Made in Bulgaria: Чипове, оръжия и мед

Made in Bulgaria: Чипове, оръжия и мед

Българският износ расте, а компаниите продават зад граница все повече инвестиционни стоки. Без нови инвестиции секторът бързо ще стигне своя таван

Вера Денизова, Лилия Игнатовa, Иглика Филипова
36251 прочитания

© Надежда Чипева


Над една четвърт от продажбите навън вече са на машини, апарати и части за сметка на суровините и горивата

В края на март край Пловдив ще започне производството на части за самолетния гигант Airbus. Инвестицията е на френската Latecoere, като по план заводът й трябва да заработи в края на този месец. Това ще е втората компания в България след Woodward, която ще произвежда компоненти за самолетостроителната индустрия. И поредният пример за инвестиция в сектор, който създава работни места, дърпа икономиката напред и чиято продукция е за износ.

Добрите новини от реалния бизнес все по-отчетливо се виждат и в данните за експорта на страната. През миналата година той достигна нов рекорд - продадената зад граница българска продукция надхвърли 52 млрд. лв., което е равно на почти 53% от БВП. Преди десет години този дял е бил около 42%. Продължава да расте и делът на инвестиционните стоки като дял от общия износ: ако преди десет години те са едва 16%, през 2017 г. надхвърлят една четвърт. Това са основно готови изделия, машини, апарати и части за тях на обща стойност 13.5 млрд. лв. С други думи, износът расте, а все по-голяма част от този износ е по-високотехнологичен или на стоки със собствена марка, носи по-голяма добавена стойност и по-бързо развитие.

През миналата година беше отчетен 11% темп на ръст за общия експорт и 20% за инвестиционните стоки. Докога ще продължи това е все по-притеснителен въпрос. Осезаемият недостиг на хора на пазара на труда кара някои компании да замразят инвестиционните си планове, а други вече достигат пълен капацитет на производствените си мощности.

Двигателят на промяната

Инвестиционните стоки растат устойчиво от 2012 г. насам за сметка на дела на суровините и енергийните продукти. Те допринасят с 4.7% към общия ръст на износа през миналата година, по данни на БНБ. Основната група от тях са машини и части, като през миналата година номинално те се увеличават с почти 12%, според националната статистика (виж графиките).

Производството в България обикновено е част от веригите за доставки на големите европейски износители. На първо място, както и през 2016 г., е Германия. Най-голямата икономика в ЕС отчете 2.2% ръст на БВП през миналата година, а прогнозите за тази са още по-оптимистични. Което при равни други условия ще се отрази и на българските им партньори. "Под влияние на нарастващото външно търсене очакваме тенденцията към растеж на износа на машини да продължи да се наблюдава и през първата половина на 2018 г.", посочва БНБ в последния си Икономически преглед.

Един от хитовите сегменти в индустрията е производството на автомобилни компоненти и части. В сектора вече работят около 140 компании, а заетите в тях са около 40 хиляди. "Бизнес моделът на заводите за части за коли ми се струва нестабилен в дългосрочен план. Причината е, че някои от тях залагат на ниски разходи за труд, а заплатите ще продължат да растат", предупреждава обаче Десислава Николова от Института за пазарна икономика (ИПИ). Тя допълва, че има проекти, които изобщо не тръгват именно защото компаниите не намират хора.

"Вече няма да идват инвеститори за нископроизводителни, трудоемки производства. Такъв тип предприятия, които работят с много нискоквалифициран ръчен труд и ниски заплати, постепенно ще се изместят от такива, които използват труда по-добре", казва и Лъчезар Богданов от Industry Watch.

Бизнесът обаче е оптимист. В началото на годината "Аутомотив клъстер България" представи проучване, според което около 85% от производителите на автомобилни компоненти в България очакват да продължат да разширяват производството си тук.

Още ръстове

Друг фактор за доброто представяне на българския износ през миналата година са международните цени на борсовите стоки. И доколкото все още голяма част от него е на суровини и материали, колебанията в стойността на металите, храните и петрола се отразяват директно и в числата на българската статистика. Цената на медта например отбеляза ръст от около 20% на годишна база. Така експортът на мед и изделия от мед, които са втората най-голяма стокова група в българския експорт, се увеличи номинално с 50%, а като количество – с 23%. Част от ръста е и заради по-ниска база от предходната година, когато медодобивният гигант "Аурубис" не работеше около 50 дни заради планов ремонт.

