Климатичните политики издигат нова Желязна завеса в Европа

Високата цена на вредните емисии поставя пред изпитание не само енергетиката, но и цялата индустрия

Климатичните политики издигат нова Желязна завеса в Европа

Идеите на ЕС в енергетиката ще засегнат и тежката индустрия

7250 прочитания

Високата цена на вредните емисии поставя пред изпитание не само енергетиката, но и цялата индустрия

© Надежда Чипева


Боян Рашев е управляващ партньор в denkstatt България – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, управление на природните ресурси.

Иде зима. Цените на газа, а след него и на топлофикациите, вече скочиха два пъти подред. На Нова година отново ще се увеличат. Те не могат да свалят правителството. Токът обаче може. Защото със зимата иде и перфектната буря в енергетиката, която със сигурност ще удари и тежката ни индустрия.

Климатът е на път да ги разруши, но не чрез някакви изменения или природни бедствия, а чрез консистентните едностранни ангажименти на европейския политически елит, известни като климатични политики.

Първа ще потъне ТЕЦ "Марица-Изток 2". До вчера нещата изглеждаха зле – загуби от 260 млн. лева за последните две години, натиск за увеличаване на изкупната цена на лигнитните въглища, преразходи и неефективност, 2500 души в централа, която може да бъде оперирана от 4-5 пъти по-малко хора – но не съвсем безнадеждно. Тази година обаче централата получи нови два тежки удара от Брюксел, които няма как да преживее, каквито и оптимизации да направи. Първо, Европейската комисия създаде т. нар. Резерв за стабилност на пазара на въглеродни квоти с ясната цел да вдигне цената им – неслучайно, тя скочи от около 7 до 25 евро/тон за половин година. За да е сигурна обаче, че няма да останат много оцелели лигнитни ТЕЦ, ЕК одобри и нови изисквания специално за тях, които вдигат летвата от 96% на 97% степен на очистване на емисиите на серни оксиди, а слагат и абсолютен лимит. Изглежда малко, но конкретно за ТЕЦ "Марица-Изток 2" означава допълнителна инвестиция от стотици милиони евро само за да има право да работи след декември, 2020 г. Крайният резултат е, че утре ТЕЦ-ът няма да може да си купи въглеродните квоти и на теория би трябвало да бъде изключен. Как точно си го представят в Брюксел, при положение че без него енергийната ни система не може да покрие потреблението през зимата, а всички съседни страни изпитват хроничен недостиг?

Съпътстващи проблеми

ТЕЦ "Марица-Изток 2" обаче е само върхът на айсберга. Цена на въглеродните квоти от 30 евро/тон, която вече е напълно реалистична, би оскъпила изключително много тока от въглища. Ако най-голямата ни централа трябва да закупи всички 10 млн. тона СО2 от пазара, това е допълнителен разход, който надвишава общите й годишни приходи, тоест продажната цена на нейното електричество трябва поне да се удвои! Американските ТЕЦ-ове нямат проблем – ще си работят на пълна мощност, защото потребление ще има. А кой ще плаща? Ако цената за домакинствата мръдне с повече от 10% нагоре, правителството автоматично пада. Затова цялата тежест ще отиде върху бизнеса и по-конкретно – тежката, енергоемка индустрия.

Забележете, че в този сценарий индустрията ще бъде ударена от цените на въглеродните квоти от две страни едновременно – първо, като пряк участник в Европейската схема за търговия с емисии и второ, като значим потребител на електроенергия. Първи биха затворили врати енергийно интензивни предприятия, които произвеждат за износ и принадлежат на глобални играчи с готови алтернативи – циментовите и торовите заводи, "Солвей Соди", "Аурубис", "София-мед", "Стомана-индъстри" и т.н. За разлика от българското правителство, което години наред нехайно подписва всяка евро-приумица, мениджмънтът на тези компании ежемесечно си прави сметката и отдавна е подготвен. Турция, Украйна, Сърбия – потенциални дестинации, които не страдат от "климатично лидерство", не липсват наоколо. Освен това неизбежно ще видим и измъкването на български компании като мините, КЦМ, "Алкомет", които също се пренасочат инвестициите си.

Какво може да значи това за нашата икономика? Срив, който в отделни общини се превръща в библейски потоп Да, вероятно на тяхно място бързо ще се наместят кол-центрове и предприятия за сглобяване на какво ли не. Обаче добавената стойност, която те биха могли да създават, е много по-малка и съответно заплатите няма как да стигнат и половината от нивото на тежката индустрия. А ако случайно някой голям инвеститор с енергоемко производство почука на вратата, му казваме да си опита късмета в Турция. Тъй като е независима и развиваща се страна, макар и вече с по-висок БВП на човек от нас, в Париж тя се е "ангажирала" лекичко да си увеличи емисиите – до 110% от 2012 до 2030 г. Няма да гони инвестиции, я?

Ако все пак правителството преживее голям скок на цената на тока за домакинствата, то голяма част от българските граждани няма да могат. Не, защото ще умрат от студ през зимата, а защото ще осъществят брюкселските мечти да се топлят въглеродно-неутрално – на дърва. И тогава ще разберем какво наистина значи да се задушаваш от еко-пушек.

Има ли изход?

Разбира се! Първо, не сме сами – цяла Източна Европа би пострадала по подобен начин. Така климатичните политики създават нова Желязна завеса насред Европа. Нали никой не си мисли, че Полша и Унгария просто ще приемат да бъдат вкарани в гореописания сценарий? Освен това, енергийната бедност се завръща и в Западна Европа – цените на електроенергията стават непоносими за все по-широки слоеве от населението и вече чукат на вратата на средната класа. Неслучайно, дори официална Германия вече дава назад.

Второ, цялата работа е безумно самобичуване, което Европа може да прекрати буквално утре, ако се намерят достатъчно адекватни политици, които да го осъзнаят и сложат край преди да е станало твърде късно. ЕС е единственият субект, който гледа сериозно на т.нар. борба с изменението на климата. Старият континент си измисли, ратифицира и преизпълни Протокола от Киото – 21% намаление на емисиите от 1990 до 2014 г. (България с 50%!) – и вече е отговорен само за около 8-9% от глобалните емисии. На крилете на тези успехи еврократите решиха, че намалението на СО2 емисиите е някакъв необратим, естествен ход на историята и ентусиазирано се подписаха под самоубийствени цели за 2030 г. Пазарната реалност им се изсмя, икономиката тръгна малко по-мощно и след 2014 г. СО2 емисиите от употреба на изкопаеми горива на ЕС ежегодно растат с около 1% като това се случва на фона на среден годишен ръст на електроенергията от ВЕИ от 10%. Щом ВЕИ не може, то единствено икономически колапс може да спре увеличението на въглеродните емисии. Това ли иска Европа?

Фиктивната борба с климатичните промени

Простата истина е, че на останалия свят изобщо не му пука – някой имат куража да си го кажат в прав текст, а други активно лицемерничат. Америка на Тръмп просто игнорира темата и през 2018 г. ще регистрира скок на СО2 емисиите от около 2%. В Китай през последните три години нови 259 гигавата въглищни централи – повече от всички работещи в Европа – са построени "без знанието на централното правителство", което иначе се кълне в климатична вярност!? Индия, Югоизточна Азия и Африка няма никаква вероятност да ограничат употребата на фосилни горива в следващото десетилетие. Въпреки всичкото говорене, през 2017 г. инвестициите в нефт и газ на глобално ниво са 4 пъти по-големи от тези във ВЕИ, а през 2018 е още по-зле – дори и световният добив и търговия с въглища се възраждат. Канадските провинции се надсмиват на патетиката на Трюдо, а Австралия и Бразилия съвсем скоро ще последват САЩ, излизайки от Парижкото споразумение.

През декември, 2018 г. ще се проведе поредната среща на страните по Конвенцията за климата в Полша, а сметките вече ще показват катастрофата – тази година ще видим огромен скок на СО2 емисиите на глобално ниво. Страната-домакин ще открие форума с красиви слова, опитвайки се да прикрие новините за разработване на нови лигнитни мини и ТЕЦ-ове, които да захранват въглищната й енергийна система. Европа ще го играе климатичен лидер, който има временни затруднения, но те няма да й попречат да се закълне в нови, още "по-амбициозни" цели за 2030 г. Развиващите се страни ще питат "Кой ще ни даде пари-и-и?", визирайки обещаните 100 милиарда долара годишно за проекти за адаптация и ще заплашват да се оттеглят от споразумението. Големите корпорации и градове масово ще се кичат с "въглеродна неутралност", постигната с купуване на уж "зелена енергия". Странно обаче защо това не се отразява на глобалните емисии?

Америка просто ще гледа целия този сеир и ще си гони интереса. А той съвпада с неизказаната, но ясно видима в реалното поведение, мечта на всеки един човек на планетата – неограничен достъп до евтина и надеждна енергия, която да подхранва както базовите ни потребности, така и безкрайните ни желания. В опитите си да се противопостави на естествения човешкия стремеж за по-добър живот, ЕС сам си създава вътрешни напрежения, които могат да доведат до разпада му. Не вярвам, че има разумен европеец, който да иска това!

Боян Рашев е управляващ партньор в denkstatt България – консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния и социалния капитал. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, управление на природните ресурси.

Иде зима. Цените на газа, а след него и на топлофикациите, вече скочиха два пъти подред. На Нова година отново ще се увеличат. Те не могат да свалят правителството. Токът обаче може. Защото със зимата иде и перфектната буря в енергетиката, която със сигурност ще удари и тежката ни индустрия.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


8 коментара
 • 1
  tom avatar :-P
  Tom

  на аФтора му се губи причинно-следствената връзка
  и пИсал е тъй да плюе
  и в конфликт на интереси се е намесил
  да не е реклама?

