Пешеходните пътеки ще са бели, рядко - на червен фон

Зоните за пресичане на улиците ще трябва да станат добре осветени, предлага МРРБ

По-раздвижено оформените пешеходни пътеки, като тази на Ректората, вече ще са категорично недопустими
По-раздвижено оформените пешеходни пътеки, като тази на Ректората, вече ще са категорично недопустими    ©  Юлия Лазарова
По-раздвижено оформените пешеходни пътеки, като тази на Ректората, вече ще са категорично недопустими
По-раздвижено оформените пешеходни пътеки, като тази на Ректората, вече ще са категорично недопустими    ©  Юлия Лазарова

Шарените пешеходни пътеки ще бъдат забранени. Възможни ще са само "зебри" на червен фон и то на точно определени места. Всички зони за пресичане на улиците обаче трябва да станат добре осветени, а маркировката да е със специални характеристики за светлоотразимост и хлъзгавост. Това става ясно от публикувани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложения за промени в три наредби, свързани с повишаване безопасността на движение по пътищата.

Поводът за новите правила е анализ на сформираната през април междуведомствена работна група по искане на главния прокурор Сотир Цацаров, която е извършила преглед на изискванията към пешеходните пътеки. Още в края на миналата година ръководителят на държавното обвинение обяви, че шарените пътеки трябва да изчезнат, като мярка срещу зачестилите пътнотранспортни произшествия с пешеходци.

Предварителните данни показаха, че 85% от пешеходните пътеки не отговарят на нормативните изисквания, макар и да са видими за шофьорите. Те са боядисани в различни цветове, липсват знаци, разположени са на неподходящи места. Обект на проверката са били пешеходните пътеки тип "Зебра", пешеходните пътеки, регулирани от светофарна уредба, и повдигнатите пешеходни пътеки, като е оценявано местоположението, видът на маркировката, цветът и светлоотразяването, видимост на пешеходната пътека, размерът, сигнализацията с пътен знак и т.н.

Какво ще се промени

С измененията в Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка се предвижда повишаване вниманието на участниците в движението към пешеходните пътеки като на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, детски градини, площадки за игра и други се дава възможност да се постави пътна маркировка върху червена основа с висок клас на съпротивление на хлъзгане. Сега шарени "зебри" се рисуваха по субективна преценка на различни места и във всякакви цветове. Промените не предвиждат принудително премахване на изрисуваните вече пътеки - ще се чака да се изтрият от експлоатацията и чак тогава да се разчертаят по новите правила.

Наред с това се повишават изискванията към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки - тя трябва да е като тази на магистралите с най-висока устойчивост на износване. Изрично е записано, че трябва да има и допълнително двустранно насочено осветяване с по-голям интензитет в сравнение с това на пътя или улицата. А пътните знаци, които указват наличието на пешеходна пътека, ще са с по-високи характеристики на светлоотразяващите фолиа.

По-чести проверки

Според сега действащите разпоредби актуализацията на генералните планове за движение, които са свързани и с обособяването на пешеходни пътеки, се извършва при промяна в пътнотранспортната обстановка с повече от 30% в интензивността на транспортните и пешеходните потоци, нарастване на пътнотранспортната аварийност, увеличаване на шума, вибрациите, газовете и други. С предлаганите сега промени се въвеждат изисквания собственикът или управляващият пътя да извършват най-малко веднъж на 5 години проверка за установяване на посочените обстоятелства и да предоставят доклад за необходимостта от актуализация на генералните планове.