Не може да бъде подминат и друг сектор с голям ръст и през миналата година - оръжейният. Данните за изнесената продукция от българските заводи са завоалирано представени в групата "специфични стоки и движения", като за миналата година те достигат 1.8 млрд. лв. продажби, което е увеличение с почти една трета.

"Друг ефект идва от благоприятната международна конюнктура. Глобалната икономика расте - добри макроикономически показатели, добро ниво на заетост, съответно оттам идва и повече потребление", казва Богданов и допълва, че трети фактор са направените през последните години инвестиции - български и чужди - основно в експортно ориентирани производства. Без нови вложения обаче износът ще достигне своя таван, тъй като се достига лимитът на натоварване на изградените мощности и на работната ръка. "Сега не могат да се постигнат бързи темпове на растеж без нови инвестиции, смята икономистът. Извлекли сме максималното от това, което има към момента."

"Мелексис" търсят още хора

Доставките, направени от българското поделение на белгийския производител на чипове и сензори за автомобилната индустрия Melexis, са се увеличили с 13% през 2017 г., казва управителят на "Мелексис България" Силвен Коло. Продажбите на цялата група пък са нараснали с 12% на годишна база, което е двойно повече от средния ръст за пазара.

По-голямата част от продуктите на компанията са за автомобилната индустрия, като във всяка нова кола има средно по 10 чипа на Melexis. Останалите 10% се използват в потребителския сектор, промишлеността, медицинско оборудване и в сферата на автоматизацията. Продуктите на групата на практика се продават по целия свят, а сред клиентите са компании като Bosch, Continental, Denso, Lem, Sensata и др.

"През 2018 г. очакваме продажбите на Melexis да се увеличат с 12 до 15%. Тенденциите в автомобилния сектор за насочване към производството на електрически и автономни коли са много благоприятни за нашия бизнес, тъй като предполагат търсене на сензори, където сме едни от лидерите", коментира Коло. От компанията отбелязват, че в България има проблем с работната ръка, но въпреки това планират да продължат да разширяват екипа си. Наскоро групата обяви, че в следващите пет години ще инвестира 75 млн. евро в София и ще добави още 300 души към работещите в момента над 400, като голяма част от тях са в научно-развойния център.
"АК Магнит" и електромобилите

"Увеличението на цената на труда в "АК Магнит" за последната година е значително над средното за страната, което въпреки ръста в продажбите се отрази пряко в повишена себестойност на продукцията. Изправени сме пред ситуация, в която губим предимството си пред конкуренти в нашия сектор от Централна и Източна Европа, където трудът е по-скъп, но по-квалифициран и с по-висока производителност", казва Иван Стратиев, изпълнителен директор на "АК Магнит" - Годеч. Компанията е част от шведската група AQ и произвежда индуктивни компоненти (трансформатори). Сега усилията им са насочени към внедряване на техники и технологии, които облекчават труда и повишават производителността.

Компанията увеличава продажбите си с 12-13% през всяка от последните две години. Тези резултати на практика показват ръста на износа им, тъй като 99% от продажбите са извън страната. Основните им пазари са в Европа и Азия, а клиенти са всички основни производители на железопътни транспортни средства, компании в медицинската индустрия, предприятия в енергийния сектор, както и някои производители на авиационна техника. През 2018 г. "АК Магнит" отново залага ръст на продажбите. "Още в самото начало на годината отбелязахме ниво на клиентските поръчки, което значително надвишава прогнозите ни, и тази тенденция продължава", казва Стратиев. Според него завишената нужда на пазара на индуктивни компоненти, които дружеството произвежда, е частично продиктувана от стремглавото развитие на железопътната инфраструктура в Азия и Южна Америка, както и интензивното създаване на нови мощности за производство на компоненти за електромобилния сектор.
Рекордите на "М+С хидравлик"

Една българска компания държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. Това е казанлъшката "М+С хидравлик", която отбелязва исторически рекорд в производството, продажбите и печалбата си през 2017 г. Компанията работи чрез 40 дистрибутора по цял свят и изнася за над 100 държави. Около 70% от продажбите са в Европа, 14% в Северна Америка, 8% в Азия и по 4% в Австралия и Южна Америка. "През 2017 г. достигнахме до 18% ръст на продажбите спрямо 2016 г., която пък бе предишната най-добра в историята", обяснява прокуристът на дружеството Владимир Спасов. За 2018 г. компанията планира 5% ръст на продажбите, включително на износа.

