Новият брой: Магистрален грабеж

Президентът спря спорни промени в Административнопроцесуалния кодекс

Президентът спря спорни промени в Административнопроцесуалния кодекс

Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента ограничаването на обжалването и по-високите такси

Елена Старидолска
7950 прочитания

© Красимир Юскеселиев


Президентът върна за ново обсъждане промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК). Той оспорва 16 разпоредби от тях. Според Румен Радев някои намаляват "интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение". Ще повлияят неблагоприятно освен това на "ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията". Ефектът от някои изменения може дори да застраши "правовия и демократичен характер на съвременната държава", пише в мотивите на държавния глава.

Част от измененията засягат широк кръг хора и организации - таксите за касационните жалби бяха повишени в пъти. Президентът оспорва и разпоредбите за правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.

"Подкрепям необходимостта от усъвършенстване на АПК, защото дефицитът на справедливост се усеща най-отчетливо при взаимоотношенията на гражданите и юридическите лица с държавните органи", казва Радев в мотивите. Той посочва като положителни стъпки практическото въвеждане на електронното правосъдие, на административния договор и на защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

Измененията са толкова обемни, че бяха разглеждани в правната комисия на части, а докладите - приемани на няколко заседания на Народното събрание. Окончателно гласуването по тях приключи на 25 юли. Заради редовната ваканция на депутатите през август сроковете по конституция за разглеждането на ветото спират да текат. Докато народните представители не се произнесат по ветото, всички промени в АПК остават блокирани. Първите стъпки в парламента могат да се очакват най-рано след 10 септември.

Конкретните възражения

- Правилата за подсъдността трябва да бъдат пределно ясни, за да знаят жалбоподателите към кой съд да се обърнат и за да се избегнат спорове за подсъдност между съдилищата, смята Радев. Според него не е дефинирано точно при кои актове на правителството, на министър-председателя и вицепремиерите Върховният административен съд е първа инстанция.

Що се отнася до индивидуалните жалби, президентът не одобрява мястото на делото да зависи от постоянната регистрация на жалбоподателя, защото това може да усложни, от една страна, гражданите, които ще са принудени да пътуват, ако настоящият им адрес е различен, от друга страна - администрацията, за да изпраща представители в различни точки на страната.

За тази промяна няма финансови разчети. По-равномерното натоварване на административните съдилища "не следва да е за сметка на повишаване на разходите за достъп до правосъдие", твърди президентът.

- Той не одобрява закритите дела в касационното производство. Измененията казват, че при тричленен състав на ВАС съдията докладчик, както и всяка от страните може да поискат заседанието да не е открито.

Публичността е записана в конституцията, както и във Всеобщата декларация за правата на човека и други международни документи, по които България е страна, припомнят от "Дондуков" 2. Заседания при закрити врата са допустими, но само по изключение, пише в мотивите на ветото. "Откритото разглеждане на делото е гаранция за справедлив процес, в който страните имат право не само лично да участват, но и да са защитени срещу администриране на правосъдието на тъмно, без обществено наблюдение", казва Радев. "От друга страна, този принцип е гаранция за реализиране правото на гражданите да получават и разпространяват информация" според него.

- Радев оспорва повишението на таксите - 14 пъти за физически и юридически лица и 74 пъти за юридически лица с нестопанска цел, като дори редуцираната такса по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване е увеличена пет пъти. Според него актуализация е нужна, но не толкова драстична, защото не съответства на икономическата ситуация и доходите в България. Според Радев няма и аргументи "защо например дружествата, предоставящи водоснабдителни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни услуги, ще заплащат прости такси в размери като гражданите, а юридическите лица с нестопанска цел ще заплащат такси като търговски дружества".

Не е оправдано някои от таксите за дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по Закона за опазване на околната среда да се определят пропорционално в зависимост от материалния интерес, както е в гражданското правосъдие, защото целта на административното е да се произнесе по законосъобразността на държавното управление. "Особено тревожна е промяната в Закона за опазване на околната среда, където размерът на таксата за касационно обжалване на решението по оценка на въздействието върху околната среда е оставен изцяло на преценката на съда", твърди държавният глава.

Друг от мотивите му е свързан с възможността да се вдигнат и таксите в първоинстанционното производство, защото определените вече такси за касационното представляват половината от размера на тези в първоинстанционното.

