Сметната палата откри сериозни пропуски в контрола на биохраните

Констатациите на одитора идват на фона на бума в този сегмент от земеделието

Изследователският институт за органично земеделие обяви през 2016 г., че България е страната с най-много отглеждани по биологичен начин пчелни семейства в света
Изследователският институт за органично земеделие обяви през 2016 г., че България е страната с най-много отглеждани по биологичен начин пчелни семейства в света    ©  Юлия Лазарова
Изследователският институт за органично земеделие обяви през 2016 г., че България е страната с най-много отглеждани по биологичен начин пчелни семейства в света
Изследователският институт за органично земеделие обяви през 2016 г., че България е страната с най-много отглеждани по биологичен начин пчелни семейства в света    ©  Юлия Лазарова

Липсва информация за всички обекти, които предлагат биопродукти в страната, а агенцията по храните не проверява заведенията за хранене с такива продукти и онлайн търговията. Същевременно има пропуски и при надзора на сертифициращите компании, които пряко контролират дейността на производителите. Това са част от констатациите на Сметната палата при проверка на контролните системи върху биосегмента.

Държавният одитор прави заключение, че системата за контрол върху производството и търговията с биопродукция не защитава достатъчно интересите на потребителите, става ясно от съобщение на институцията.

Констатациите на палатата са силно притеснителни на фона на официалната статистика, която показва, че биопроизводството е един от най-бързо растящите сегменти на земеделието. Така например за период от десет години броят на операторите в този сектор се е увеличил над 35 пъти, а площите с обработваеми земи по биологичен начин са нараснали от малко над 30 хил. дка до над 880 хил. дка. Нещо повече - в някои сегменти, като биопчеларство например, България е на първо място в света.

Липса на достатъчен контрол

В своя одит, който е обхващал периода от началото на 2015 г. до средата на миналата година, Сметната палата е открила няколко съществени пропуски при контрола на производството и търговия с биопродукти. От една страна, палатата смята, че липсва информация за всички обекти в страната, които произвеждат и които търгуват с биопродукция. Освен това контролният орган - в случая агенцията по храните, не осъществява проверки на биохраните в заведения и в онлайн търговията, тъй като няма нормативни регламенти за това. "Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефектът от извършения контрол в търговската мрежа като цяло", посочват от институцията.

Същевременно оттам са установили още и че контролният орган е прилагал "по-благоприятен ред при установено нарушение" на изискванията при други проверки, защото не са съставяни актове за нарушения и съответно предвидената санкция за това, а са издавани само предписания.

Проблем и със сертифициращите фирми

Междувременно Сметната палата е открила и проблеми и с контрола върху сертифициращите компании - лицензирани от земеделското министерство дружества, в чиито задължения влиза да проверяват доколко производителите изпълняват изискванията за биологична дейност. Така например палатата е открила, че издаването на разрешения за извършване на контролна дейност през по-голямата част от проверения период се е извършвало без утвърдени правила и процедури.

Нещо повече - открити са случаи да се издава разрешение на сертифициращи компании, без да е спазена процедурата за това спрямо важни изисквания, а при други - без да има документи, доказващи, че се изпълняват изисквания на европейски регламенти, става ясно от доклада на одиторите.

Открити са и проблеми при надзора върху сертифициращите компании - той е ограничен само върху 1% от досиетата на техните клиенти, а освен това "съществуват значими пропуски при извършването на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предприятията", се казва още в съобщението на институцията.

Силен ръст в този сектор

Данните от доклада на Сметната палата идват на фона на бума в този сектор от селското стопанство, подкрепян от растящото търсене и по-високите европейски субсидии спрямо конвенционалното производство. Според официалната информация на земеделското министерство в периода между 2006 и 2016 г. в този сектор има силен ръст. Така например през 2006 г. броят на операторите в биосектора е бил 181, а десет години по-късно вече достига близо 7300. През 2006 г. сертифицираните обработваеми площи са били малко над 30 хил. дка, а през 2016 г. - над 880 хил. дка.

Огромно увеличение има и в животновъдството - за десет години броят отглеждани по биологичен начин животни е нараснал от 1500 до над 38 хил. през 2016 г. Изследователският институт за органично земеделие (Research Institute of Organic Agriculture) обяви в годишния си доклад, че България е на първо място в света по брой отглеждани по биологичен начин пчелни семейства (над 230 хил. по данни на агроминистерството за 2016 г.), изпреварвайки Италия и Франция.