Фалшиви пътища, истинска смърт

По документи всичко е изрядно, на практика - не съвсем

Фалшиви пътища, истинска смърт

Трагедията край Своге повдигна завесата при строителството на пътища у нас и това, което се разкрива, е обезпокояващо

Ивайло Станчев
89817 прочитания

По документи всичко е изрядно, на практика - не съвсем

© Мария Съботинова


- Качеството на пътищата се следи само на документи, а много от лабораториите са свързани със самите строители.

- Катастрофата край Своге е можело да бъде избегната, ако отговорните институции са действали адекватно.

Може ли нещо, ремонтирано с 50 млн. лв., да е по-опасно от преди? Може, ако е на пътната агенция. Досещате се, че яркото доказателство на парадокса идва след смъртоносната катастрофа до Своге. Фаталният случай с автобуса осветли отдавна известното: пътищата се строят некачествено и безконтролно. Това е резултат от срастването на държавния апарат с големите строителни фирми - като се започне от съмнителното разпределение на поръчки и се мине през свързания обръч изпълнител, проектант, надзорник, лаборатория. Затова простите въпроси какъв асфалт е сложен, правилен ли е наклонът на пътя, подходящи ли са мантинелите, къде е канавката имат смъртоносни отговори. А казусът "Своге" е аларма за промяна. И търсене на отговорност.

Становище на "Трейс груп холд"

Изборът на Изпълнител по Проект: "Лот 17–ТRP V/17 Път II–16 "Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър" се провежда по правилата и процедурите на Програма "Транзитни пътища V", на база на международното ратифицирано споразумение за нея, а не по Закона за обществените поръчки на РБългария. 65% от финансирането е на Европейската инвестиционна банка.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД "Трейс Своге", в което партньори са "Трейс Груп Холд" АД и "Мегаинвест Холдинг" АД. Договорът е сключен по Договорни условия за изграждане на строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя, Хармонизирано издание на Международната банка за развитие от март 2006 г., публикувани от Международния съюз на инженерите-консултанти (FIDIC, - Червена книга). Участниците в проекта са Възложителят – в лицето на АПИ, Фирма – "Инженер", представляваща и гарантираща интересите на държавата в процеса – в този случай тази функция се изпълнява от Mott Macdonald, Изпълнител, Надзор и Проектант. По правилата на Червената книга FIDIC Инженерът администрира договора, контролира работата и упълномощава плащанията. Инженерът е представител на Възложителя с делегирани правомощия и винаги когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, действа в полза на Възложителя, който предоставя одобрен от него проект на Инженера и Изпълнителя.

Всички дейности по изпълнението на този проект са извършени в рамките на договорните условия с изричното одобрение на Инженера след съгласуване с Възложителя.

Съгласно изискванията на договора са представени всички банкови гаранции за договорените срокове. Относно изнесените данни за изпратени до нас писма, изискващи отстраняване на твърдени дефекти на основание на гаранционната ни отговорност като изпълнител – уведомяваме Ви, че когато сме получавали кореспонденция, коректно адресирана съобразно изискванията на договорните условия по ФИДИК, сме реагирали съобразно предписанията на договора. Като отговорна компания сме отстранили всички безспорни претенции по гаранционната ни отговорност, които са били коректно претендирани съгласно договорните условия.

В България лабораториите не се делят на частни и държавни, а на акредитирани и неакредитирани. Един от минималните критерии за квалифициране на оферентите в тръжната процедура, за спечелване на проекта е Изпълнителят да разполага с лаборатория. В рамките на проекта сме ползвали няколко акредитирани лаборатории.

В България асфалтовите смеси се изпълняват по европейските стандарти, към които има национални приложения БДС ЕN 13108-1 и БДС ЕN 13108-5, а стандартът за скален материал е БДС ЕN 13043. Горепосочените стандарти регламентират влагането на варовикови скални материали под формата на каменно брашно, едър и дребен скален материал. Има рецепти за асфалтови смеси, които се проектират със 100% скален материал, има рецепти, които определят да бъде вложен едър скален материал с коефициент на полиране над 50%.