- За ново обсъждане е върнато и премахването на касационната инстанция по административни дела, които и без това са двуинстанционни. "Касационното обжалване е част от правото на защита, което вече не е срещу порочния административен акт, а срещу постановеното незаконосъобразно съдебно решение", твърди Радев. Той дава пример с промените в Закона за подземните богатства, които се правят с преходните и заключителни разпоредби на АПК. "Предвиждането само на една съдебна инстанция при спорове за принудително отчуждаване на частни имоти за нуждите на проучването и добива на подземните богатства не гарантира надеждна защита на правото на собственост."

Държавният глава възразява и срещу необжалваемостта на първоинстанционните съдебни решения по спорове за обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване, за обезщетения за майчинство, за обезщетения за безработица, както и по спорове за социални помощи.

Касационното оспорване на дела, свързани с достъпа до обществена информация, също отпада. Така се отслабват гаранциите за правото на информация, коментира Радев.

Без възможност за произнасяне на касационна инстанция са и делата, свързани със земеделските земи, особено тези, за които е поискана промяна на предназначението. Земеделската земя е под особена закрила в конституцията и за споровете, свързани с нея трябва да се преминат всички съдебни фази, е позицията на президента.

Той оспорва и въвеждането на една инстанция за делата за установени от ревизия публични задължения при определен по-малък размер. "В областта на данъчното и осигурителното право е необходима по-висока степен на защита както на частния, така и на обществения интерес, независимо от размера на публичното вземане", пише в мотивите на Радев.

Съмнения за защитаване на личен интерес

- Държавният глава коментира и начина, по който бяха приети промените в АПК. Между двете гласувания на законопроекта значителна част от постъпилите предложения бяха от самите вносители, припомня той и се позовава на решение на Конституционния съд от 2010 г., според което вносителят няма право да прави предложения върху своя собствен законопроект между двете четения, макар това да не е изрично записано никъде.

Радев твърди, че повече от половината от преходните и заключителните разпоредби (с които се препраща към други закони) "са предложени почти една година след изтичане на определения от самото Народното събрание срок за предложения между първо и второ гласуване". Така, без необходимата публичност и без възможност за реакция на засегнатите лица, бяха приети няколко разпоредби, срещу които имам възражения, пише той.

Президентът дава за пример изменения в Кодекса за социалното осигуряване, които позволяват на съдии, прокурори и следователи да получат пълния размер на пенсията си, дори да не са навършили нужната възраст. "Необяснимо е защо правилото на чл. 69г ще се прилага само за магистрати, които ĸъм 31 дeĸeмвpи 2018 г. имaт пoнe 35 гoдини oбщ юpидичecĸи cтaж, oт ĸoитo пoнe двe тpeти ocигypитeлeн cтaж в opгaнитe нa cъдeбнaтa влacт, но не и за магистрати, за които тези изисквания ще са налице след тази дата", коментира Радев. Според него това противоречи на конституцията.

- Президентът е против още един от текстовете заради липса на целесъобразност. Той не разбира защо е нужно да има възможност да се командироват съдии от ВАС или от административните съдилища, и то за срок от една година, в Люксембург или Страсбург, за да наблюдават практиката на Съда на Европейския съюз, на Общия съд на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Има достатъчно информация за тях, а дори не е представена финансова обосновка колко ще струва това командироване. "След като се увеличават драстично таксите на гражданите и организациите, за да се подпомогне бюджетът на съдебната власт, е недопустимо неефективното му разходване", е позицията на Радев.

В понеделник 50 неправителствени и правозащитни организации призоваха президента да наложи вето, като определиха промените като "един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега."

Президентът върна за ново обсъждане промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК). Той оспорва 16 разпоредби от тях. Според Румен Радев някои намаляват "интензитета на защитата на правата на гражданите и юридическите лица относно актове, издавани от позицията на власт и изискващи подчинение". Ще повлияят неблагоприятно освен това на "ролята на административното правосъдие да бъде защитник на обикновения човек срещу незаконосъобразните действия и произвола на администрацията". Ефектът от някои изменения може дори да застраши "правовия и демократичен характер на съвременната държава", пише в мотивите на държавния глава.

Част от измененията засягат широк кръг хора и организации - таксите за касационните жалби бяха повишени в пъти. Президентът оспорва и разпоредбите за правилата за подсъдността, закритите съдебни заседания и премахването на касационната инстанция в редица специални закони.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход