Всички сте заподозрени
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Всички сте заподозрени

Shutterstock

Всички сте заподозрени

Как властта вкара бизнеса в Наказателния кодекс

33006 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Какво още казва проектът

- Променя се дефиницията за "длъжностно лице" по смисъла на чл. 93, т. 1, б. б, като към тази категория се включва и всеки, който изпълнява "друга публична функция", определена като дейност с обществено значение, уредена в закон. Това влага изцяло нов смисъл на понятието за длъжностно лице – че по силата на изричен закон държавата е делегирала на определени лица свои функции. Така неоправдано се разширява кръгът на тези субекти и се създава възможност за субективизъм. Това автоматично прави лекарите, адвокатите, журналистите, дейците на културата, спортистите, учителите, инженерите и редица др. длъжностни лица - тяхната дейност безусловно е обществено полезна, правно регламентирана, но тези лица не изпълняват публични функции.

- В текста за безстопанственост по чл. 219, ал. 2 се заменя терминът "обществено имущество" с "чуждо имущество". Така досегашната отговорност за неупражнен контрол от лице, на което е възложено управление на имущество на предприятието, където работи, се превръща в отговорност за контрол върху неуточнено друго имущество.

- Новият текст на чл. 289, ал. 2 – принуда със сила или заплаха на длъжностно лице от разследващите органи или от прокурорските или съдебните органи да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването, дублира чл. 143, ал. 3 и няма яснота кой текст трябва да се приложи.

- Криминализира се лъжесвидетелстването пред нотариус, помощник-нотариус, съдебен изпълнител или помощник частен съдебен изпълнител (чл. 290).

Представете си, че кварталният магазин сключи договор с близката кръчма да доставя всеки ден по 20 хляба и 20 кисели млека, но един ден спира да им прави доставките. Примерно защото е решил, че заведението му подбива клиентелата, защото се е скарал с ресторантьора или просто го мързи. По правилата, които действат от римско време насам, конфликтът между двамата търговци ще се реши по граждански път - според уговорените неустойки и обезщетения в договора и в закона. Но ако бъдат приети предложенията на правителството за промени в Наказателния кодекс за т.нар. корупция в частния сектор, кварталният бакалин става престъпник, който умишлено не изпълнява задълженията си и подлежи на затвор до 4 години, както и на лишаване от право да заема определена държавна и обществена длъжност. Същевременно по граждански ред ще си плати и обезщетенията, и неустойките, които дължи.

Примерът въобще не е пресилен. Потвърдиха го по един или друг начин десетки юристи, които през последния месец коментираха проектозакона с удивително единодушие – той е концептуално объркан, на практика криминализира целия търговски и граждански оборот, като въвежда наказателна отговорност за всяко неизпълнение на договорно задължение, а освен това опасно размива границите на наказателна, дисциплинарна, административна и гражданска отговорност. По същество това е тезата в силно критичните становища на Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд, както и на всички работодателски организации – в обща позиция от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели, както и поотделно – в изказвания по време на дискусията в парламентарната правна комисия преди първото четене.

Дори Висшият съдебен съвет изрази неодобрение към текстовете за "частната корупция" още през ноември м.г. Такова е мнението и на авторитетни университетски преподаватели по наказателно право, като например проф. Пламен Панайотов, който всъщност отвори обществената дискусия с едно интервю в сайта lex.bg от февруари. В края на миналата седмица пет десни извънпарламентарни партии излязоха с позиция по проекта, като обявиха, че той дава неограничена възможност на прокуратурата за намеса в стопанския оборот и за груба репресия на бизнеса. В правната комисия опозицията беше унищожителна, но парадоксалното е, че дори представителите на управляващите се извиниха многократно, че ще гласуват законопроекта за първо четене, с аргумента че той ще бъде основно ревизиран преди второто.

За сряда бе предвидено проектът да влезе в дневния ред на парламента, но вместо това разглеждането му бе отложено по искане на председателя на правната комисия Данаил Кирилов – заради силната съпротива към него. Управляващите се усетиха в последния момент, че няма как да заглушат скандала с формалното гласуване на проекта на първо четене, за да го "забравят" след това и тихомълком да го пренапишат.

Дори забавянето на една заплата става престъпление

Нищо чудно, че съпротивата на бизнеса е толкова силна, на практика законопроектът превръща дори забавянето на една заплата в престъпление. (Радикално решение, което позорно детронира цялата активност на омбудсмана Мая Манолова да дисциплинира работодателите със забрана да си прехвърлят фирмите.)