Всичката власт в АПИ

Отговорът на въпроса кой носи отговорността е ясен - това е държавната Агенция "Пътна инфраструктура". Тя е възложител на ремонтите и е казала какво иска да постигне като резултат, по какъв начин да се случат, за какво време и срещу какъв максимален бюджет. Ведомството е поръчало изготвянето на проект, подало е задание, избрало е фирмите за ремонта, които са работили по дадената техническа спецификация, и е наело надзорник, който да контролира изпълнението на дейностите. На финала екип от 20 експерти с представители на пътната агенция е огледал и приел "без забележки" ремонтирания пътен участък. За всички извън АПИ документите - технически, договори, отчети, фактури от строителя, протоколи по приемане, са недостъпни. Затова и експерти не могат да посочат контретните пропуски в случая с пътя до Своге.

Вина при изпълнението естествено може и да има по линия на компаниите, които са проектирали, ремонтирали и надзиравали пътния ремонт. В случая строител е едно от най-големите пътностроителни дружества в страната - "Трейс груп холд". То е с основен акционер Николай Михайлов, който освен това ръководи катедра "Пътища" в ресорния университет. По-малката фирма в консорциума изпълнител - "Мегаинвест холд", пък е на кандидат за депутат от ДПС.

От "Трейс" казват, че са работили по подаден проект и техническа спецификация. Т.е. пътят е такъв, какъвто са им го поръчали. Тук въпросът е дали материалите са качествени, но за това след малко.

Даниела Пенева, собственичката на проектантската компания "Виа план", която е автор на проекта, също обясни за "Капитал", че е работила изцяло по заданието на възложителя - АПИ. "Каквото са поискали, това сме направили. Тук не става въпрос за изграждането на нов път, а за ремонт на стар, чиито основни характеристики са предопределени", заяви тя. По думите й в заданието съвсем ясно е било посочено с какви характеристики трябва да бъде асфалтовата смес, но дали при изпълнението изискванията са били спазени е въпрос, на който трябва да отговорят от пътната агенция, която именно е приела обекта. Т.е. и тук топката се прехвърля, но отговорност все пак има, защото, ако проектът е бил зададен грешно, задължение на "Виа план" е било да сигнализира за проблема.

От консултантската фирма "Пътконсулт 2000" отказаха да говорят пред "Капитал" с обяснението, че собственичката Свобода Николова е в болничен. Надзорникът следи строителството, но реално задължението му, например какъв асфалт се слага, е за проверка само по документи, а не в независима лаборатория.

Абсурдно, но без дейност и отговорност при строителството се оказва специалното звено към АПИ - Институтът по пътищата и мостовете, което разполага със сертифицирана лаборатория за изследване на пътни настилки. Логично би било при извършването на ремонти да се правят анализи и на база резултатите от тях да се приема или не даден обект. Дългогодишен ръководител на този институт бе Лазар Лазаров - човекът, който ръководи много години и АПИ, включително към септември 2011 г., когато започва ремонтът, а и след 2014 г., когато обектът е приет.

"Капитал" изпрати въпроси до пътната агенция още в понеделник (27 август), но до приключването на броя отговори така и не бяха получени.

Фалшив ли е асфалтът

В своята отбрана министърът на регионалното развитие и благоустройството (и пряк надзорен ръководител на АПИ) Николай Нанков обяви във вторник, че асфалтът по трасето е некачествен. "По време на изпитването със солна киселина, такъв е и методът, с който се установява качеството на асфалта, протича химична реакция между скалния материал и киселината, което показва, че този материал съдържа карбонатна група, следователно доломитизиран варовик, или доломит. Съгласно нормативи и спецификация на Агенция "Пътна инфраструктура" този материал е недопустим за влагане в асфалтовия слой", поясни Николай Нанков.

В действителност използването на варовик е разрешено, но само ако той е под формата на прах. По-едра фракция не е подходяща именно заради склонността към полиране и повишаване на хлъзгавостта. Според пътни инженери, с които "Капитал" разговаря, е възможно в случая да е използван варовик вместо по-твърдия чакъл при износващия слой на настилката и заради това повърхността й да се е полирала. Причините за това може да са няколко - например варовиковата фракция е в пъти по-евтина и се добива в района.

Какво точно е трябвало да се ползва в отсечката и какво реално е сложено засега не се обявява официално. Фактът е, че в такава зона със завои и наклони презумпцията е за по-грапавия вид, какъв очевидно не е бил употребен. Този вариант традиционно е 20-30% по-скъп.

Проверих се сам

По документите, които са подавани към Агенция "Пътна инфраструктура", материалът е съответствал на заложените стандарти, обяви министърът. "Пробите от асфалтовата настилка обаче са изпитани от частна лаборатория в Стара Загора", каза още Нанков. От няколко източника "Капитал" научи, че става дума за пътностроителната лаборатория на "Пи Ес Ай" - дружество от структурата на "Трейс груп холд". Формално лабораторията се води независима и има нужната акредитация, но зависимостта е очевидна.

Подобни връзки между строителни компании и лаборатории за строителни материали са по-скоро практика, отколкото изключение. Почти всяка голяма строителна фирма има приближено до нея звено, което издава сертификати за продуктите, с които работи. Проблемът според хора от бранша е, че бариерите за създаването на такава лаборатория са изключително ниски и всеки може да се акредитира. След това възможностите за манипулации са големи. Проф. Илия Ценев от фондация "Качество ХХI век" например е категоричен - това, че в дадена лаборатория е занесен асфалт за изследване, въобще не означава, че именно този асфалт ще бъде поставен на пътя. "Няма контролни механизми в това отношение. Разчита се на добросъвестност", твърди той. Точно затова е необходимо и външна институция да прави анализи на вече положения асфалт и според резултатите от тях държавата да приема или не даден обект.

"Капитал" изпрати въпроси и до държавния Институт по пътищата и мостовете, който е специализиран в изследването на пътни настилки и други инфраструктурни материали, и лично до инж. Елена Генева, която отговаря за отдел "Асфалтови настилки", дали звеното е извършвало проверки на въпросния пътен участък. Но до приключването на броя не получихме отговори. Представители на пътностроителния бранш обаче посочват, че институтът изключително рядко взема проби от обекти, а се ползва по-скоро като арбитър в спорове. Както впрочем се случи и сега - взетите от пътя край Своге проби в понеделник бяха анализирани именно там. Но и тук резултатът е скрит за обществото.

И други пропуски

Нагъването на асфалта и наличието на коловози по трасето няколко години след ремонта (както се вижда на снимки от отсечката) са свидетелство за използването на обикновен, а не полимер-модифициран битум, посочват експерти по пътното строителство. Последният е по-еластичен и издържа на големи температурни амплитуди, но отново е и с 20-30% по-скъп. Такива коловози далеч не се получават само на този път.

Спорен е и самият проект, който заради бетонната стена от едната страна и бордюрите от другата не позволява на прахта от пътното платно да се разнесе. А това при дъжд създава опасно хлъзгав слой върху настилката.

Според инж. Георги Станилов, който от десетилетия се занимава с инфраструктурно строителство, каквито и състави да са били вложени в асфалтобетоновата смес, няма как само това да е причина за трагедията. Дори и повърхностният слой да е с по-лошо сцепление, по думите му поднасянето на автобуса не би се случило просто така. "Тук причините са комплексни - имало е аквапланинг, което е недопустимо явление за такъв път, имало е и несъобразена с условията скорост", смята той.

По принцип при строителството на пътища в България няма разписано изискване за коефициент на сцепление. Възложителите - като АПИ, поставят изисквания към структурата на асфалта, която е основно няколко вида, в зависимост от вложените инертни материали и битум. "Ако в заданието е посочено, че трябва да се постигне допълнителна грапавост, се използва по-едър чакъл при завършващия слой", казва Станилов и посочва, че всичко зависи от изискванията на възложителя.