По думите на Спасов има недостиг най-вече на квалифицирана работна ръка, а усилията на компанията са насочени към създаване на кадри със собствени сили и сътрудничество със средни професионални училища в града и университети в страната. "Възнагражденията се увеличават, но с правилните инвестиции успяваме да балансираме и да поддържаме или дори да подобряваме ефективността на дейността си", добавя той.
Над една четвърт от продажбите навън вече са на машини, апарати и части за сметка на суровините и горивата

В края на март край Пловдив ще започне производството на части за самолетния гигант Airbus. Инвестицията е на френската Latecoere, като по план заводът й трябва да заработи в края на този месец. Това ще е втората компания в България след Woodward, която ще произвежда компоненти за самолетостроителната индустрия. И поредният пример за инвестиция в сектор, който създава работни места, дърпа икономиката напред и чиято продукция е за износ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


14 коментара
 • 1
  stoiank avatar :-|
  stoiank

  Икономиката работи добре, време е за съкращения в ДА. Хората ще си намерят работа веднага, а при останалите може да се оптимизира процесът с електронни услуги и повишение на заплатите.

 • 2
  aussie avatar :-|
  aussie


  До коментар [#1] от "
  stoiank
  ":
  Не е лоша тази идея, въпроса е колко ще му се работи на държавен служител който досега не е работил никога в реалната икономика. Според мен ще е равносилно да научиш роми на работа :)

 • 3
  vaskoangelov avatar :-|
  vaskoangelov

  До коментар [#2] от "aussie":

  ами "да се оправят", то няма как иначе. Трябва да се реже до кокал...

 • 4
  qvl16557437 avatar :-|
  qvl16557437

  С това темпо никога нема да отлепим от последното место, страни като Румъния се движат много по-бързо от нас, а дори и такива като Сърбия, които не са в ЕС, привличат много повече и по-качествени инвестиции в производство. България ще си остане страна от 3-тия свят с производство на ишлеме, включително и в услугите, ИТ-сектора и пр., ако не се вземат драстични мерки. С поддържане на стабилност и носене по течението нищо нема да стане, пък вие си се радвайте на смешните статистики всека година.

 • 5
  qvl16557437 avatar :-|
  qvl16557437

  До коментар [#1] от "stoiank":

  Никаква работа нема да си намерят, повечето от тия служители могат да вършат само това. Голема част от тех са и на възраст, просто да ги пенсионират предсрочно и на местата им да не се назначават нови и готово. По-добре да им плащат пенсии и да се реформира администрацията, отколкото заплати и да стоят там.

 • 7
  veniaminov_1985. avatar :-|
  veniaminov_1985.

  моля, ако някой знае къде в БГ се произвеждат трактори и мотоциклети, да сподели...

 • 8
  lusilu avatar :-|
  lusilu

  До коментар [#7] от "veniaminov_1985.":

  https://2917-bg.all.biz/

 • 9
  wzq08394069 avatar :-|
  Georgi Georgiev

  До коментар [#5] от "qvl16557437":

  Голяма част от намалението в безработицата идва точно сред групата хора, които си цитирал. Така че, зависи от уменията на тези хора. Ако са касиерки, може и да им е трудно. Ако са квалифицирани в нещо, шансовете им са високи.

 • 10
  veniaminov_1985. avatar :-|
  veniaminov_1985.

  до 8:

  благодаря за инфото. но как ще коментирате този материал за същия завод?

  https://fermer.bg/novini/balgariya-zatri-edinstveniya-si-zavod-za-traktori-snimki

  Отделно къде има заводи за мотоциклети?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход