Средният доход на човек расте с 8.7% към юни

Разходите за храна, комунални услуги и транспорт се увеличават

Една трета от разноските на домакинствата отиват за храни и напитки, като средства по това перо нарастват с годишен темп от 8% през второто тримесечие
Една трета от разноските на домакинствата отиват за храни и напитки, като средства по това перо нарастват с годишен темп от 8% през второто тримесечие    ©  Pexels
Една трета от разноските на домакинствата отиват за храни и напитки, като средства по това перо нарастват с годишен темп от 8% през второто тримесечие
Една трета от разноските на домакинствата отиват за храни и напитки, като средства по това перо нарастват с годишен темп от 8% през второто тримесечие    ©  Pexels

Средният доход на човек от домакинството достига общо 1474 лв. за второто тримесечие на 2018 г., което е с 8.7% над нивото от година по-рано и идва основно от увеличението на заплатите и пенсиите. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Те са усреднени по тримесечия и са за целия период, а не месечни суми.

От друга страна обаче разходите нарастват с по-бърз темп - с 11.4% до 1331 лв. общо за трите месеца между април и юни. Причините са известни - домакинствата харчат повече за храна, комунални услуги и транспорт, като тук фактор е и инфлацията при тези групи стоки,

Двигател са заплатите

Най-големият двигател на ръста при доходите на населението е работната заплата, която заема 56.7% от цялата сума през второто тримесечие. Вторият фактор са пенсиите, като те отговарят за още 28% от общите възнаграждения, а третият - доходите от самостоятелна заетост.

Националната статистика отчита ръст на средната нетна заплата в страната от 8.2% на годишна база през второто тримесечие, което се пренася и в доходите. От годишното увеличение от 8.7% на общите доходи на лице от домакинството, 4.9 пр.п. се дължат на ръста в работната заплата. Принос също така имат постъпленията от пенсии, които са отговорни за още 4.2 пр.п. и растат от 380.3 лв. до 413.5 лв. на годишна база.

От друга страна, няколко фактора дърпат общия доход надолу през второто тримесечие, като това са обезщетенията и помощите, които намаляват с 62.5% на годишна база до средно 11.3 лв. на човек от домакинство. Данните показват също, че хората използват повече спестяванията си, а е видимо и леко увеличение на кредитите.

Разходите изпреварват

Успоредно с увеличението на доходите данните показват и ръст на разходите на домакинствата. На всеки човек се падат по 1331 лв. общо за периода април - юни, което е с 11.4% над сумата от същия период на 2017 г. Една трета от разноските отиват за храни и напитки, като заделените средства за това перо нарастват с 8% на годишна база. Друг стимул идва от разходите за дома и транспорт, където влизат сметките за отопление и горивата. Заедно те имат принос от 2.7 пр. п. към общото повишение на разноските на домакинствата.

Като цяло увеличението на разходите на домакинствата вероятно идва до голяма степен от инфлацията, която е най-голяма именно в посочените групи от стоки.

Линията на бедност през 2019 г. ще е 348 лв.

Линията на бедност в България през 2019 г. ще е 348 лв., стана ясно след заседанието на Министерския съвет в сряда. Сумата е с 8.4%, или 27 лв. по-висока в сравнение с тази година.

Методите за изчисляване на линията на бедност са няколко, като в България е прието прагът да се определя като 60% от "медианния еквивалентен разполагаем доход" според методологията на НСИ. За разлика от средния доход в страната медианният разделя хората на две равни части, като половината получават сума над медианната, а останалите - под нея.

Линията на бедност се използва като референтна стойност при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище на населението.