 • 2
  bulgariaftw avatar :-|
  bulgariaftw

  Много слаба статия. Страшно тенденциозна. Пълна с безпочвени изхвърляния - тези ще напуснат споразумението, онези ще инвестират в онова, пък другите сигурно се смеят и плануват обрат.

  Или автора има магическо кълбо, или това са най-простовати спекулации.

 • 3
  katia_1 avatar :-|
  Rational

  Капитал, малко по-сериозно. Защо пускате такива слаби статии? Авторът си личи, че няма дългосрочно виждане за тези процеси, а по-скоро непосредствено кретане с остарели, цапащи и нефективни източници на енергия.

 • 4
  k_ avatar :-|
  k_

  Дърлил съм се с Боян в този форум. Мисля, че беше на тема "устойчиво" развитие.
  Може би съм го виждал, но не се познаваме лично.
  Та, по темата.
  Това е най-смисленото нещо което съм чел по-темата в българска медия на български в последните 10г.
  Поздравления!
  В чуждоезичните (английски, европейски - френски/немски/италиански и на каквито се сетите езици) дискусията е ожесточена и върви поне от 5 години.
  У нас професионалната общност от БАН, Университети и прочие свободни "анализатори" мълчи с подвити опашки.
  В неформална среда - по маси в кръчмите се подиграват на воля с "климата" и Киотото, псуват султана обаче да излязат е с името нямат кураж.
  Като ги питаш "Защо се излагат?". Професори, доктори, член-кори разни.
  "Знаеш как е братче. С тия мизерни заплати няма как да изкараме нещо отгоре да си платим парното, ако останем без тях а пък тия пари ръсят пари на поразия да им нацъкам една презентация за климата и изкараме акъла на бабите."
  Ни един!
  Затова още веднъж поздравления за Боян!
  Да, положението е точно такова - Европа колабира до 5 години, ако продължава с тия климатични простотии.
  И още по-лошо иде. Виждаме го пред очите си.
  Умните хора бягат от Европа. Младите бягат от Европа. От Западна Европа.
  Както казва Боян енергийната бедност вече подяжда средната класа и тя си плюе на подметките - свят голям.
  И по нашата тема:
  В ситуацията която сме набутани няма много варианти.
  Очевидния - Набираме кураж и излизаме от Киото протокола. Американците го направиха, защо ние да не можем и ние точно да "спасяваме планетата". При този вариант ще изплачат - Хидроинженера, Ковачки и прочие ветреници и соларки
  По-мекия - Настояваме за увеличения на квотите и никакво плащане за Мариците поне засега. Може би е възможно е, ако са обединят с другите от Изт. Европа и ударят по масата.
  Бюрократичен - България е зелена страна и по груба оценка зеленината ни консумира около 30-40 млн тона СО2 на година. Правят им сметка на база инфото в кадастрите (упражнение за студент за мастър тезиса му да го разхвърля по гори, ливади, нивя и пр.) колко е баланс на калпак и го изпляскват на масата в Бюрксел. Айде, моля сравнете вашия отпечатък на калпак с нашия и после да си говорим кой точно колко квоти трябва да плаща.

  И понеже съм вече стар, имам си друга работа съм готов да си платя някой да свърши тая работа.
  Ако има мераклии, да пуснат контакт тук.

 • 5
  vstoykov2 avatar :-|
  Валентин

  Стадното мислене (църквата на затоплистите) и завирането на главата в з*дн*ка когато става въпрос за рисковете от глобално захлаждане са сериозен проблем.

  Ще има сериозна корекция на тренда за понижаване на бедността (крайни бедните намляват, животът на хората се подобрява), ако заради възможното глобалното захлаждане настъпи енергийна и хранителна криза (добивите в земеделието ще намалеят, вятърните и слънчевите централи не работят добре при студ и сняг - перките се заледяват, панлите се покриват със сняг).

 • 6
  aslkflasfka avatar :-|
  aslkflasfka

  И накрая всички вкупом ще умрем от глад, бедствия и войни. Точно това ще стане, когато все по-ограничените ресурси ударят по главата все по-растящото население на планетата. Но няма да измрем, преди да отнесем със себе си половината екологично разнообразие на планетата. В името на "естествения човешкия стремеж за по-добър живот".

 • 7
  aslkflasfka avatar :-|
  aslkflasfka

  До коментар [#4] от "k_":

  Когато изсечем всичките гори и елиминираме всичкия животински хабитат на планетата, като изкопаме и изгорим всички изкопаеми (по примера на братята роми с паркета), хич няма да има значение кои младежи накъде бягат, защото ще се живее из пещери.

 • 8
  k_ avatar :-|
  k_

  До коментар [#7] от "aslkflasfka":
  Филмираш се.
  Много сме малки да повлияем на Плаветата.
  Излез навън.Пътувай по големия свят и сред природата, за да го усетиш осъзнаеш.
  Наблюдавай и мисли.
  Ако нямаш възможност - научи се да смяташ и осмисляш числата.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход