AmCham: Инвестициите на САЩ в България са подценени. Реално са 4.5 млрд. лв.

Изследване на ИПИ показва, че размерът им е почти двойно по-голям от официално отчетения

Преди няколко седмици премиерът Борисов се похвали пред представителите на американския бизнес, че САЩ са шести по инвестиции в България
Преди няколко седмици премиерът Борисов се похвали пред представителите на американския бизнес, че САЩ са шести по инвестиции в България    ©  Юлия Лазарова
Преди няколко седмици премиерът Борисов се похвали пред представителите на американския бизнес, че САЩ са шести по инвестиции в България
Преди няколко седмици премиерът Борисов се похвали пред представителите на американския бизнес, че САЩ са шести по инвестиции в България    ©  Юлия Лазарова

Преките инвестициите на САЩ в България са силно подценени статистически, а реалният им размер за последните 26 години е повече от два пъти по-голям от официалните. Това показва изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) по поръчка на Американската търговска камара в България (AmCham). За периода от 1990 г. до 2016 г. размерът на американските инвестиции в българската икономика се оценява на почти 4.5 млрд. лв, или 5.8% от всички привлечени чужди капитали. За сравнение, според официалната статистика на БНБ техният дял за същия период е 2.5%.

Разликата идва от начина на отчитане на преките чуждестранни инвестиции. Стандартният статистически подход предполага те да бъдат класифицирани според произхода на преките чуждестранни собственици на българската компания. Много от вложенията обаче се правят през дъщерни дружества, регистрирани в страни като Холандия например. Това изследва и анализът на ИПИ, според икономистите той е изготвен консервативно.

Къде са инвестициите

Според анализа инвестициите на САЩ в България са концентрирани в четири сектора – индустрия, електроенергия, технологии и разпространение на информация и творчески продукти и търговия. Почти половината от тези 4.5 млрд. лв. са концентрирани в индустрията ("Сенсата Технолоджис", "Амилум", "Каменица", "Идеал Стандарт Видима"), а други 40% - в енергетика ("КонтурГлобал" и AES).

Друг интересен факт е, че фирмите с американско участие са притежавали малко над 3.3% от дълготрайните активи в страната през 2016 г., или 4 млрд. лв. Те са генерирали 2.4% от нетните приходи от продажби в икономиката (почти 7 млрд. лв.), а наетите в тях са 1.1% от общата заетост в България към 2016 г., или 28.6 хил. души.

"Като цяло има сериозно присъствие на американски инвестиции във високотехнологични сектори, с висока добавена стойност за икономиката и възнаграждения над средното за страната", коментира Калоян Стайков от ИПИ. Той добави, че концентрацията на инвестиции остава в София.

Какво искат инвеститорите

Предпочитаната база за американските инвестиции в България е Холандия. "Компаниите избират този вариант, защото познават правовата система на Холандия, тя работи бързо и ефикасно и ако се случи нещо с инвестицията им, знаят, че тя ще бъде защитена. Има предвидимост", обясни Петър Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара. Според него, за да се привлекат повече качествени инвестиции, е нужна бърза и ефективна съдебна система, а ниските данъци не са достатъчно условие. Иванов повтори и общата критика от бизнеса, че друга пречка е образователната система.

"Системата на висшето образование произвежда кадри за вчерашния ден", отбеляза Иванов и допълни, че е нужна реформа на българското образование, за да може да е адекватно на променящата се среда. Според други представители на бизнеса важно е да бъде изградено и електронното управление във всичките му измерения.