Върховните съдии отново атакуват правилата за отстраняване на магистрати

След критики и протести проблемният текст, който предвижда безусловно отстраняване от длъжност на магистрати още при повдигане на обвинение, пак е на дневен ред

   ©  Анелия Николова
   ©  Анелия Николова

Правилата за временно отстраняване на магистрати от длъжност заради повдигнато обвинение за пореден път са оспорени пред Конституционния съд (КС), след като миналата година парламентът на два път пренаписа същия този текст и понесе критики от Съвета на Европа и от редица международни съдийски организации за ретроградната си позиция.

В сряда Върховният касационен съд (ВКС) сезира КС с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 230 ал. 1-6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), който съдържа уредбата за временно отстраняване от длъжност на съдия, прокурор или следовател. Текстът на ал. 1 предвижда, че когато един магистрат е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер при осъществяване на съдебната власт, съответната колегия на ВСС е длъжна да го отстрани автоматично от длъжност до приключване на наказателното производство, без да има възможност да направи преценка за вида и характера на обвинението, наличните доказателства, процесуалното поведение на магистрата и необходимостта от отстраняване в конкретния случай.

Същевременно самото привличане като обвиняем от прокуратурата не подлежи на съдебен контрол, нещо повече - дори и в процедурата по отстраняването му от ВСС обвиненият магистрат не може да участва, да бъде изслушан, нито да поиска периодичен съдебен контрол върху тази мярка. Самото повдигане на обвинение означава, че той безусловно ще бъде отстранен от длъжност.

При отстраняване от длъжност за обвинение, което не е свързано с престъпление в съдебната власт, ВСС има право на преценка, като изслуша магистрата, и може да откаже отстраняването, но без да може да съобрази наличните доказателства. Не са предвидени законови основания, с които временно отстраненият съдия, прокурор или следовател по всяко време да може да поиска от съвета да го възстанови на длъжността му, като посочи, че нуждата от постановената мярка отстраняване е отпаднала, както и при всякаква друга промяна на обстоятелствата, свързана със законността на отстраняването, включително при изтичане на разумния срок за прилагането му, каквато възможност е гарантирана за всички други случаи на отстранени от длъжност обвиняеми.

Законът предвижда, че срокът на временното отстраняване на магистрат от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава година и шест месеца, през което време той получава минимална заплата. Но няма ограничение за отстраняване в рамките на съдебното производство по тези дела, а те могат да се проточат с години. Ако бъде оправдан, получава разликата до пълния размер на заплата за срока на отстраняването, ако бъде осъден – връща на бюджета получените минимални заплати за срока на отстраняването.

Така режимът за отстраняване на магистратите от длъжност е далеч по-рестриктивен от този за останалите граждани с обвинение за умишлено престъпление във връзка с работата им, за които съдът задължително преценява дали има достатъчно основания да се счита, че служебното им положение ще създаде пречки за изясняване на делото.

Парадоксалното е, че този текст от ЗСВ е критикуван от няколко години именно заради неприемливата уредба, задължаваща отстраняването на магистрати с обвинения, което ги поставя в зависимост от прокуратурата. Действията на законодателната власт обаче остават демонстративно рестриктивни като демонстрация на ясен уклон за натиск върху съдебната власт и най-вече върху съда.

През 2016 г. последователно текстът на чл. 230 ЗСВ в различни негови части бе атакуван от Върховния административен съд и от Върховния касационен съд с искания до Конституционния съд. КС образува дело №4 за 2016 г. По повод на тези дела парламентът промени първоначалния текст на чл. 230 (във вида му от 2007 г.), като го гласува в сегашния му вид. КС прекрати делото.

След това обаче през юни м.г. група депутати от управляващото мнозинство начело с председателя на правната комисия Данаил Кирилов (ГЕРБ) започна да внасят серия от спорни законопроекти, предизвикали обществен скандал. Сред тях и законопроект за промени в ЗСВ, предлагащ крайно ретроградни ограничения за магистратите и магистратските професионални организации, предизвикали критики както вътре в страната, така и от страна на международни съдийски организации и на Венецианската комисия към Съвета на Европа. Въпреки тези критики част от спорните промени бяха гласувани в изключително кратки срокове, препятстващи всякакъв обществен дебат, сред тях и нова редакция на чл. 230, задължаваща ВСС автоматично да отстранява магистрати от длъжност винаги когато им бъдат повдигнати обвинения, без значение за какви престъпления.

През октомври Венецианската комисия в становище изрази особено сериозна загриженост за промяната, "която косвено дава на прокуратурата важна власт над съдиите". В българската система "привличането като обвиняем" е една сравнително ранна фаза на досъдебното производство, а решението за привличане като обвиняем не подлежи на съдебен контрол, така прокуратурата получава правомощия да отстранява съдии за потенциално дълъг период от време въз основа на сравнително спорни и неубедителни доказателства. Това може да бъде много опасно за независимостта на съдиите, каза Венецианската комисия и препоръча отстраняването на съдиите, които са обект на разследване, да бъде предмет на ефективен контрол от съдийската колегия на ВСС. В резултата на това през есента на 2017 г. парламентът отново промени този текст в ЗСВ, но без напълно да въведе ясния стандарт на Съвета на Европа. Под давлението на мнозинството депутатите оставиха задължението за ВСС да отстранява от длъжност при обвинение за престъпление във връзка с работата, като практически възстановиха първоначалната редакция на текста, която бе атакувана пред КС от върховните съдии през 2016г.

Така колелото се завъртя с един пълен оборот и с настоящото искане на върховните съдии на практика се стига отново до положението от 2016 г., само дето междувременно по повод на този текст е похабена много енергия и много парламентарно време, което се плаща от данъкоплатеца.