Два нови фонда и квазиданък за бизнеса предлага социалното министерство
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Два нови фонда и квазиданък за бизнеса предлага социалното министерство

Управляващите обещаха на хората с увреждания реформа на системата. Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане до 26 септември

Два нови фонда и квазиданък за бизнеса предлага социалното министерство

Закрилата от уволнение на хора с увреждания отпада, но се въвеждат минимални квоти, става ясно от проектозакон

6218 прочитания

Управляващите обещаха на хората с увреждания реформа на системата. Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане до 26 септември

© Юлия Лазарова


Подкрепа според индивидуална оценка

Подкрепата за хората с увреждания ще се определя чрез индивидуална оценка на потребностите от отдел към Агенцията за социално подпомагане. Подкрепата може да е под формата на помощни средства, месечна финансова подкрепа, социални услуги, наем на общинско жилище или приспособяване на такова, покупка и/или приспособяване на лично превозно средство, лечение и други. Конкретната методология за изготвянето на оценката ще бъде готова в рамките на три месеца от обнародването на закона в Държавен вестник.

Новите структури

Проектозаконът предвижда създаването на няколко нови структури за управление, мониторинг, оценки и консултации на всичко, свързано с мерките за хората с увреждания. Създава се Съвет за наблюдение и Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към МС с консултативни роли. Отговорностите на съществуващата Агенция за хората с увреждания пък ще се увеличат. Предвижда се и централизиран орган за реализиране и координиране на политиките, който обаче ще бъде функционален от 1 януари 2021 г., а дотогава ролята ще бъде поета от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания.

Въпреки възраженията от страна на бизнеса квотите за наемането на определен брой хора с увреждания остават, макар и с леки изменения. Това става ясно от проекта на Закон за хората с увреждания, публикуван във вторник за обществено обсъждане. Парите ще се събират във фонд за заетост, управляван от представители на държавата, хората с уреждания и само един от бизнеса. Друг нов фонд пък ще финансира проекти за мобилността, като тук средствата ще идват от бюджета и глоби на чиновници и фирми, които не спазват изискванията за мобилност при строителството на обекта. Ако бъде приет, законът ще влезе в сила до 6 месеца от обнародването.

Проектът предвижда и редица нови структури за мониторинг, консултации и управление на мерките и политиките, като основният - специализиран орган за правата на хората с увреждания, ще може да е функционален чак от 2021 г.

Една от сравнително полезните промени е отпадането на задължителната закрила от уволнение, което реално спъваше назначаването на хора с увреждания заради вечността на ангажимента. Бизнесът и икономисти обаче имат множество резерви към предложението.

Според сметките на експерти при 490 хил. души с поне 50% трайно намалена работоспособност нужните средства от бюджета ще трябва да бъдат увеличени със 133 млн. лв. до 332 млн. през 2019 г. Сумата обаче все още е ориентировъчна и зависи от финалния вариант на закона.

Квотите и изискванията към бизнеса

Въпреки предупрежденията на работодатели, че квотната система на практика представлява квазиданък за бизнеса, социалното ведомство ги задържа в проектозакона с леки изменения. Така например текстовете предвиждат всеки работодател, който има от 26 до 50 служители (преди долната граница беше 20), да назначи един с трайно увреждане, а ако служителите са от 51 до 99 - двама. Ако компаниите са със 100 или над 100 заети лица - 2% от средносписъчния им състав трябва да е от хора с увреждания, което е понижение от първоначално предложения праг от 4%.

Ако някое дружество не може да изпълни тази квота, ще дължи месечна компенсационна такса, която е в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с увреждане. Това се равнява на 168 лв. месечно и 2016 лв. годишно през 2019 г. с оглед на предвиденото увеличение на минималната заплата от 1 януари.

Сумите се събират в нов фонд "Заетост на хората с увреждания", който ще бъде управляван по същество от петима членове. Тук ведомството донякъде взима предвид възраженията на работодателските организации, които при първия вариант на проектозакона нямаха глас в управлението му. Сега имат един. Останалите четирима членове са от финансовото и социалното ведомство, Агенцията по заетост и Агенцията за хора с увреждания. Решенията се взимат при одобрение от поне трима от членовете.

Работодателят е длъжен и да пригоди местоработата към нуждите на човека с увреждане при неговото наемане, като за това може да кандидатства за средства от Агенцията за хората с увреждания - тоест от новия фонд. След усвояването на средствата фирмата е длъжна да наеме работника за срок от минимум три години. Работодател, който не изпълни условията по тази точка, подлежи на глоба или имуществена санкция от 1000 до 2000 лв.

Едно облекчение за бизнеса е, че проектът предвижда да отпадне задължителната закрила на работници, които са наети с трайно намалена работоспособност от 50% и над 50%. Мотивът е, че така ще се преодолее една бариера пред работодателите да наемат хора с увреждания.

В проектозакона пише, че хората с увреждания ще се наемат на работни места, които позволяват използване и развиване на уменията и знанията им. Повече подробности по тази точна обаче няма, като например какво прави фирма, която не може да използва уменията им, тъй като дейността й е в сфера с физически или тежък труд.

Вторият фонд

Проектозаконът предвижда и създаването на втори фонд - "Мобилност и достъпна среда", към регионалното министерство, който ще финансира изпълнението на програми, подкрепящи мобилността на хората с увреждания. В управлението му ще участват представители на държавата и на организациите на и за хората с увреждания, но не и на бизнеса, който и тук се явява един от основните източници на средства. Другият е държавният бюджет.

Парите ще идват основно от глоби, наложени при неспазване на критериите за мобилност в проектозакона (чл. 56) при строителството или ремонта на обществени обекти - инфраструктура, училища, болници, сгради в областта на културата, спорта и вероизповеданията, нови жилищни сгради, средства за градски транспорт. Така например чиновник, одобрил строителството или пускането в експлоатация на обществен обект, който не отговаря на изискванията за мобилност, ще трябва да заплати глоба от 1000 до 2000 лв. Санкцията за фирмите изпълнители пък е 10% от проектната стойност на обекта, като тук е под въпрос доколко е отговорна самата фирма, която е получила одобрение за строеж или ремонт.

Възраженията

Фирмите, които не могат или не искат да наемат допълнително кадри, са поставени в ситуация да съкратят текущи служители, да плащат месечни глоби или да търсят хора за освидетелстване сред персонала си, посочва Явор Алексиев от ИПИ в свой анализ. "Вероятността работодателите да потърсят начин за заобикаляне на изискването е изключително висока", пише той. Допълнително предизвикателство ще е наемането на хора с увреждания в селското стопанство, индустрията и строителството. Алексиев сочи и към изследвания на ефекта от въвеждането на подобни квоти, които показват, че позитивите върху заетостта на хората с увреждания са минимални. Вместо това бизнесът приема санкциите като нов тип трудов разход за сметка на увеличението на заплатите на текущите служители.

Позицията на бизнес организациите също е негативна. От БСК са твърдо против работодателите да са основният приносител във фонд "Заетост на хора с увреждания", а същевременно да нямат определящ глас за управлението на средствата. По отношение на фонда към МРРБ пък посочват към непропорционалния размер на санкциите за инвеститорите в строителни обекти, които не отговарят на изискванията за достъпна среда, и чиновниците, одобрили строителната документация. "На фона на всички тези рестрикции стимулите за наемане на хора с увреждания реално липсват в предложения законопроект или са минимални и са обвързани с множество условия, което ги прави практически неефективни и неприложими", заявяват от БСК.

Подкрепа според индивидуална оценка

Подкрепата за хората с увреждания ще се определя чрез индивидуална оценка на потребностите от отдел към Агенцията за социално подпомагане. Подкрепата може да е под формата на помощни средства, месечна финансова подкрепа, социални услуги, наем на общинско жилище или приспособяване на такова, покупка и/или приспособяване на лично превозно средство, лечение и други. Конкретната методология за изготвянето на оценката ще бъде готова в рамките на три месеца от обнародването на закона в Държавен вестник.

Новите структури

Проектозаконът предвижда създаването на няколко нови структури за управление, мониторинг, оценки и консултации на всичко, свързано с мерките за хората с увреждания. Създава се Съвет за наблюдение и Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към МС с консултативни роли. Отговорностите на съществуващата Агенция за хората с увреждания пък ще се увеличат. Предвижда се и централизиран орган за реализиране и координиране на политиките, който обаче ще бъде функционален от 1 януари 2021 г., а дотогава ролята ще бъде поета от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хората с увреждания.

Въпреки възраженията от страна на бизнеса квотите за наемането на определен брой хора с увреждания остават, макар и с леки изменения. Това става ясно от проекта на Закон за хората с увреждания, публикуван във вторник за обществено обсъждане. Парите ще се събират във фонд за заетост, управляван от представители на държавата, хората с уреждания и само един от бизнеса. Друг нов фонд пък ще финансира проекти за мобилността, като тук средствата ще идват от бюджета и глоби на чиновници и фирми, които не спазват изискванията за мобилност при строителството на обекта. Ако бъде приет, законът ще влезе в сила до 6 месеца от обнародването.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
 • 1
  kratun.ko avatar :-|
  kratun.ko

  Умряла една мутра. Наследниците тръгнали да проверяват колко е наследството. Отворили тефтера и намерили вътре само две графи: "Даде ми" и "Взех му".
  Догодина да не се чудите защо инвестициите още са намалели.

 • 2
  2011 avatar :-|
  2011

  "На фона на всички тези рестрикции стимулите за наемане на хора с увреждания реално липсват


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK