Пламен Георгиев иска разширяване на щата на новата антикорупционна комисия

Из концепцията на номинирания за председател Пламен Георгиев

Пламен Георгиев
Пламен Георгиев    ©  Надежда Чипева
Пламен Георгиев
Пламен Георгиев    ©  Надежда Чипева

Кандидатът за титулярен председател на новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев ще разчита на екстензивно развитие на администрацията със сериозно увеличаване на щата. Това става ясно от неговата концепция за развитие на институцията, публикувана на сайта на Народното събрание. Концепцията на неговия опонент - кандидатът на левицата Николай Николов, все още не е публикувана, тъй като за него срокът за предаване на визията му изтича в сряда (седем дни след публикуване на номинацията му на сайта на парламента).

Щатът на пет структури е недостатъчен, ще се иска още

Пламен Георгиев отчита, че в новата мегакомисия за борба срещу корупцията се вливат пет отделни административни структури, всяка със своите служители (по трудово и по служебно правоотношение) в пълен състав. Въпреки това той излага аргументи защо общият брой на тези служители в петте администрации ще бъде недостатъчен:

- с новия закон се разширява обхватът на лицата, които са задължени да подават декларации за доходите и имуществото си; - предвижда се изцяло нова функция на новата комисия, като възможност да извършва проверки по сигнали и медийни публикации, както и други нови функции, без да ги изброява;

- на новата комисия се възлага да управлява и пази имуществото, върху което е наложено обезпечение, а предстоят промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), според които тя ще отговаря и за запорираното и възбраненето имущество от прокуратурата по реда на НПК.

Затова само за администрацията на досегашната Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), управлявана до момента от Пламен Георгиев и залегнала в основата на новата КПКОНПИ заедно със състава си, ще трябват допълнително още 104 щатни бройки. Към момента щатът на КОНПИ е 310 души, от които са заети само 206 поради липса на финансов ресурс, пише в концепцията на Пламен Георгиев. Изводът е, че само за дейността по отнемане на незаконното имущество в новата мегакомисия той предвижда увеличаване на щата до 414 души с уговорката да се обезпечат и средства те да бъдат заети. Подобно е положението и в другите администрации, които се вливат в КПКОНПИ, пише Пламен Георгиев. И за тях ще трябват допълнителен щат и пари за заплати.

На сайта за конкурсите в държавната администрация към момента има обявени четири конкурса за инспектори в досегашната КОНПИ, сред които и един старши инспектор. И за четирите длъжности е посочена минимална основна (стартова) заплата от 510 лв. Същевременно описанието на функциите им е повече от отговорно: да осъществяват контрол за прилагане на закона в администрацията и на частни лица, да носят пряка отговорност за съставяне на актове по закона и др.

Проверките за почтеност започват от служителите на комисията и отсега навяват опасения

Проблемът с администрацията в новата комисия тепърва ще се прояви обаче, когато започнат т.нар. проверки за почтеност, които законът предвижда да се правят не само при постъпване, но и периодично за всеки служител. При това методиката и провеждането на проверките ще се правят от самата комисия (т.е. от ръководството), без възможност за верифициране и контрол върху резултатите. Непреминаването на проверката е достатъчно основание за освобождаване от длъжност. Това само по себе си дава отлична възможност за контрол върху служителите и за чистка на всеки, който не им е угоден.

"Намирам за изключително важно борбата с корупцията да започне първо вътре в системата, на новата антикорупционна комисия, която е гаранция, че само честни и потчени хора ще прилагат антикорупционния закон. Към настоящия момент с моя заповед работна група разработва правилата, по които ще се извършват проверките за почтеност", пише в концепцията на Пламен Георгиев.

Хора отвътре твърдят, че служителите в отделните администрации се сериозно разтревожени от предстоящата проверка най-вече заради невъзможността да оборят негативните резултати със законови средства. Показателно е, че законодателят не предвиди проверка за почтеност на членовете и председателя на самата комисия.

Новата комисия трябва да бъде сградно обезпечена, пише Георгиев. Към момента всяка структура е настанена в отделна сграда. Той вече е изпратил писма до премиера и финансовия министър с искане за "сградно обезпечаване на комисията."

Приоритети

Като приоритет на новата комисия Пламен Георгиев сочи засилването на превенцията чрез задължително съгласуване с нея на всички законопроекти за наличието на корупционен риск. А за да е ефективна тази мярка, трябва да се предвиди, че неспазването на ангажимента за съгласуване с комисията опорочава съгласувателната процедура. Пак в този сеглемент на дейност Георгиев предвижда организирането на годишни кръгли маси за оценка на корупционния реск в законодателството.

Пламен Георгиев предвижда и разработването на правила - как точно комисията да се самосезира от медийни публикации, които са източник на информация за корупция или конфликт на интереси, пише в мотивите.

Активна публичност- през сайт и пресконференции

В концепцията на Пламен Георгиев се споменава, че публичността в работата на комисията ще бъде гарантирана по два начина - през интернет сайта и чрез пресконференции, на които щяло да бъде отговаряно на всички зададени въпроси. Под ръководството на Пламен Георгиев първо КОНПИ, а после КПКОНПИ показаха, че не са почитатели на публичността. В края на миналата година Георгиев отказа да предостави на в. "Сега" информация за сумите, които комисията е платила като обезщетения на незаконно проверявани от нея лица. (Проблемът е много сериозен, защото има сериозни индикации за много големи обезщетения, плащани по тези дела и за много нарушения и произвол.) На същата медия Георгиев отказа да съобщи и какви са разходите по делото срещу Цветан Василев. Преди няколко седмици председателят на КПКОНПИ скри от "Капитал" информация за това как са протекли проверките на имуществото на Цветан Цветанов, Мирослав Найденов, Владимира Янева и други обществено известни личности. Неправителствената организация "Антикорупционен фонд" води дело за достъп срещу КПКОНПИ заради отказа да предостави информация за преписката срещу осъдената на първа инстанция за пране на пари рускиня Елена Елизабет фон Месинг.