Чуждите инвестиции се увеличават и надхвърлят 900 млн. евро през 2017 г.

Една трета от вложенията се насочват към сектор търговия, показват предварителните данни на БНБ

Най-голяма част от чуждите инвестиции в страната се насочват към търговията, следвана от финанси и застраховане и преработващата индустрия
Най-голяма част от чуждите инвестиции в страната се насочват към търговията, следвана от финанси и застраховане и преработващата индустрия    ©  Мария Съботинова
Най-голяма част от чуждите инвестиции в страната се насочват към търговията, следвана от финанси и застраховане и преработващата индустрия
Най-голяма част от чуждите инвестиции в страната се насочват към търговията, следвана от финанси и застраховане и преработващата индустрия    ©  Мария Съботинова

Преките чуждестранни инвестиции в България през миналата година са 901.9 млн. евро, което е с 36.7% над миналогодишното ниво. За разлика от 2016 г. обаче сега над половината от привлечения капитал е под формата на дългови инструменти, което говори за разширяване на дейността на вече присъстващи в страната чужди компании и за краткосрочен интерес. Това показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ), които обаче впоследствие ще претърпят няколко ревизии, като обикновено числата се променят в посока нагоре.

Секторът, който е привлякъл най-много чужди инвестиции, е търговията - почти 300 млн. евро. Година по-рано сумата беше 192 млн. евро.

Основен източник на капитали за българската икономика остава Холандия с нетни вложения от 875.7 млн. евро. Често зад тези инвестиции се крият български капитали или от други държави извън ЕС, които минават през Холандия заради по-либералния данъчен режим. Далеч на второ място остава Швейцария със 126.6 млн. евро.

Базов ефект

Впечатляващото на пръв поглед увеличение на преките чуждестранни инвестиции през миналата година донякъде може да се обясни и с ниска база през предходния период. През последните три месеца на 2016 г. беше отчетен голям отлив на чужди капитали, който отписа над 360 млн. евро. В резултат базата, с която се сравняват вложенията през 2017 г., значително се понижи. Общата сума на привлечените преки чуждестранни инвестиции през миналата година е по-ниска и в сравнение с 2014 и 2015 г., когато бяха отчетени съответно над 1.1 млрд. и 2.4 млрд. евро. Сегашните данни обаче подлежат на няколко ревизии, които обикновено са нагоре.

Само през декември има отлив на капитали, но ревизия на данните от предходни месеци повишава общата сума за 2017 г.

Предимно дълг

Приливът на капитали в страната от началото на годината се дължи предимно на вложения под формата на дългови инструменти - тяхната стойност надхвърля 480 млн. евро. Това означава, че голяма част от инвеститорите през 2017 г. представляват вече утвърдени в страната предприятия, които разширяват дейността си, тъй като дълговите инструменти са показател за краткосрочни интереси.

За сравнение, година по-рано основният източник на чужди вложения беше дяловият капитал, който се асоциира с дългосрочни планове. Но докато през 2016 г. размерът на дяловия капитал е над 630 млн. евро, през 2017 г. числото пада до 189.4 млн. евро. Други почти 230 млн. евро идват от реинвестираната печалба - частта от нетния финансов резултат на българските подразделения, която външните вложители оставят в страната, вместо да се изтегля като дивидент. И двете суми обаче ще бъдат ревизирани през следващите месеци, вероятно нагоре.

Къде отиват парите

Най-голяма част от чуждите инвестиции се насочват към търговията - 299.1 млн. евро от началото на годината според данните на БНБ. Секторът беше сред най-предпочитаните и предходната година, когато привлече 192 млн. евро.

От друга страна, най-значително е увеличението в сектор "Операции с недвижими имоти" - от отлив през 2016 г. до инвестиции на стойност 216.5 млн. евро година по-късно. Сходна е ситуацията в преработващата промишленост, където капиталовложенията нарастват с над 400% до 253.7 млн. евро. Към финанси и застраховане се насочват други 275.1 млн. евро, докато 233.4 млн. евро се оттеглят от сектор "Професионални дейности и научни изследвания".

Търговското салдо е отрицателно

Търговското салдо завършва годината на минус от 2.04 млрд. лв. при дефицит от 984.4 млн. евро година по-рано. Причината - по-високият внос (27.9 млрд. евро) спрямо износа (25.8 млрд. евро) заради растящото потребление в страната. Текущата сметка обаче излиза на плюс от почти 2 млрд. евро след положителния принос на нетните постъпления от услуги и доходи.


2 коментара
 • 1
  tonywalker avatar :-|
  tonywalker

  Преди кризата бяха 11 млрд. Сега нещо спукаха гума.

 • 2
  kotovad avatar :-|
  А.Стоянова

  Да,"чуждите инвестиции се увеличават и надхвърлят 900 млн. евро през 2017 г." Преките чуждестранни инвестиции се увеличават в България.
  Голяма част от чуждите инвеститори представляват вече утвърдени в страната предприятия, през 2017 г.
  "Къде отиват парите": Най-значително е увеличение в сектор "Операции с недвижими имоти". Сходна е ситуацията в "ПРЕРАБОТВАЩАТА промишленост", където капиталовложенията нарастват с над 400%. Ще цитирам отговора на Изпълнителния Директор на "Алкомет", в статия (1), на въпроса: "Как оценявате бизнес средата в България?". Отговор: "Проблемите с намирането на персонал и неконтролируемото увеличаване на основни преки разходи , като горива и ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, стават все по ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ". Очевидно е, че трябва да се осигури ел. енергия и за развиващата се икономика.
  (1) "Бъдещето е в алуминиева". 9 февруари 2018, И. Филипова.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход