Нова съмнителна поръчка за ремонт на локомотиви на БДЖ за 58 млн. лв.

Нова съмнителна поръчка за ремонт на локомотиви на БДЖ за 58 млн. лв.

Според компания от сектора цената на поръчката е необосновано висока, а целта е да се насочат средства към определен кандидат

Калина Горанова
9869 прочитания

© Юлия Лазарова


Поредна поръчка на БДЖ за ремонт на локомотиви породи нови съмнения за злоупотреби на държавните железници. За тях съобщи русенската компания за производство на маневрени локомотиви "Експрес сервиз". Казусът е описан в писмо до министъра на транспорта Ивайло Московски с копие до комисията по транспорт в Народното събрание и до медиите. Новите подозрения идват малко след като предишен търг на БДЖ за ремонт на локомотиви за 4 млн. лв. беше прекратен след проверка, назначена от Московски.

Сега поръчката е доста по-мащабна. Тя е за ремонт на 30 локомотива (серия 44000 и 45000) на "БДЖ – Пътнически превози" за период от три години. Търгът беше обявен през април, а прогнозната стойност е 58 млн. лв. без ДДС.

"Експрес сервиз" се занимава с производство на маневрени локомотиви и ремонти, като работи успешно с частните компании, но не и с държавната БДЖ. Според русенския завод необосновано големият обем на поръчката се прави с цел ограничаване на конкуренцията. Основните критики на "Експрес сервиз" са няколко. Първо, необосновано високи икономически и финансови изисквания към кандидатите. Второ, необоснована прогнозна стойност в размер на 58 млн. лв., която според компанията е изключително завишена и не съответства на пазарните нива. Според "Експрес сервиз" процедурата подготвя разходването на необосновано много средства към предварително избран чуждестранен изпълнител, както и "злоупотреба с активи на БДЖ и скрита приватизация на сгради и съоръжения, като едновременно с това "БДЖ – Пътнически превози" капитулира от една от основните си дейности – ремонт на локомотиви.

И още търгове в ход

От известно време насам БДЖ е в активен сезон по отношение на обществените си поръчки - предлага десетки милиони за ремонт на локомотиви.

В ход е и най-големият търг на БДЖ към момента за ремонт и поддръжка. Той е за 22 дизелови мотриси и 24 електрически мотриси Siemens за 5-годишен период. Той е за 137 млн. лв. без ДДС. По него напред продължават три кандидата. Това са обединение "Дезиро Сименс", "Щадлер Унгария железопътна поддръжка" и румънската "Алстом транспорт", но текат обжалвания.

Наскоро беше съобщено, че БДЖ възнамерява освен за ремонтите да обяви поръчка и за покупката на 41 нови мотрисни влака.

Последната едра поръчка на компанията е от дни и този път е за вагони. Тя е за 51.7 млн. лв. без ДДС за ремонт (среден и капитален) на 227 пътнически вагона за срок от 3 години.

Огромна и за големи

"За последните 20 години "БДЖ – Пътнически превози" не са реализирали толкова много капитални ремонти, колкото предвиждат в настоящата процедура. Всички адмирираме това смело инвестиционно решение, но мотивите за невъзможността за разделяне на поръчката за 58 млн. лв. на обособени позиции са неправилни и водят до опорочаване на процедурата", пишат от "Експрес сервиз" до министъра. Според компанията търгът е за ремонт на едни и същи 30 локомотива, по едно и също конкретно задание, с точно специфицирани параметри и това обезсмисля посочените мотиви на възложителя, че разделяне на поръчката "може да доведе до техническа несъвместимост на извършените ремонти от различни изпълнители...".

Извършването на ремонтите от различни изпълнители би предизвикало конкуренция, би съкратило времето за изпълнение на поръчката и би довело до по-добри условия за БДЖ и по-добър краен резултат от ремонта на 30-те локомотива, като според заданието поръчката ще се изпълнява 3 години, като всяка година изпълнителят ще трябва да извършва по 10 ремонта.

Мащабността на поръчката обаче ограничава броя на потенциалните кандидати, като така към тях са заложени високи икономически и финансови изисквания. Те трябва да имат минимален оборот за три финансови години назад от общо 25 млн. лв. и това изхвърля "Експрес сервиз" от надпреварата, тъй като тя има 21 млн. лв. Това според компанията обаче не е случайно. "Считаме, че, отлично познавайки потенциалните кандидати в региона и техните финансови възможности, БДЖ целенасочено ограничават конкуренцията и изнасят изпълнението на поръчката извън България", пише оттам до министъра.

Скъпо и пак скъпо

Следва въпросът с цената. Както и при предходни процедури на БДЖ (виж карето) и при тази не са публикувани резултатите от пазарните проучвания на БДЖ при определяне на индикативната стойност на търга. "По този начин остават съмнения за предварително съгласуване на цената с единствения кандидат, който ще бъде допуснат до "преговори" за определяне на окончателната цена", пишат от компанията.

И продължават: "В случай че БДЖ ПП бяха направили истинско пазарно проучване, ако бяха включили в него нашия завод и други ремонтни предприятия в региона, те щяха да стигнат до съвсем друга, по-ниска прогнозна стойност на поръчката. Дори при най-тежките случаи в нашата практика - при ремонт на над 50-годишни локомотиви, не сме фактурирали ремонти на такива ценови равнища."

