Община Тутракан търси строител за воден проект за 25 млн. лв.

В рамките на поръчката ще се построи пречиствателна станция и ще се доизгради ВиК мрежа

Някои от ВиК проектите се забавиха заради буксуваща водна реформа или обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията
Някои от ВиК проектите се забавиха заради буксуваща водна реформа или обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията    ©  Цветелина Белутова
Някои от ВиК проектите се забавиха заради буксуваща водна реформа или обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията
Някои от ВиК проектите се забавиха заради буксуваща водна реформа или обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията    ©  Цветелина Белутова

Община Тутракан, в която има малко над 15 хил. жители, търси строител на пореден голям воден проект - за проектиране и строителство на градска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа.

Стойността на поръчката е 25.2 млн. лв. Обществената поръчка е част от проект по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Безвъзмездната помощ от ЕС е 19.2 млн. лв., като има още 9.6 млн. лв. общински средства и 3.4 млн. лв. национално съфинансиране.

Строителството ще трябва да се изпълни за две години и половина (979 дни) от подписване на договора. Крайният срок за подаване на оферти е 4 януари 2019 г.

Тутракан е част от "ВиК асоциация Силистра". ВиК дружествата, които успяха да се обединят в асоциации като част от водната реформа, имат право да усвояват средства за водна инфраструктура по оперативна програма "Околна среда".

Изискванията

В рамките на търга ще се избере икономически най-изгодната оферта по метода "ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл".

Кандидатите ще трябва да са отчели общ оборот от поне 40 млн. лв. за последните три финансови години.

Те трябва да имат опит в изграждането, реконструкцията или разширението на пречиствателни станции с капацитет от поне 10 хил. еквивалент жители и работата по канализационна мрежа от поне 6 хил. метра и водопроводна мрежа от поне 4 хил. метра.

Парите за вода

През 2018 г. се планираше да бъдат обявени поръчки за 1.6 млрд. лв. за водни проекти по ОПОС. Това беше прогнозата на тогавашния зам.-министър по регионално развитие Малина Крумова.

Някои общини - Приморско, Елхово и Айтос например, вече имат сключени договори за своите пречиствателни станции. В други като Пловдив и Чирпан обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията забавиха събирането на оферти.

В случая на Чирпан например поръчката за 11.7 млн. лв. е обявена в началото на 2018 г., но офертите бяха събрани чак през октомври месец. В община Пловдив става въпрос за поръчка над 60 млн. лв., където забавянето е сериозно и от общината обмисляха да поискат спиране на сроковете за изпълнението на проекта, за да не се изгубят европейските пари.