Срокът за офертите за отсечка от "Струма" при Кресна е удължен с две седмици

АПИ трябва да отговори на още въпроси от кандидати в търга за 450 млн. лв. Новата дата е 6 декември

Магистрала "Струма" в посока Гърция ще минава по съществуващия път през Кресненското дефиле
Магистрала "Струма" в посока Гърция ще минава по съществуващия път през Кресненското дефиле    ©  Цветелина Белутова
Магистрала "Струма" в посока Гърция ще минава по съществуващия път през Кресненското дефиле
Магистрала "Струма" в посока Гърция ще минава по съществуващия път през Кресненското дефиле    ©  Цветелина Белутова

След дълги спорове и обсъждания за трасето на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле в края на август Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществените поръчки за два лота в посока София.

Офертите по единия търг за близо 445 млн. лв. без ДДС трябваше да се подадат до днес, 22 ноември. От сайта на АПИ обаче става ясно, че срокът се отлага с две седмици. Според решение от 20 ноември, което към публикуването на статията не е на сайта на пътната агенция, новият срок за подаване на оферти е 6 декември.

Причината е, че поискани разяснения по условията на процедурата не могат да бъдат представени в срок.

Според Закона за обществените поръчки възложителят предоставя разясненията в четиридневен срок от получаване на искането, но не по-късно от шест дни преди крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти

Срокът за подаване на оферти в този търг вече веднъж беше отложен от 8 ноември на 22 ноември.

Разяснения до безкрай

Видно от страницата на търга, досега са поискани общо девет разяснения от потенциални кандидати (имената им не се споменават), като във всяко има поне няколко въпроса. Това може да е косвен знак, че интересът от строителните компании към поръчката ще е голям.

На последното е отговорено на 21 ноември - ден преди крайния срок за подаване на офертите. Единият въпрос е бил по изискванията за минимален финансов оборот, които са за 300 млн. лв. през последните три приключили финансови години, като 100 млн. лв. от тях да са от строителство, проектиране и ремонти на пътища и магистрали. АПИ отговаря, че 100 млн. лв. оборот от проектиране и строителство на жп трасета няма да бъдат приети.

От същото разяснение, но в отговор на друг въпрос става ясно, че едно и също физическо лице може да участва в ръководния състав в офертите на два различни кандидата.

Да преминем през дефилето

За трасето на "Струма" през Кресненското дефиле (лот 3.2 от магистралата) беше избран т.нар. източен вариант, който раздели пътя на две платна. В посока Гърция се използва съществуващият път през дефилето с малки подобрения и нов обходен път на Кресна, а в посока София пътят е изцяло нов. За него бяха обявени два търга, като първата отсечка от северната страна на лота е 13 км (тази, за която срокът е отложен), а втората е с дължина 10.4 км и включва обходния път на Кресна. Стойността му е 430.5 млн. лв. без ДДС. В поръчката за тази част от пътя има още повече разяснения, но засега крайният срок за подаване на оферти остава 29 ноември.Този вариант за трасето през дефилето беше фаворит на правителството, като оценката за въздействие по околната среда потвърди тезата на властта. Камарата на строителите в България (КСБ) също лобираше активно за този маршрут. От друга страна, еколози и природозащитници твърдяха, че използването на съществуващия път е противопоказно за околната среда.

Имаше вариант за 15-километров тунел, но той не беше предпочитан от строителите, тъй като българските фирми биха имали сериозни трудности да го построят. От друга страна, се твърдеше, че цената му е висока, като в пространството се хвърляха стойности между 1.2 и 1.6 млрд. лв. без някакви конкретни разчети. Настоящият вариант е с прогнозна стойност над 870 млн. лв. без ДДС, или 1.04 млрд. лв. с ДДС.