Компанията дава пример с последните ремонти на 50-годишни локомотиви за български частен превозвач. Локомотивите били закупени от Англия и не били в движение, а техническите им параметри и нивото на техниката в тях - подобно на локомотивите на БДЖ ПП. "Ремонтът заедно с вложените резервни части и модернизацията бе на стойност около 5 пъти по-ниска от "прогнозираната" от БДЖ ПП", изчисляват от "Експрес сервиз".

Много пъти над пазарната стойност според "Експрес сервиз" е завишена и цената, предвидена за следгаранционното сервизно обслужване на локомотивите - 14.5 млн. лв. На база броя и вида на прегледите от компанията изчисляват, че те ще струват 34 500 лв. за един преглед. Според нормите на самите БДЖ ПП, а и според заложеното в документацията тези прегледи се правят за 8 работни часа. Т.е. това прави по 4300 лв. за 1 час работа на бъдещия изпълнител. "В нашия локомотивен завод подобни прегледи се извършват на цени от 3000 до 6000 лева – или отново – на цена, около 5 пъти по-ниска от "прогнозираната" от БДЖ ПП", пишат "Експрес сервиз" до Московски.

Къде ще стават ремонтите

Процедурата според "Експрес сервиз" предполага и злоупотреба с активи на БДЖ, и скрита приватизация на сгради и съоръжения. Задължително условие е плановата техническа поддръжка да се извършва на територията на страната, а локомотивите ще се предават и приемат за поддръжка в депата на БДЖ в София, Пловдив, Варна, Горна Оряховица, Мездра – т.е. в произволни депа на територията на цялата страна, а поддръжката трябвало да става за 1 ден.

"Предвид факта, че частните инвестиции в ремонтни сгради и съоръжения са силно ограничени и са предимно в рамките на нашия завод в Русе и предвид бавното придвижване на локомотивите, достигаме до практическата невъзможност локомотивите да се обслужват без използването на сграден фонд и съоръжения на самите БДЖ – т.е. извън посочените от БДЖ депа. В документацията не е посочена и от кандидатите не се изисква да докажат възможностите си да изпълняват поддръжката в собствени сгради и със собствени съоръжения на територията на България. Остава съмнението за предварителна договорка за последващо отдаване без конкурс на сгради и съоръжения, каквато практика вече е имало с предишни договори на "БДЖ – Пътнически превози", пишат от компанията.

Условията за бъдещото участие на собствен капитал на БДЖ в изпълнението на поръчката са неясни, необективни, а в същото време са ключови при избора на изпълнител. И така разписани според частната компания водят до извода, че "БДЖ – Пътнически превози" отказва да се занимава с ремонт и последваща поддръжка на локомотиви и те ще се извършват от външен изпълнител. "На практика при реализирането на така планираната поръчка депата на БДЖ би трябвало да останат празни, а работещите в ремонта на локомотиви – без работа. Фактическото отдаване на дейността на външен чуждестранен изпълнител става в рамките на тази порочна обществена поръчка, а не по правилата за приватизация или концесия на държавни активи", се казва в писмото.

Предишен опит

След сигнал отново на "Експрес сервиз" наскоро беше прекратена друга поръчка на "БДЖ – Пътнически превози" - за ремонт на 9 електрически локомотива за срок от 3 години с прогнозна стойност 4.082 лв. без ДДС.

"Експрес сервиз" обвини държавната компания, че търгът е нагласен в полза на новата компания в жп ремонтите "Жп тракция", която бързо се превърна в любимец на БДЖ. Че при така написаните условия на поръчката БДЖ сама ще извърши 80% от работата, за която ще плати 4 млн. лв. А изискванията са написани така, че ограничават останалите кандидати.

Министерството на транспорта съобщи, че ще направи одит на процедурата, а БДЖ удължи срока на офертите. В крайна сметка те бяха три – на "Жп тракция", на румънската Electroputere VFU и на "ТБД - Товарни превози" - жп товарната компания превозвач, свързана с Христо Ковачки.

В крайна сметка звеното за вътрешен одит към министерството на транспорта е установило нарушения. В одитния доклад е констатирано, че пазарните консултации за определяне на пазарната стойност на обществената поръчка са извършени в нарушение на разпоредбите на закона, като не са спазени принципите за недискриминация и прозрачност. Вследствие на запитване възложителят е получил прогнозни оферти от "Жп тракция" и "Експрес сервиз", като впоследствие не е публикувал цялата информация, разменена във връзка с подготовката на поръчката, и така не е успял да гарантира, че компаниите, които са участвали в консултациите, включително "Жп тракция", нямат предимство пред останалите.

В резултат на заключенията от одита на 9 май "БДЖ – Пътнически превози" прекрати процедурата.

Поредна поръчка на БДЖ за ремонт на локомотиви породи нови съмнения за злоупотреби на държавните железници. За тях съобщи русенската компания за производство на маневрени локомотиви "Експрес сервиз". Казусът е описан в писмо до министъра на транспорта Ивайло Московски с копие до комисията по транспорт в Народното събрание и до медиите. Новите подозрения идват малко след като предишен търг на БДЖ за ремонт на локомотиви за 4 млн. лв. беше прекратен след проверка, назначена от Московски.

Сега поръчката е доста по-мащабна. Тя е за ремонт на 30 локомотива (серия 44000 и 45000) на "БДЖ – Пътнически превози" за период от три години. Търгът беше обявен през април, а прогнозната стойност е 58 млн. лв. без ДДС.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    ggggggggggg avatar :-|
    ggggggggggg

    Да връщат "ликвидатора" Недев, че става страшно...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход