НЕК дава 50 млн. лв. за охрана на язовири и площадката на АЕЦ "Белене"

Договорът с избраните охранителни фирми ще е за 48 месеца и ще влезе в сила през август 2019 г.

Пари са с над 40% повече, отколкото НЕК бе заделила за периода 2015-19 г. - 35.2 млн. лева.
Пари са с над 40% повече, отколкото НЕК бе заделила за периода 2015-19 г. - 35.2 млн. лева.    ©  Анелия Николова
Пари са с над 40% повече, отколкото НЕК бе заделила за периода 2015-19 г. - 35.2 млн. лева.
Пари са с над 40% повече, отколкото НЕК бе заделила за периода 2015-19 г. - 35.2 млн. лева.    ©  Анелия Николова

Една от най-големите обществени поръчки за охранителния бизнес е обявила на 10 октомври Националната електрическа компания (НЕК). Срещу сумата от 50.3 млн. лв. държавното дружество е обявило, че иска да наеме неуточнен брой фирми, но максимум седем, които да се грижат за сигурността на стопанисваните от него язовири и съоръжения, както и на обекти на площадката на АЕЦ "Белене". Договорите с избраниците ще влязат в сила през август 2019 г., когато изтичат настоящите 4-годишни споразумения за охрана на обектите.

Заложените пари са с над 40% повече, отколкото НЕК бе заделила за периода 2015-2019 г. - 35.2 млн. лева. Това се обяснява както с увеличеният брой охранители, които се изискват, така и с нарастването с една трета на минималната работна заплата, която служи за база при изготвянето на офертите от охранителните фирми.

Финансирането на поръчката ще бъде със собствени средства на НЕК, която към 30 юни тази година отчете нетната загуба от 74 млн. лв., с което непокритата загуба от предишни периоди стана близо 1.2 млрд. лева.

Кои обекти ще се охраняват

Отделните съоръжения са групирани в 7 обособени позиции, като най-голямата част от предвидените 50.3 млн. лв. са за каскадата "Доспат-Въча" - над 9.86 млн. лева. Спрямо предишния търг за охрана от 2015 г. бюджетът за нея е увеличен с цели 57.6%, което е и най-голямата разлика в сравнение с другите съоръжения от списъка. Повишен е и броят на охранителите - за каскадата, която включва хидровъзелите "Доспат – Тешел", "Въча", "Кричим" и "Цанков камък", трябва да се грижат на смени общо 160 човека, което е с 25 повече от сегашните разпоредби.

Други 9.3 млн. лв. пък са предвидени за хидроенергиен комплекс "Белмекен – Сестримо – Чаира", строителна площадка и съоръженията на язовир "Яденица" и района около язовир "Искър". Сред обектите, за които НЕК отговаря, са още каскада "Арда", язовирни райони "Петрохан", "Благоевград", Розов кладенец", ВЕЦ "Симеоново" и др. (виж таблицата).

Интересно е, че близо 7.4 млн. лв. ще бъдат дадени и за охрана на площадката на АЕЦ "Белене". Сумата за тази цел е повишена с 41% вероятно заради доставеното там оборудване. Освен него има комплекс от сгради на площ от 160 дка, включващ административна постройка, промишлени халета, нефункциониращи складове и гаражи, незавършено хале, електрическа подстанция и т.н.

Кой пази обектите сега

Четири са охранителните фирми, с които през август 2015 г. НЕК е подписала четиригодишни споразумения за сигурността на язовирите и площадката "Белене". С по два договора са "Сикюрити глобъл", "Мултифорс А.С" и обединението "Гама секюрити груп", а с един контракт е "Агенция за сигурност Скорпио".

"Сикюрити глобъл" на Николай Керин отговаря за каскада "Арда" и за Централното управление на предприятието "Водноелектрически централи", които са в един договор, както и за каскадата "Доспат – Въча". За услугите си фирмата е договорила съответно 3.48 млн. и 5.79 млн. лева.

"Мултифорс А.С" пък има договори за хидроенергийния комплекс "Белмекен – Сестримо – Чаира", административна сграда на клон "Хидроелектроинвест", складова база "Белово", строителна площадка "Яденица" и язовир "Искър" (6.15 млн. лв.) и за площадката на АЕЦ "Белене" (5.22 млн. лв.). Управител на "Мултифорс А.С" е Магдалена Пеева - съпругата на шефа на Държавния резерв Станимир Пеев, който чрез "Мултифорс глобал мениджмънт" е собственик на дружеството.

Обединението "Гама секюрити груп", в което влизат "Боду" и "Пи Ес трейд", е наето за охрана на каскада "Баташки водносилов път" и язовирни райони "Розов кладенец", "Овчарица", "Копринка" и "Александър Стамболийски". Двата договора, в които са разпределени съоръженията, са на обща стойност 10.2 млн. лева.

Що се отнася до "Агенция за сигурност Скорпио", тя осигурява сигурността на язовирни райони "Петрохан" и "Благоевград", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Симеоново" и Централното управление на НЕК. Договорът й е за 3.75 млн. лева.

Изискванията към новите кандидати

Минималните критерии, които от НЕК са поставили към кандидатите, са да имат определен брой радиостанции, мобилни апарати и огнестрелни оръжия за всяка обособена позиция. За някои от обектите се изискват и високопроходими автомобили. Наред с това фирмите трябва да докажат, че средносписъчният брой на служителите им покрива задължителния минимум за всяка обособена позиция. Ако някой кандидатства за повече от една позиция, броят на служителите се събира - например за каскадите "Доспат-Въча" и "Арда" са необходими общо 240 човека.

Кандидатите трябва да имат валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, разрешение за радиочестота с регионално покритие и да са вписани като администратор на лични данни.

Крайният срок за подаване на оферти е 9 ноември, като процедурата е от вида договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура. Това означава, че НЕК ще прегледа всички подадени заявления и ще избере само няколко от тях, до които ще бъдат изпратени покани за ценови предложения. Прогнозната дата това да се случи е 4 декември.