Fitch запазва кредитния рейтинг на България без промяна

Агенцията очаква 3.5% ръст на икономиката през 2019 г. и ускоряване на инфлацията

Международната рейтингова агенция Fitch запази оценката си за България без промяна - на BBB в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Анализаторите взимат предвид "стабилните външни и публични финанси, както и надеждната политическата рамка за поетапно присъединяване към еврозоната". Като ограничения пред рейтинга от Fitch посочват по-ниските нива на доходите в сравнение със средното за държавите в същата рейтинг група, както и лошата демография на страната, която може да ограничи растежа и да утежни бюджета в бъдеще с повече социални и здравни разходи в бъдеще.

Fitch заедно със Standard & Poor's повишиха рейтинга на България в края на 2017 г., като S&P върна инвестиционното й ниво за първи път след фалита на КТБ през 2014. При ревизията на оценките си през лятото на тази година по-малката агенция Fitch я остави без промяна, докато S&P тогава повиши перспективата си за оценката на страната от стабилна на положителна.

Ускоряване на инфлацията

От агенцията залагат оптимистична прогноза за ръста на икономиката през тази година - 3.7% от БВП, но оценката вероятно е правена, преди да излязат данните за третото тримесечие, които отчетоха забавяне до 3%. За 2019 г. анализаторите прогнозриат забавяне до 3.5% и 3% през 2020 г. Вътрешното търсене ще бъде подкрепено от заложеното увеличение с 10% на заплатите в бюджетния сектор догодина и повишениеето на минималната работна заплата до 560 лв., както и от ускорение в усвояването на евросредства.

Fitch ревизира с по един пункт нагоре прогнозата си за средногодишната инфлация до 3% (при залагани 2% преди това) през 2019 г. при 2.8% (1.9% при предходната оценка) през тази година. Тези нива са малко над прогнозите за останалите страни с подобен рейтинг.

Повишение на рейтина - при повишаване на доходите

От Fitch посочват като фактори, които биха довели до увеличение на рейтинга на България по-висок потенциален растеж на БВП, ускореното сближаване до нивата на доходите в страните с по-висок рейтинг и напредък в процеса на присъединяване към еврозоната.

За понижение на оценката фактори са възобновяване на външните дисбаланси или влошаване на конкурентоспособността на икономиката, влошаване на показателите на бюджета, включително и реализиране на рисковете, свързани с материализиране на условните задължения на държавните предприятия.