Туризмът и селското стопанство се възползват от най-много данъчни облекчения

Общата сума на използваните преференции в страната достига 636.2 млн. лв. през 2017 г. според Министерството на финансите

Данъчните преференции по ДДС представляват една пета от общите, което е 127.6 млн. лв. Те идват изцяло от намалената данъчна ставка (9%) за туристическите услуги
Данъчните преференции по ДДС представляват една пета от общите, което е 127.6 млн. лв. Те идват изцяло от намалената данъчна ставка (9%) за туристическите услуги    ©  Юлия Лазарова
Данъчните преференции по ДДС представляват една пета от общите, което е 127.6 млн. лв. Те идват изцяло от намалената данъчна ставка (9%) за туристическите услуги
Данъчните преференции по ДДС представляват една пета от общите, което е 127.6 млн. лв. Те идват изцяло от намалената данъчна ставка (9%) за туристическите услуги    ©  Юлия Лазарова

Наличните данъчни облекчения в българското законодателство са позволили на фирмите и хората в страната да спестят 636.2 млн. лв. за 2017 г., или 0.6% от брутния вътрешен продукт. Тук влизат различни мерки като намалени данъчни ставки, данъчни ваканции, инвестиционни данъчни кредити и други. Фирмите са се възползвали от преференции за 266.4 млн. лв. от корпоративни данъци, като голяма част от сумата идва от пренасянето на данъчни загуби. От гледна точка на секторите в икономиката най-много облекчения се използват в селското стопанство (129.7 млн. лв.) и в туризма (127.6 млн. лв.). Това показва доклад на Министерството на финансите (МФ) за данъчните разходи в страната за 2017 г. Под "данъчен разход" се разбира загубите от приходи, които възникват в резултат на предоставени данъчни облекчения.

Целта на доклада като цяло е да оцени количествено тези мерки и ефекта от тях за бюджета. В заключението си обаче от ведомството отбелязват: "Част от данъчните разходи, въведени преди няколко години, са загубили въздействието си върху данъкоплатците и са неефективни, като на този етап те водят само до намаляване на бюджетните приходи, без реална полза за икономиката и обществото", но не уточняват кои са те.

Трябва също да се отбележи, че четвърт от използваните данъчни облекчения не може да се оцени, тъй като информацията в данъчните декларации или липсва, или е обобщена.

Кой какво използва

Фирмите са се възползвали от най-много облекчения, спестявайки 266.4 млн. лв. от корпоративни данъци. От тази сума 180.9 млн. лв. идват от пренасянето на данъчни загуби, а 27.7 млн. лв - от преотстъпване до 60% от данъка на регистрирани земеделски производители. Предприятията, които наемат хора с увреждания, са успели да спестят едва 883 хил. лв. Тук обаче има и доста мерки, които не могат да се оценят, като ускорената данъчна амортизация, облекчение при наемането на безработни и преференциите за университети, БАН, Селскостопанската академия и други.

Другата голяма група са облекченията от акцизи, в резултат на които бюджетът е загубил 170.4 млн. лв. Половината идват от възстановен акциз върху купен газьол, използван в селското стопанство.

Данъчните разходи по ДДС пък представляват една пета от общите, което е 127.6 млн. лв. Те идват изцяло от намалената данъчна ставка (9%) за настаняване в хотели и отдаване под наем на места за къмпинг и каравани, която беше въведена от 2011 г. Миналата година беше добра за туризма, който отчете по-високи приходи от нощувки и повече посетители от предходната. В резултат сумата на отчетените използвани данъчни преференции нараства с 10.5 млн. лв. спрямо тази от 2016 г.

Работещите пък са успели да спестят общо 71.8 млн. лв. от мерки, които намаляват дължимия данък върху доходите им. Една трета от облекченията са за намалена работоспособност (26.5 млн. лв.).

Като цяло мерките масово се въвеждат с икономическа цел - стимулиране на инвестиции и иновации, повишаване на заетостта, развитие на определени региони и отрасли, става ясно от доклада на финансовото ведомство.

Облекченията със социална цел пък са в размер на 87.1 млн. лв., като тук влиза например преференция за подоходен данък за хора с намалена работоспособност.

Оценката на използваните данъчни облекчения се базира на данни от Националната агенция за приходите (НАП), Агенция "Митници", информация от БНБ и НСИ.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход