труда и трудовите възнаграждения (макар че не става ясно по какъв точно начин еврозоната помага за това) и по-добри възможности за сближаване със средния за ЕС стандарт на живот (макар че това ще зависи в по-голяма степен от реформите, които са предприети, отколкото от членството само по себе си).