Автомобилните производители искат данъкът върху колите да не зависи от възрастта

По-високите такси за по-нови превозни средства нарушават принципа "замърсителят плаща", казват представители на бранша

Представителите на бранша подкрепят предложението за въвеждане на екологична компонента при изчисляване на данъка върху автомобили, но смятат, че компонентата за възраст ощетява новите коли и продължава да облагодетелства старите
Представителите на бранша подкрепят предложението за въвеждане на екологична компонента при изчисляване на данъка върху автомобили, но смятат, че компонентата за възраст ощетява новите коли и продължава да облагодетелства старите    ©  Юлия Лазарова
Представителите на бранша подкрепят предложението за въвеждане на екологична компонента при изчисляване на данъка върху автомобили, но смятат, че компонентата за възраст ощетява новите коли и продължава да облагодетелства старите
Представителите на бранша подкрепят предложението за въвеждане на екологична компонента при изчисляване на данъка върху автомобили, но смятат, че компонентата за възраст ощетява новите коли и продължава да облагодетелства старите    ©  Юлия Лазарова

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) предлага годината на производство на превозното средство да отпадне от формулата за изчисляване на дължимия данък, тъй като нарушава принципа "замърсителят плаща" и реално няма да реши проблема с най-замърсяващите коли. Към момента колкото по-стар е един автомобил, толкова по-малко данък дължи, което отнема от ефекта на другите два фактора във формулата - мощността на двигателя и предложения за догодина "еко" компонент, които стимулират покупките на по-икономични и екологични превозни средства.

"Не приемаме и необосновано завишената скала на размера на стойността на данъка според мощността на двигателя", казват от асоциацията. Те предлагат вместо диапазон 0.34 - 6.3 лв./kw стойността да е фиксирана за всеки киловат. Представителите на бранша подкрепят предложението за въвеждане на екологична компонента при изчисляване на данъка, но не ги считат за достатъчни. "Направените промени в закона увеличават минимално данъка на силно замърсяващите автомобили (с около 30 лева) и по никакъв начин не способстват за решаването на така важните и необходими за всички нас промени, свързани с подобряване чистотата на въздуха и намаляване на жертвите по пътищата", казват от ААП.

Предложеният от финансовото министерство екологичен компонент, заедно с целия пакет данъчни промени за 2019 г., ще се разглежда на второ четене от бюджетната комисия в четвъртък.

Обратно на логиката

Тази година правителството предложи въвеждането на екологичен елемент във формулата за изчисляване на дължимия данък за леките коли в допълнение към вече съществуващите мощност на двигателя и година на производство. Всеки компонент представлява коефициент в определени граници, които се определят от общините. Така, колкото по-слаб е двигателят и по-висока екологичната категория на автомобила, толкова по-малък данък ще дължи собственикът.

Логиката по отношение на възрастта на леките коли обаче е наобратно - колкото по-стар, толкова по-малък е дължимият данък, като идеята зад това е вид облекчение за по-нискодоходните групи от населението (тези с по-стари автомобили). Сега финансовото ведомство предлага границите на коефициентите за възраст да се свият с цел стимулиране на замяната на по-стари коли с по-нови, но настоящият принцип се запазва.

И именно срещу тази "порочна практика" се обединяват представителите на автомобилните производители и предлагат тя изцяло да отпадне от формулата за определяне на данъка. Коефициентите за възраст в момента увеличават 2.3 пъти данъчното бреме на леки коли до 5 години, вместо да го намалят, става ясно от изявлението на асоциацията. "Нормата има обратен ефект и не стимулира покупките на по-икономични, по-екологични и технически по-безопасни автомобили", казват представителите на бранша, като добавят, че подобна практика не се прилага в други страни - членки на ЕС.

Съществен пропуск в данъчните промени за годината е и липсата на данъчно облекчение за Plug-in хибриди. "Тези автомобили никъде не фигурират като отделен клас. Те имат конструктивна възможност за автономно движение само на ток и за определен пробег между зарежданията се движат като чисти електромобили", отбелязват от асоциацията.