Застраховките "Автокаско" и за имущество ще поскъпват с 5% заради градушките

Законопроект на земеделското министерство налага необоснован косвен данък върху клиентите, смятат застрахователите

Всеки застраховал автомобила или дома си, ще трябва да плаща допълнително, за да може с тези средства държавата да обезщети земеделски стопани, които нямат застраховки, е логиката на проектозакон на земеделското ведомство
Всеки застраховал автомобила или дома си, ще трябва да плаща допълнително, за да може с тези средства държавата да обезщети земеделски стопани, които нямат застраховки, е логиката на проектозакон на земеделското ведомство    ©  Цветелина Белутова
Всеки застраховал автомобила или дома си, ще трябва да плаща допълнително, за да може с тези средства държавата да обезщети земеделски стопани, които нямат застраховки, е логиката на проектозакон на земеделското ведомство
Всеки застраховал автомобила или дома си, ще трябва да плаща допълнително, за да може с тези средства държавата да обезщети земеделски стопани, които нямат застраховки, е логиката на проектозакон на земеделското ведомство    ©  Цветелина Белутова

Застраховките "Каско" и имуществените застраховки срещу пожар, наводнения и кражби ще поскъпнат с поне 5%, ако бъде приет законопроектът за превенция срещу неблагоприятните събития в земеделието. Според текста, предложен от земеделското министерство, застрахователите и техните клиенти - граждани и компании, ще трябва да финансират с част от доброволните си застраховки борбата с градушките в земеделието. На застрахователите се пада да внасят 0.8% от премийния приход от автокаско, пожар и природни бедствия и щети по имуществото, за да подпомагат държавно предприятие, което от своя страна да се бори с градушките и наводненията и да обезщетява земеделските стопани. Самите фермери пък може и да не сключват застраховки за обработваемите площи, каквато е нормалната практика в останалите европейски страни.

Според изчисленията на застрахователите, ако проектът бъде приет, това ще доведе до увеличаване на цената на застрахователните полици с поне 5%, тъй като внезапната такса ще трябва да бъде компенсирана по някакъв начин, който да покрие техническите резерви на дружествата, брокерските комисионни и презастрахователните договори. Логично, ако косвеният данък върху застраховките бъде наложен, това ще доведе до поскъпване на застраховките всяка последваща година и ще се отрази върху мотивацията на клиентите да сключват полици, част от които се харчи за друго. През миналата година премийният приход по автокаско е 566 млн. лв., а от застраховките срещу пожари и щети по имуществото е общо 267 млн. лв.

Общественото обсъждане по законопроекта приключи и според становището на Асоциацията на българските застрахователи предложените мерки са неефективни, социално несправедливи и ощетяват добросъвестните потребители на застрахователни услуги.

Криворазбрана солидарност

Законопроектът предвижда държавно предприятие да се бори с градушките, като финансирането му ще идва от държавния бюджет, от вноски от земеделските стопани (по 0.50 лв. на декар) и от вноски от 0.8% от прихода от продажба на всички застраховки от класове "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)", "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество". В случая става въпрос за най-масовите доброволни застраховки – автокаско и за домашно имущество.

Опитът на застрахователите до момента показва, че големите земеделски производители не застраховат земеделските си култури заради малката вероятност цялата площ да бъде увредена от природни бедствия и съответно да претърпят големи загуби. На практика се получава така, че, от една страна, застрахователите ще финансират превенция за големи земеделски производители, които принципно не сключват застраховки, а от друга страна – източник на финансиране биха били застраховани лица, които нямат отношение и не са облагодетелствани от законопроекта.

Застрахователните компании са против

Според становището на Асоциацията на българските застрахователи този подход е изцяло неоправдан и създава неравнопоставеност между потребителите на застрахователни услуги. "На практика застрахованите лица ще финансират мероприятия по превенция, основно насочени към земеделски стопани, включително и незастрахованите, със средства от премиите по доброволни застраховки, които нямат нищо общо със сектора на земеделието, а често и без дори да имат включен риск от градушка", се казва в становището им.

Според документа проектозаконът противоречи на принципите на социална справедливост и обществен интерес и трябва да бъде изцяло преработен.

Застрахователите предупреждават, че ако той се приеме в сегашния вид, цената на най-масовите застраховки ще се повиши. "Финансовият модел за обезпечаване на мерките е несправедлив и неприемлив, не предлага справедливо разпределение на тежестта между всички заинтересовани страни и нарушава принципите на защита правата на потребителите", се казва в становището на застрахователите.

Асоциацита предлага законопроектът да бъде променен така, че да включва задължително застраховане на земеделските площи, за които се получават държавни и евросубсидии. Освен това те смятат, че трябва да се създаде пул за селскостопанско застраховане, който да поеме разходите по превенция на градушки и наводнения.