Съдът възстанови Лили Маринкова на работа в БНР (обновена)

Уволнената журналистка има възможност да се завърне в ръководството на радиото като директор на програма "Хоризонт"

   ©  Надежда Чипева
   ©  Надежда Чипева

Върховният касационен съд (ВКС) отмени уволнението на Лили Маринкова от БНР със заповед на генералния директор на радиото Александър Велев от 6 юни 2016 г. и постанови тя да бъде възстановена на тогавашната си длъжност в ръководството на радиото – директор на програма "Хоризонт". Освен това Маринкова ще получи и обезщетение от 15 505,15 лв. за първите шест месеца на оставане без работа заедно с лихвата върху тази сума за двегодишния период от подаване на иска в началото на август 2014 г. Радиото ще плати и съдебните разноски на Маринкова.

Удовлетворена съм от решението, то има пряко отношение към смисъла на обществените медии, коментира Лили Маринкова пред "Капитал" (виж карето най-отдолу).

Решението на ВКС е от 2 юли, близо две години от отстраняването на Маринкова. Преди това две съдебни инстанции - Софийският районен и Софийският градски съд, отхвърлиха иска на журналистката, чието уволнение през 2016 г. предизвика обществен скандал, след като Маринкова обяви, че е жертва на чистка заради нежеланието си да прави компромис с позициите си.

В момента директор на програма "Хоризонт" е Ивайло Савов, назначен на тази длъжност през септември 2017 г. Преди това, от 2012 до 2017 г., той е бил член на Комисията за защита от дискриминация, като за същия период от 2013 до 2017 г. е бил и в обществения съвет на БНТ. Ако Маринкова поиска да се върне на работа, неговият договор трябва да бъде прекратен, за да бъде изпълнено съдебното решение.

Според ВКС уволнението на Маринкова е извършено в нарушение на закона с мотив, който е неприложим за работодател като БНР. Текстът на чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда е приложим само за служителите от ръководството на едно предприятие, като дава възможност те да бъдат уволнени с предизвестие и поради сключването на договор за управление на предприятието. Това основание за уволнение обаче се използва само за организации, които развиват стопанска дейност и изпълняват бизнес задачи, казва ВКС и подчертава, че такова е тълкуванието и на правната доктрина, и на практиката. Неговата цел е да се даде възможност на новия ръководител, ако прецени, че се налага, да се освободи от стария ръководен персонал и да подбере онзи екип, който е най-подходящ за изпълнение на бизнес намеренията и за успешното управление на стопанската дейност, според ангажиментите, които е поел с договора за управление. Това основание за уволнение обаче не е приложимо за органи на изпълнителната власт, за организации с държавни функции, с нестопанска цел, за централна или местна администрация, за учреждения за социално-културни дейности, за учебни заведения, се казва в решението на съда.

БНР не е стопански субект, а договорът за назначаването на Александър Велев за шеф на радиото не е същински договор за управление, ако и да се нарича така. Не е достатъчно договорът да е наименован "за управление", а същностното му съдържание за възлагането и преследването на бизнес цели. Мисията на БНР не е свързана с изпълняването на бизнес задачи и преследване на печалба, а да изпълнява функцията на национална обществена медия със задача "да реализира на основното право на гражданите за равен достъп до информация, гарантиране на идейно и мисловно многообразие в обществото чрез отразяване на различните идеи и убеждения във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика", пише в решението. Поради това, използваното основание за уволнението на Лили Маринкова е несъобразено със закона.

Лили Маринкова: Ние преди всичко сме журналисти

Удовлетворена съм от решението и винаги съм вярвала в съда. През времето, в което се водеше делото, станах по критична към обществените медии. Начинът, по който бе постъпено с мен, е пълно неуважение към по-особения статут на обществените медии, които преди всичко са източник на плурализъм. Мандатът на един генерален директор в обществената медиа е твърде кратък, за да устройва той личното си положение и да генерира власт. Поради това е и неуместно да изпада в реваншизъм по отношение на свои колеги. Решението е пряко за смисъла на обществените медии и за всички журналисти, които са попаднали в този параграф. Да той може да си отнася за ръководители, но нали преди всичко ние сме журналисти.