Енергийният бизнес се обяви в подкрепа на председателя на КЕВР Иван Иванов

Искането за оставката му отправи БСП, като мотивът е сделката за дружествата на CEZ

Иван Иванов е в средата на мандата си като председател на КЕВР
Иван Иванов е в средата на мандата си като председател на КЕВР    ©  Анелия Николова
Иван Иванов е в средата на мандата си като председател на КЕВР
Иван Иванов е в средата на мандата си като председател на КЕВР    ©  Анелия Николова

Поисканата от БСП оставка на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране обедини големите инвеститори в енергетиката. Ден преди Народното събрание да разгледа предложението на левицата за отстраняването на Иван Иванов Българската фотоволтаична асоциация, Асоциация "Хидроенергия", "ЧЕЗ Груп България", "EVN България", "Енерго-про", "AES България" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" изпратиха официална обща позиция. В нея се казва, че бизнесът в сектора очаква не дестабилизация и искания за оставки, а стабилна и независима Комисия за енергийно и водно регулиране, с последователни усилия за защита интересите на българската енергетика и икономика. Точката с исканата оставка на Иванов е в дневния ред на парламента за четвъртък.

Подписалите позицията компании и браншови организации обединяват над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика. Реализираните от тях инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010 – 2016 г. Компаниите работят във всички сегменти на електроенергийния сектор – производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждат енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници.

"Проблемите на енергийния сектор са ни добре известни, като нееднократно сме заявявали позиции и сме правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара, както и в подкрепа на регулаторната и финансовата стабилност на отрасъла", се казва в позицията.

Работодателите заявяват още, че подкрепят усилията на независимия и избран по професионални критерии състав на КЕВР за установяване на предвидима регулаторна среда, недопускане на политическа намеса в приеманите решения и финансово стабилизиране на енергийния сектор. "Вярваме, че независимостта и експертността на КЕВР следва да бъдат запазени като гаранция за регулиране на структуроопределящия енергиен отрасъл в съответствие с българското и европейското право", пише още в документа.

БСП внесе искане за отстраняване на председателя на КЕВР Иван Иванов на 29 юни, след като по време на обсъждането на годишния доклад за дейността на комисията се стигна до скандал. Тогава лидерът на левицата Корнелия Нинова попита от трибуната дали КЕВР е влязла в новите си правомощия по повод продажбата на дружествата на CEZ, разписани със Закона за енергетиката, и дали е обсъдила и взела решение по писмото на БСП против сделката, към което са приложени 200 000 подписа на граждани. В отговор председателят на регулатора Иван Иванов обяви новите разпоредби на закона за бланкетни заради липсата на ясни критерии, по които КЕВР да разглежда подобни казуси, и заяви още, че българското законодателство предвижда подписките да се взимат предвид, когато се свикват референдуми.

КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП също изразяват подкрепаАсоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява четирите национално представени асоциации, също се обяви против исканата от БСП оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов. "Под ръководство на Иван Иванов през последните 3 години КЕВР заслужи уважението на бизнеса като независим регулатор, който защитава интересите на всички потребители – и битови, и индустриални. В този смисъл се обявяваме против опитите да се атакува един от работещите органи в държавата заради тесни и лични политически интереси и амбиции", се казва в писмо на работодателите до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.