Износът, инвестициите и туристите в България леко ще се свият след Brexit

Правата на българите във Великобритания са гарантирани поне до края на 2020 г.

Търговията вероятно ще бъде косвено засегната от оттеглянето на Великобритания от ЕС заради очакваният негативен ефект върху основните търговски партньори на България като Германия, Италия и Франция
Търговията вероятно ще бъде косвено засегната от оттеглянето на Великобритания от ЕС заради очакваният негативен ефект върху основните търговски партньори на България като Германия, Италия и Франция    ©  Reuters
Търговията вероятно ще бъде косвено засегната от оттеглянето на Великобритания от ЕС заради очакваният негативен ефект върху основните търговски партньори на България като Германия, Италия и Франция
Търговията вероятно ще бъде косвено засегната от оттеглянето на Великобритания от ЕС заради очакваният негативен ефект върху основните търговски партньори на България като Германия, Италия и Франция    ©  Reuters

Не се очакват значителни негативни ефекти за икономиката на България от оттеглянето на Великобритания от ЕС през март 2019 г. Това става ясно от думите на зам.-министъра на финансите Маринела Петрова по време на дискусия за въздействието на Brexit, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската чийвнинг асоциация (БЧА). Оценката на ведомството взима предвид три сценария за напускането на Великобритания, съставени от Министерството на външните работи, като разглежда ефектите върху туризма, търговията, инвестициите и финансовите услуги.

Малък ефект за търговията

През 2017 г. износът на стоки на България към Великобритания се равнява на близо 1.3 млрд. лв., а вносът - малко над 930 млн. лв. Това поставя страната на 11-о място сред търговските партньори по експорт и чак на 18-о по импорт. Тъй като делът на Великобритания в общата търговия на България е толкова малък, финансовото ведомство не очаква Brexit да повлияе съществено на потока на стоки и услуги.

Косвено обаче ще се усети лек спад в общия износ поради ефекта върху основните търговски партньори на България, като Германия, Италия и Франция. В дългосрочен план също се очаква стокооборотът между страната и Великобритания да се понижи.

Инвестиции и работници

За инвестициите в България също не се очаква ефектът да е съществен, особено предвид че през 2017 г. имаше отлив на капитали към Великобритания. Страната също не е голям инвеститор в България - към края на миналата година британските инвеститори държат активи и пасиви в България на стойност 1.86 млрд. евро, което поставя страната на 8-о място по размер на чуждите вложения.

Липса на ефект се очаква и по отношение на пазара на труда. Според Маринела Петрова във Великобритания работят около 84 хил. българи, от които не се очаква значителна част да се завърнат в България. "Емигрантският поток по-скоро би се насочил към други европейски страни", коментира Петрова.

Рисковете за туризма, банките и бюджета

Посещенията на чужденци от Великобритания в България намаляват от кризата насам, посочва Петрова. Има вероятност спадът да се изостри с напускането на Великобритания, основно заради риска от налагане на визови и други ограничения, които да възпрепятстват свободното движение на хора.

Подобни рискове съществуват и за секторите банки и финанси. Макар че Великобритания няма свои банки на територията на България, възможно е в дългосрочен план да се усети влиянието на европейските регулации, тъй като британски агенти биха се третирали като трети страни. От тази гледна точка вероятно ще има допълнителни ограничения между Великобритания и ЕС във финансовия сектор, счита финансовото ведомство.

По отношение на бюджета на държавата също не се очакват изненади поне до 2020 г., тъй като всички страни членки вече са се ангажирали със съответните си вноски и плащания. След този период обаче може да се очаква финансов недостиг в бюджета на ЕС, който би могъл частично да се запълни с увеличение на номиналните вноски на държавите членки, посочва Петрова. България обаче навярно няма да изпита сериозни затруднения от това повишение, посочва още тя.

Българите във Великобритания

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС вълнува особено много европейците, които упражняват правото си да живеят и работят на острова. "За съжаление Brexit може би ще повлияе на тези права", посочва Васил Асенов от българското посолство в Обединеното кралство. Според договорените засега условия в споразумението между ЕС и Великобритания всички права на европейските граждани ще бъдат гарантирани поне до 2020 г., ако са пристигнали преди този срок. Те обаче вероятно ще трябва да кандидатстват за т.нар. статут на уседналост, за да се възползват от правата си и след 2020 г. За него е нужно човек да докаже пред британските власти до края на юни 2021 г., че е пребивавал във Великобритания поне пет години, а ако ги няма - трябва да кандидатства за временен статут.

Това са договорените права в споразумението между Великобритания и ЕС към момента, но проблемът идва в приложението им, което зависи от окончателното споразумение, посочва Асенов. То трябва да бъде постигнато през октомври, за да имат време правителствата да го одобрят и ратифицират до март 2019 г. През есента се очаква Великобритания да представи своето предложение за условията, при които в бъдеще европейските граждани ще могат да пребивават в страната.