В конкретния случай обаче тези изисквания липсват, както впрочем и цялата проведена процедура за избора на изпълнител. В Регистъра на обществените поръчки този търг не фигурира - съответно няма техническа документация, от която да стане ясно какви условия е поставила пътната агенция.

"Към никого няма да има нито закрила, нито пощада", обяви в сряда премиерът Бойко Борисов. "Както винаги, никога никого не сме пожалили. Дотам, докъдето е вината, дотам ще се носи и отговорността", добави той. Поне дотук най-пряко отговорните държавни представители - като министър и шеф на АПИ, изритват опцията да поемат вина. Сякаш пътищата не са тяхна отговорност.

Ремонтът: скъп, бавен, без публични документи

Ремонтът на главния път Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър е бил част от програмата "Транзитни пътища V" (лот 17). По нея в периода от 2008 г. до 2016 г. е предвидена рехабилитация на 1470 км пътна мрежа, като общата стойност на проектите е 705 млн. евро (380 млн. евро са заем от ЕИБ, а останалите са съфинансиране от държавния бюджет).

За изпълнител на пътя през Искърското дефиле е избрано обединението "Трейс Своге" с участници "Трейс груп холд" и "Пътно поддържане - Дупница" (сега "Мегаинвест холд"). Процедурата не е била проведена по реда на Закона за обществените поръчки, поради което няма и детайлна информация за нея - какво е било включено в техническата спецификация, кои фирми са кандидатствали, има ли анекси и т.н.

От сайта на Агенция "Пътна инфраструктура" е видно само, че ремонтните дейности са започнали на 29 септември 2011 г. Първоначално договореният бюджет за 82-километровото трасе е бил 19.7 млн. евро без ДДС, но впоследствие са платени още 1.2 млн. евро за обновяването на 5 тунела в рамките на пътя. Така общата сума заедно с аванса от 1 млн. стига 22 957 298 евро без ДДС. Също така първоначалният срок за изпълнение е удължен двойно - от 24 месеца на 47 месеца и 15 дни. Така фактическото приключване на строително-ремонтните работи се е случило на 5 септември 2015 г., като са били предвидени и 365 дни за съобщаване на дефекти.

Цялостната рехабилитация на пътя е извършена съгласно проекта и одобрената техническа спецификация. Изпълнението е по стандарта на инженерите консултанти ФИДИК (FIDIC) - т.нар. Червена книга. По този стандарт изпълнителят е длъжен да съгласува всичко с инженера на обекта. Това е британската инженерно-консултантска компания Mott Macdonald.
- Качеството на пътищата се следи само на документи, а много от лабораториите са свързани със самите строители.

- Катастрофата край Своге е можело да бъде избегната, ако отговорните институции са действали адекватно.

Може ли нещо, ремонтирано с 50 млн. лв., да е по-опасно от преди? Може, ако е на пътната агенция. Досещате се, че яркото доказателство на парадокса идва след смъртоносната катастрофа до Своге. Фаталният случай с автобуса осветли отдавна известното: пътищата се строят некачествено и безконтролно. Това е резултат от срастването на държавния апарат с големите строителни фирми - като се започне от съмнителното разпределение на поръчки и се мине през свързания обръч изпълнител, проектант, надзорник, лаборатория. Затова простите въпроси какъв асфалт е сложен, правилен ли е наклонът на пътя, подходящи ли са мантинелите, къде е канавката имат смъртоносни отговори. А казусът "Своге" е аларма за промяна. И търсене на отговорност.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


14 коментара
 • julius

  Естествена последица в една провалена държава!

 • 2
  Slick avatar :-(
  Slick

  Тази статия ще остане поредният глас в пустиня, до следващите жертви.
  В смисъл, не може да премахнеш корупцията, зависимостите, тъпотата и безхаберието без желание. Такова има само в думите на Бойко Борисов.
  Всички знаем в какво състояние е Прокуратурата, и #КОЙ е истинския премиер на тази държава.
  Съберете всичките тези константи и ще получите следващите жертви.

 • 3
  boby1945 avatar :-(
  boby1945

  дРЪН, ДРЪН, при този дъжд, дето се изля, 20 метровия откос, острият завой като нищо става белятя, независимо с какви камичета е направен "запечатващия" слой!! Въпрос на късмет!! А в събота, той явно е липсвал на много хора!! Жалко за загиналите!!!

 • 4
  demokoko18 avatar :-|
  demokoko18

  Отговорни сме и ние... За това, че оставяме политиците да определят какво и как се случва с нас и живота ни.

 • 5
  cobourga avatar :-|
  cobourga

  ТРЕЙС строи лошо, както всички други любими на властта фирми, но заданието на АПИ е още по-лошо !!!!!!!!!!!!!!!! Но там не влиза жандармерия, пратена от Прикриватурата, нали ??? Липсва и строителен контрол !!! КАКВО да очакваме в такава държава ??? Важни са и двете - път и мантинели !!!! Мантинелата при Своге е декоративна и не пази дори пешеходците !!!! Основната вина е на АПИ и Държавата - нито заданието, нито възлагането, нито контрола са както трябва. В цялата страна мутри и мафиоти са на власт, назначени от групировката ГЕРБ, БСП-ДС мафията, ДПС ченгетата или Путинската АТАКА. Трагедия !!! На това място трябва усилена мантинела и пътят да е качествен. Ако не е мантинела да се направи БЕТОННА стена, поне 1м висока !!! Така се прави по света, дори в Гърция, която уж била в криза !!! Мутрата комунист Бойко Борисов е като тази мантинела - пълен мутро - държавник и фалшификат !!!!

 • 6
  cobourga avatar :-|
  cobourga

  УЖАС !!! Оказа се, че у нас има Институт по пътищата и мостовете ???????????????????????????

 • Cara Mia

  Така е проникнала корупцията,че обществената поръчка е направена ,така че да отговаря на исканията на Трейс.И тези Батко,Братко,Пеевски,Станилов и сие,да са на веригата на хранилката и то от десетилетия!
  Ние сме прокажена държава !

 • 8
  i_petrov avatar :-|
  i_petrov

  Ами напишете какво трябва да се направи.Защо статията е с недомлъвки???

  Терена на България е хълмист.Следователно за да е по-бързо,широко и безопасно пътното трасе трябват повече специални съоръжения - мостове, тунели и пр. А НЕ НАСИПИ И ЗАВОИ.

  Или имаме -

  Повече специални съоръжения = По високи разходи = По-високи данъци.

  Има ли дупе за такъв лозунг а ????

 • 9
  the_european avatar :-|
  the_european

  Да, има корупция, шуробаджанащина и срастване с властта. Но някои фирми, въпреки привилегиите си и протекциите си, въпреки липсата на ефективен контрол, работят добре и отговорно. Дали са им възможност да бъдат царе и те имат поведението на отговорни властелини. Други като Трейс - можеха да са крале, но работят ужасяващо зле и безотговорно, и в крайна сметка си останаха селяндури. Където Трейс се е докоснала до път - унищожила го е. Дай им здрав път - ще го попилеят с ремонт. Има два лота от магистрала Тракия - при перфектен за пътно строителство терен - които може би никога няма да може да се ремонтират, заради начина, по който Трейс ги е строила. За да се оправят пораженията им, трябва да се разрушат и построят наново.

 • 10
  k_doichev avatar :-|
  Красимир Дойчев

  Добре е някой да повдигне и дума за фалшивите железни пътища у нас, макар че там ефектът не е смърт, а намаление на скоростите, което води до загуба на пътници и смърт на пътническите жп превози.
  Който заговореше за това в миналото, биваше уволняван от системата на държавните железници и обслужващите ги частни фирми. Е, днес, а и в бъдеще, всички ще страдат. Народът, заради бавни и некачествени превози, а превозвачът, заради липса на пътници. В крайна сметка, отрасълът отива към жалко мъждукащо съществуване.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход