Нов скандал, заровен под релсите на ул. "Граф Игнатиев"

Според "Спаси София" виброизолационната подложка под релсовия път е била сменена с друг вид в последния момент

Нов скандал се разрази около ремонта на новия релсов път на ул. "Граф Игнатиев".

Неправителствената организация "Спаси София" е изпратила сигнал до европейската служба за борба с измамите OLAF, както и до българските власти, с данни за нарушение на Закона за обществените поръчки. Според документите, с които организацията разполага, е била извършена смяна на материала, който се полага под релсовия път и служи за изолация на вибрациите, а този, който е положен в момента, нямало да е достатъчно ефективен за опазване на сградите от вибрациите.

Тези информация беше съобщена в материал на bTV, базиращ се на проверката на "Спаси София" и събраните от организацията документи. След излъчването на репортажа столичният кмет Йорданка Фандъкова съобщи през Facebook профила си, че е разпоредила проверка на случая.

В скандала са набъркани имената на две чуждестранни компании - австрийската Getzner, чийто материал не е използван, и английската Pandrol, чиято виброизолационна система се използва в момента в проекта. От документите става ясно, че характеристиките на материала са сменяни на няколко пъти. В идейния проект са посочени параметрите на Pandrol, от проектанта, който после обаче залага други параметри, на които отговаря австрийската фирма. Те са посочени като изискване към кандидатите. В последствие обаче отново са променени в полза на технологията на Pandrol, като третата смяна се случва след приключването на търга.

В спора има и няколко инженери - Румен Борисов, който е първоначалният проектант, инж. Асен Тасев, който изпраща неофициално становище по темата с материалите за подложка. В последствие се свиква и комисия от 29 души, която подписва смяната.

В крайна сметка "Джи Пи Груп" печели търга с конкретно предложение за материал, който трябва да бъде вложен в реконструкцията на трамвайните релси. Месец след като строителните работи вече са започнали, фирмата използва другия материал, заради който преди това от търга е отстранен нейн конкурент, се казва в разследването на бТВ, именно защото кандидатства с продукта на Pandrol, който се използва в момента.

Включва се и австрийското посолство в защита на Getzner, а търговския представител на компанията за Източна Европа на Pandrol пристига в България.

Към момента все още не е ясно дали спорът е само за опазването на сградите от вибрациите или става въпрос за лобиране за различни производители.

"Плаваща" подложка

Важна част от проекта за реконструкция на железния път по ул. "Граф Игнатиев" е виброизолационната подложка за стоманобетонните "плаващи плочи". Елементът е особено важен, защото районът е гъсто застроен със стари сгради.

В разследването на bTV са показани двата материала. Първият на австрийската Getzner е с тегло 5 килограма на квадратен метър, изработен от полиуретан. Другият е на Pandrol – с тегло 15,6 кг. на кв метър, изработен от рециклирани гуми.

Материалите трябва да отговарят на критерии като маса, статичен коефициент на еластичност и динамичен коефициент на еластичност. Според документацията на търга, по която кандидатстват строителните компании, и двата материала отговарят на поставените условия за статичен и динамичен коефициент.

На условието за тегло, така както е разписано - 5 кг. на кв. метър, отговаря само материалът на Getzner, като подложката на Pandrol e 15.6 кг на кв. метър.

Отстраненият участник

Теглото на подложката на Pandrol e причината един от четиримата участници в търга да бъде отстранен през септември миналата година. Това е обединението "ПСТ градска среда Зона 2", която сега ремонтира градинката на "Кристал". Тя кандидатства за ремонта на "Граф Игнатиев" с материали на фирмата Pandrol (Floating Slab Mats), чиято маса надхвърля зададената и бива отстранена, след като се приема, че нейната оферта не отговаря на изискванията. Победителят "Джи Пи Груп" става ясен през март 2018 г.

Според документите на "Спаси София" до последвалата смяна на материала с този с тегло 15.6 кг. се стига след неофициално становище изпратено от председателя на съвета на директорите на "Столичен Електротранспорт" Асен Тасев, публикувано на сайта "Спаси София". Писмото е от 8 юни 2018 г. В него Тасев прави анализ на различните релсови системи, предлагани за внедряване по ул. "Граф Игнатиев" и стига до заключението, че интегрираната система на Pandrol е по-доброто решение. Компанията доставя и изолацията, която обгръща самите релси.

"Въпросният инженер само няколко месеца по-рано е част от комисията, която решава изхода от търга и подписва доклада за отстраняване на ПСТ заради предложената подложка, неотговаряща на критериите. В нея, той е назначен със специална заповед на зам.-кмета Евгени Крусев, за да замества друг член", пишат от "Спаси София".

Смяна след края на мача

Промяната на параметрите на подложката на такъв етап на процедурата, след като един от участниците дори е бил отстранен, задето е предложил избраната по-късно технология, е меко казано странно.

Аргументите на зам. кмета по транспорта Евгени Крусев, в защита на тази промяна са, че проектът на инж. Румен Борисов е трябвало да бъде преработен, тъй като е имало проблеми с отводняването и геометрията на железния път.

Друг аргумент за използването на подложката на Pandrol е, че компанията не давала повече от 5 години гаранция на горната част на изолацията, нейно производство, която обгръща трамвайните релси, ако за различните части от трасето се използват различни материали. Така с използването на тяхната подложка гаранционният срок станал 10 години, като по Закона за устройството на територията (ЗУТ) от строителя се очаква 8 години гаранция.

Аргумент, който използваха и представители на пазара, е, че Getzner не разполага със сертификат, че отговаря на стандарта DIN 45673-7, който е именно за системата "плаващи прочи", a Pedrol разполага. Getzner обаче изпращат писмо до bTV, в което твърдят, че продуктът им е сертифициран.

В становището си, публикувано на сайта на "Спаси София" Асен Тасев изтъква, че идейният проект, който е бил разработен от инж. Румен Борисов през 2015 г. залага точно на интегрираната система на Pandrol. Отделно по проекта за травайните линии по бул. "Овча купел" се работи със сегашната технология на Pandrol по ул. "Граф Игнатиев". Там проектант отново е Румен Борисов.

Кой за какво се бори

Точно проектант Румен Борисов обаче става един от големите противници на подложката. Според него сега материалът, който в момента се използва, е много корав за трамвайни линии и няма да изолира вибрациите, попадащи в диапазона от 20 до 80 Hz.

Позицията му според близки до проекта обаче е претърпяла метаморфоза между 2015 г., когато е готов идейният проект, и 2017 г. Накрая работният проект се поема от друг проектант - "Трансгео".

"Капитал" не успя да се свърже с Румен Борисов. "Спаси София" обаче публикува позицията му. "Oтказах се от упражняването на авторски надзор по част "Релсов път" на ул. "Граф Игнатиев" поради неизпълнението на моя технически проект и техническите изисквания на документацията от откритата процедура. Налагаше се да одобря виброизолационна подложка, която въобще не отговаря на проекта, а и има отстранен участник от тръжната процедура, който е предложил същата. Сигнализирах навреме всички участници в строителния процес устно и писмено (в заповедната книга на обекта)", казва той.

Позицията му продължава така: "Виброизолационната подложка е най-важната част от проекта ми – трамвайните линии са разположени много близко до сградите и са подложени на силни вибрации. По проект тя трябваше да е с много малка коравина и да осигури над 80% намаляването им, в сравнение със съществуващото положение преди реконструкцията. Доставената и монтирана вече подложка е много корава за трамвайни линии и няма да виброизолира сградите в опасния за тях нискочестотен диапазон от 20 до 80 Нz. Вместо да се обърне внимание на подмяната на материалите, Възложителят организира съвет, който да я легитимира. Замяната на виброизолационните елементи и подложката ме поставиха в невъзможност да постигна параметрите в проекта ми, поради което взех решение да се оттегля."