Чисто нов текст на чл. 221 в раздела "Общи стопански престъпления" на глава шеста от НК предвижда до четири години затвор за "длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения или превиши правата си и от това произлязат значителни вредни последици за друго физическо или юридическо лице или обединение". Когато извършителят "заема отговорно служебно положение", затворът става до пет години (макар че не се казва какво е отговорно служебно положение в частния сектор).

Този текст води дотам, че всяко забавено плащане по договор, което е причинило "значителни" вреди, става престъпление, единодушни са юристите. Действително условието е да са настъпили "значителни вреди" в резултат на това, но според трайната съдебна практика те може да са изцяло неимуществени. Другояче казано, контрагентът може да твърди, че заради неизпълнението той пък от своя страна не може да се издължи на своя кредитор и ще трябва да плаща лихви и неустойки. Но вредата може да бъде и неимуществена, включително накърняване на доброто име на фирмата. Едва ли може да има съмнение, че за един работник дори забавянето на заплатата му от 500 лв. е значителна вреда, когато не може да си нахрани детето или си просрочи кредита например.

Така увреденият от неизпълнението на каквото и да е договорно задължение става жертва на престъпление и вместо, както досега, да търси удовлетворение по граждански ред, той може просто да сезира прокуратурата. С оглед на нивата на фирмената задлъжнялост всеки втори българин ще стане обект на наказателно преследване, се заявява в становището на адвокатурата.

Проектът засяга базисни разбирания как се прави бизнес в условията на пазарна икономика и конкуренция. Към момента се приема за напълно легален подход, ако един бизнесмен прецени, че му е по-изгодно, вместо да изпълни задължение по търговска сделка, да инвестира свободните си средства другаде по-изгодно, като плати лихви и неустойки по неизпълненото задължение – те затова са договорени. Ако обаче проектът на Министерството на правосъдието бъде приет, това ще стане престъпление.

Членът на Висшия адвокатски съвет Милен Ралчев, известен наказателен адвокат от Варна, дава съвсем реален пример как нещата ще бъдат докарани до абсурд: представете си, че двама търговци са сключили договор за услуга, след което единият твърди, че другият не е изпълнил работата качествено, а пък контрагентът му го обвинява, че напротив – получил е услугата качествено и в срок, но въпреки това не плаща. И всеки сезира прокуратурата за извършено престъпление на отсрещната страна, в резултат на което прокуратурата естествено се превръща в арбитър по търговски спорове. (виж повече тук)

И цялата история на правото от римско време до наши дни отива в канала.

От Министерството на правосъдието продължават до оспорват

До последно от Министерството на правосъдието продължават да оспорват тезата, че законът води до наказателна отговорност за всяко неизпълнение на договорно задължение. Това би следвало само ако са налице едновременно две условия – пряк умисъл и значителни вреди, заяви наскоро министър Цачева. (Интервю със зам.-министъра на правосъдието Евгени Стоянов вижте тук)

Така, както е формулирана разпоредбата, тя обхваща както пряк, така и евентуален умисъл, който е налице, след като длъжникът знае за задължението си и е наясно е с последиците от неизпълнението му, коментират юристи, до които се допита "Капитал".

Вносителите от Министерството на правосъдието твърдят, че изравняват режима на преследване в частния и държавния сектор, но всъщност това не е вярно. В "огледалния текст" на чл. 282 от НК се изисква и специална цел – деецът да се стреми да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда. В новия текст не се предвижда такава цел, достатъчно е само вредоносното неизпълнение.

Тази норма ще доведе до произвол при осъществяването на наказателната репресия, на първо място защото липсва ясен критерий за разграничаване на гражданската, административната и дисциплинарната от наказателна отговорност. На второ място, прокуратурата и да иска, не може да обхване всички случаи на неизпълнени задължения, затова ще действа избирателно и ще тълкува закона както си иска.

Но проблемите в законопроекта далеч не се ограничават с този текст, той е само началото.

Корупцията – в бакшиша и бонуса

До момента чл. 225в преследва всеки служител в дадена фирма, който "поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да извърши нарушение на задълженията си при осъществяване на търговска дейност". Новата редакция на същия текст предвижда до пет години затвор за точно обратното - получаването на "дар или облага" не за извършване на нарушение, а за добросъвестно изпълнение на задълженията му (работа/действие, услуга). Същото наказание се предлага и за този, който даде, предложи или обещае такъв дар или облага. Важно е да се подчертае – става въпрос за напълно законна дейност между равнопоставени страни в частния бизнес, за която някой получава бонус, защото другият е доволен. Няма критерии коя облага "се следва" в частния сектор и коя не, кой ще определя това и по какви критерии. Но дори и двете страни да са напълно доволни от даденото и полученото, важното е какво мисли прокуратурата - дали се полага този бонус, или е престъпно даден и престъпно приет. Ако доволен клиент даде един обичаен подарък на служител в търговско дружество, например бутилка скъпо уиски, ще трябва да приемем, че е осъществена корупция в частния сектор, съобразно стандартите, които се предлагат в чл. 225в., коментира проф. Пламен Панайотов.

Друг въпрос е, че новият текст почти дублира чл. 225б, разликата е, че в единия случай изрично става въпрос за търговска дейност. Но и в единия, и в другия случай за корупция в частния сектор ще бъде преследван всеки, получил бакшиш или бонус заради добрата си работа, което ще подобри статистиката на прокуратурата.

Това ожесточаване на наказателната репресия е резултат от тоталното неразбиране за разликата между публичния и частния сектор, която накратко може да се формулира така: Бакшишът в администрацията е подкуп, в търговията е почерпка за добрата услуга.

Парадоксалното е, че законопроектът е мотивиран с необходимостта Наказателният кодекс да стане адекватен на пазарните отношения, защото бил създаден много преди тях. Отговорът на тази теза е в становището на ВКС: "Ако в публичната сфера гражданинът няма право на избор относно държавния орган, обществената организация или лицето, към които трябва да се обърне, защото те са компетентни да извършат определени административни услуги, да проверяват дейността му или да санкционират поведението му, то в частния сектор липсва подобна обвързаност - всеки гражданин може да се обърне към всеки частноправен субект, за да извърши необходимата му услуга, при спазване на принципа за свобода на договарянето."

Престъпно ли е да пиеш кафе в работно време

Поразиите в законопроекта не опират само до частния сектор. Сериозна загриженост изразиха юристите и за предлагания нов състав на престъпление по служба по чл. 282, ал. 2 НК, според което за всяко нарушение на длъжностно лице в публичния сектор, което доведе до немаловажни вредни последици, ще се носи наказателна отговорност – затвор до 5 години. Ако служител в едно учреждение отиде на кафе в приемния час, сбърка удостоверение, загуби преписка или просрочи издаването на документ, в момента го грози дисциплинарна или административна отговорност. Но занапред нищо няма да попречи на прокуратурата да го обвини в престъпление, защото е немаловажно да увредиш престижа на службата. А току-виж - институцията бъде и осъдена.

Цецка Цачева: критиците да понесат моралната си отговорност

Много хора биха се притеснили при такава удивително единодушна критика на юридическия елит по законопроекта. Не и правосъдният министър Цецка Цачева. Тя не просто отхвърли критиките, но мина в настъпление и призова критиците да да се засрамят: "Несъстоятелни са тези страхове. Неоправдани. Отговорността ще бъде на тези впоследствие, които ще понесат моралната отговорност за страховете, които будят в гражданите."

След което прехвърли отговорността за очевидно негодно скалъпения проект върху "външните сили" - в изработването му били участвали представители на ВКС, адвокатурата, прокуратурата, ВСС, неправителствени организации. Това е колективна работа, а не експертен текст на служители в МП, каза Цачева. И даде да се разбере, че оценява шума около проекта като нормалната политическа реакция, когато нещо влезе в парламента. Всъщност истината е, че министерството има практика да кани експерти отвсякъде, да получава грижливо изготвените им становища, които на свободния пазар биха стрували солидни хонорари, и изобщо да не отчита критиките и възраженията, дори без да си дава труд да ги оспорва. Не случайно това е казано в почти прав текст в становището на ВКС до Народното събрание - че съдът е дал своята експертиза още при работата върху проекта в министерството, но "вносителят не е съобразил отправените критики и забележки". За същото отношение споделят и от адвокатурата, и неправителствения сектор. (Неслучайно тия дни почти всички поканени институции и организации изрично отказаха да пратят представители в новата работна група, която Цачева образува за поредната популистка идея – да се вкарат промени на текста за неизбежната отбрана в НК, за да не бъдат ползвани за параван.)

Единствено прокуратурата не се оплаква от това, но тя задава дневния ред на всички институции. И само прокуратурата е изпратила положително становище по законопроекта.

И предвид контекста, в който се приема законът, опасенията, че той е писан, за да се даде на прокуратурата още едно средство за натиск и рекет срещу бизнеса, звучат напълно правдоподобно. Трудно е да се прецени доколко резултатът се дължи на ниския капацитет на институциите и доколко на участието на прокуратурата. Но е любопитно, че законопроектът е внесен без преходни разпоредби, което е необичайно. А отново предвид контекста на събитията не е трудно да се представи как например новите състави срещу бизнеса влизат в списъка на престъпленията, за които новата антикорупционна комисия започва проверки на имуществото и фирмите на всеки обвинен. А, както стана известно, най-голямата тайна за комисията на Пламен Георгиев е размерът на обезщетенията, платени на проверявани лица заради нанесени вреди от неоснователни проверки и тормоз.

Какво още казва проектът

- Променя се дефиницията за "длъжностно лице" по смисъла на чл. 93, т. 1, б. б, като към тази категория се включва и всеки, който изпълнява "друга публична функция", определена като дейност с обществено значение, уредена в закон. Това влага изцяло нов смисъл на понятието за длъжностно лице – че по силата на изричен закон държавата е делегирала на определени лица свои функции. Така неоправдано се разширява кръгът на тези субекти и се създава възможност за субективизъм. Това автоматично прави лекарите, адвокатите, журналистите, дейците на културата, спортистите, учителите, инженерите и редица др. длъжностни лица - тяхната дейност безусловно е обществено полезна, правно регламентирана, но тези лица не изпълняват публични функции.

- В текста за безстопанственост по чл. 219, ал. 2 се заменя терминът "обществено имущество" с "чуждо имущество". Така досегашната отговорност за неупражнен контрол от лице, на което е възложено управление на имущество на предприятието, където работи, се превръща в отговорност за контрол върху неуточнено друго имущество.

- Новият текст на чл. 289, ал. 2 – принуда със сила или заплаха на длъжностно лице от разследващите органи или от прокурорските или съдебните органи да наруши свое служебно задължение във връзка с правораздаването, дублира чл. 143, ал. 3 и няма яснота кой текст трябва да се приложи.

- Криминализира се лъжесвидетелстването пред нотариус, помощник-нотариус, съдебен изпълнител или помощник частен съдебен изпълнител (чл. 290).

Представете си, че кварталният магазин сключи договор с близката кръчма да доставя всеки ден по 20 хляба и 20 кисели млека, но един ден спира да им прави доставките. Примерно защото е решил, че заведението му подбива клиентелата, защото се е скарал с ресторантьора или просто го мързи. По правилата, които действат от римско време насам, конфликтът между двамата търговци ще се реши по граждански път - според уговорените неустойки и обезщетения в договора и в закона. Но ако бъдат приети предложенията на правителството за промени в Наказателния кодекс за т.нар. корупция в частния сектор, кварталният бакалин става престъпник, който умишлено не изпълнява задълженията си и подлежи на затвор до 4 години, както и на лишаване от право да заема определена държавна и обществена длъжност. Същевременно по граждански ред ще си плати и обезщетенията, и неустойките, които дължи.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  petar__ avatar :-|
  petar__

  Това ще е дългоочаквания край на недоразумението ГЕРБ в България

 • 2
  indiana avatar :-|
  Индиана

  ПП ГРОБ, дотук бяхте. Жалка история.

 • 3
  germanec avatar :-P
  Germanec

  "Денят на Трифидиите"-по Цецка Цачева...

 • 4
  jonson avatar :-|
  jonson

  Общо взето идеята е постигане на пълно всевластие. По отношение на който и да е човек прокуратурата да е в състояние да го пъхне в затвора когато си пожелае. Прави му разледване и установява, че преди три години е забавил с два дни да си плати тока.

 • 5
  wzq08394069 avatar :-|
  Georgi Georgiev

  До коментар [#2] от "Индиана":

  Моля се на Господ, под това да нямате предвид "ще гласувам за БСП".

 • 6
  kxt25318195 avatar :-|
  kxt25318195

  Изгладня прокуратурата и властта респективно...
  Досега се прехранваха от рекетиране на политици, чиновници и сгазили лука частници, сега всеки за който решат,че има парички може да му бъде образувано наказателно дело за нещо си, някога неплатено на някого в частния сектор...
  Свини...

 • 7
  vstoykov2 avatar :-|
  Валентин

  Дали сред писателите на закони няма агенти на чужда държава? Или е правилно да се приложи бръсначът на Халън: „Никога не търсете злонамереност в нещо, което може адекватно да бъде обяснено с глупост“?

  Защото самото обсъждане на подобен законопроект е ясен и силен сигнал към инвеститорите да не инвестират в България. И ако са инвестирали - сериозно да се замислят за преместване на бизнеса другаде.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK