Здравната каса ще иска снимки на лекарите и пациентите на входа на операционната

Идеята е на шефа на здравната каса Дечо Дечев. В миналото като директор на болница той бе против разходите за следенето на пациенти

Здравната каса ще иска снимки на лекарите и пациентите на входа на операционната

Лекарският съюз се е съгласил с мярката като форма на контрол в кардиосектора, болните засега не са питани

Десислава Николова
10952 прочитания

Идеята е на шефа на здравната каса Дечо Дечев. В миналото като директор на болница той бе против разходите за следенето на пациенти

© Велко Ангелов


Искате ли някой да разполага с ваша снимка гол, облечен с престилка за операция и легнал върху количка пред входа на операционната? Това ще се случва от следващата година, ако съборът на Българския лекарски съюз одобри подписването на анекс към Националния рамков договор за следващата година със здравната каса. Заснемането ще става на входа на зали за инвазивна кардиология, в които се извършват изследвания на сърцето и съдовата система и се поставят стентове.

Не е ясно дали ще се отнася само до кардиологията или и до други специалности. Мярката е форма на контрол дали наистина се извършват процедурите. Тя обаче е пореден епизод от унизителното отношение към лекарите и пациентите от страна на здравната каса, след премахването на пръстовия отпечатък за прием в болница. Тъй като не е част от закон, заснемането лесно би могло да бъде оспорено по съдебен път, дори и лекарите да са съгласни. Според преговарящите в специалностите кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия и неврохирургия, предложението е било внесено от здравната каса на среща с тях, но те категорично не са се съгласили. Управителният съвет на БЛС, обаче, е съгласен и ще постави въпроса на гласуване в лекарските колегии през следващата седмица.

Здравната каса отказа да отговори какви съмнения има за извършените процедури и поставените стентове и защо се налага снимането и прегледът на снимките, както и колко ще струва покупката на камери, кой ще я финансира, както и колко ще струва съхраняването на снимките и прегледът им от инспекторите.

Специалистите в областта на медицинското право и защитата на личните данни смятат, че текстът не е издържан, нарушава Конвенцията за защита на правата на човека, Конституцията и законите и ще падне в съда.

Скъпо сърце

Сърдечно-съдовите заболявания са най-социалнозначимата болест, от която страдат средно 1.5 млн. българи във всички възрасти. С инвазивна диагностика и поставяне на устройства, които помагат на сърцето да работи или премахват запушванията на вени и артерии, се занимават 59 клиники в България, като броят им в София е 13. През миналата година по данни на индекса на clinica.bg са били извършени 77 хил. диагностични и лечебни процедури в кардиологията. Цената на една клинична пътека за диагностика е 700 лв., а за лечение чрез поставяне на стентове и др. – около 3000 лв., като касата заплаща най-евтините стентове.

Публично известно е, че касата подозира злоупотреби с поставянето на стентове, тъй като има много места в провинцията, които отчитат дейност, близка до най-натоварените кардиологични отделения в най-големите градове на България. Съмненията, обаче, биха могли да се разсеят чрез стриктен контрол на вложените изделия, чрез разследване от страна на касата на дейността на най-натоварените лаборатории и чрез всякакви други мерки, а не да бъдат наказвани лекарите и пациентите заради недоказани съмнения за надписване на процедури.

Авторът на Биг Брадър

Идеята за камерите е на управителя на здравната каса д-р Дечо Дечев, казват лекарите, участвали в преговорите. Той беше разположил такива камери за два месеца в неврохирургията на болница "Св. Иван Рилски" през 2011 г., когато беше неин директор. Записите бяха излъчени по телевизията и станаха причина за отстраняване на лекари, които се държат неподходящо с упоени пациенти.

По информация от Комисията за защита на личните данни в този случай видеонаблюсението е било без звук, поставени са били информационни табели, чрез които са уведомени всички пациенти, посетители и служители, за това, че цялото лечебно заведение е под видеонаблюдение. Наблюдението е преустановено, за да се потърси позициониране на камерите, което да защити напълно правата на пациентите. Според регулатора "видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни", тъй като включват информация, която е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е записано. В конкретния случай, "видеонаблюдението" е действие по обработване на лични данни, тъй като се извършва запис на данните чрез средства за видеонаблюдение." Според комисията видеонаблюдението в болнични заведения се подчинява на разпоредбите от Закона за частната охранителна дейност, "но само ако целта на обработване на личните данни на лекари и пациенти е охрана на обектите, на мероприятията и на лицата, и на техните права и законни интереси от противоправни посегателства". Комисията отбелязва в становището си, че за обработването на чувствителни лични данни чрез видеозапис от средства за видеонаблюдение трябва да е дадено предварително информирано съгласие от физически лица преди започване обработването им и то да бъде свободно изразено, конкретно и информирано, недвусмислено.

Така касата се изправя пред първото препятствие пред въвеждането на заснемане на входа на залата. Още по-стряскащо е, че до момента д-р Дечев беше против методите на следене в стил "Големият брат ви гледа" и то не само заради защитата на личните данни, но и заради безмисленото харчене на пари. Дечев като директор на болница беше против въвеждането на чекирането с лични карти, защото те могат да бъдат копирани и изчисли, че чекиращите устройства, въведени при управлението на Петър Москов, са стрували на болниците 36 млн. лв. Подобна е сумата и за устройствата за снемане на пръстов отпечатък, за които само здравната каса плати половин милион лева за софтуер. Срещу тях Дечев също беше против. Тяхното ползване беше отменено от Върховния административен съд пет месеца след началото, тъй като са въведени с решение на здравната каса, а не със закон. Освен това текстът не беше консултиран с Комисията за защита на личните данни, нито пък с пациентите и представляваше унизително снемане на отпечатъци като на престъпници.

Сега, обаче, странно защо Дечев иска въвеждането на още по-драстичен метод на следене от пръстовите отпечатъци.

Какво означава следенето

Според адвокат Десислава Кръстева от кантората "Димитров, Петров и ко", която е специалист по защита на личните данни, инфомирано съгласие за снимането няма да бъде необходимо да се иска от пациента, само ако текстът е въведен чрез закон. Във всички останали случаи това трябва да се направи. От НЗОК не отговориха дали на пациент, който откаже да бъде сниман, ще бъде отказано лечение, както беше в случая с пръстовите отпечатъци.

"В случая, обаче, преди да се въведе толкова инвазивен механизъм за следене на дейността, трябва да се извърши оценка на въздействието. Значимостта на преследваният обществения интерес трябва да е достатъчно висока, за да е оправдано подобно ограничаване на правата на пациентите. Трябва да се прецени дали тази мярка е наистина пропорционална, адекватна и необходима.

Става въпрос за уязвима група пациенти, за обработване на специални категории лични данни и за сериозно и принудително навлизане в личната сфера на пациентите. Поради това, ако планираното заснемане не е предвидено в закон ще е необходимо да премине през предварителна консултация с КЗЛД. Съмнително е дали контролът не би могъл да се постигне чрез други мерки. Прилагането на подобна мярка без изричното й уреждане в закон би противоречало на българската Конституция, според която никой не може да бъде заснеман без негово съгласие, освен в предвидените от закона случаи. Още повече, ако мярката бъде въведена във всички операционни зали, това би довело до драстично ограничаване на основни човешки права на пациентите напр. чрез заснимане на ражданията, ин-витро процедурите и др. под. манипулации", смята адвокат Кръстева.

"Ако се приеме обаче, че следва да се изисква информирано съгласие при обработването на тези лични данни, то тогава е необходимо да се осигури свободното му изразяване, т.е отказът не бива да препятства оказването на медицинска помощ на пациента", коментира в блога си адвокат Мария Шаркова, специалист по медицинско право. Тя припомня, че Европейският съд за правата на човека е разглеждал множество дела срещу различни държави, касаещи правото на неприкосновеност на личния и семейния живот. "Според съда защитата на информацията, отнасяща се до здравословното състояние на човека, е един от аспектите на защитата на неприкосновеността на личния живот. Това е важно не само заради задължението да се осигури конфиденциалност на този тип чувствителни данни, но и за да не се нарушава доверието на пациента в медицинските специалисти и здравните услуги, които се предоставят. Липсата на подобна защита може да бъде причина пациентите да се въздържат от търсене на медицинска помощ под страх, че важна за тях информация може да бъде разкрита", смята тя.

Лекарският съюз е съгласен

Според председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров предложението да бъде въведен видеоконтрол на входа на ангиографските зали е на НЗОК. "Причината – по-строг контрол и целево разходване на отпуснатите средства за здраве. Беше договорено обхватът на наблюдението да бъде само на входа на залата. Идеята е да може да се установи дали в конкретния ден и час е извършена дадена процедура, от даден лекар и дали в операционната е влязъл пациент. Изрично подчертавам, че в самата операционна, както и в залата за подготовка няма да бъде снимано, няма да бъдат правени записи. Важно е да уточним, че и към този момент входовете на повечето ангиографски зали се наблюдават. Разликата е, че сега при възникнала проверка записите ще трябва да се предават на НЗОК. Иначе, те ще се съхраняват в срок до 30 дни, след което ще бъдат унищожавани", казва д-р Маджаров.

Според него принципното съгласие на БЛС съюз е от името на преговарящата група по анекса към Националния рамков договор, а съборът на лекарския съюз е този, който ще реши окончателно. "Български лекарски съюз категорично заяви по време на преговорите, че новата мярка не трябва да бъде в разрез с правилата на GDPR, трябва да бъдат спазвани правата на пациентите и да се гарантира сигурността на личните им данни", казва той.

Разбира се, лекарският съюз би могъл да се съгласи с по-малко драстични мерки за контрол от това да бъдат снимани лекарите и пациентите и към тях да се подхожда с предубеждението, че са престъпници.

Според д-р Маджаров подобно предложение за заснемане не е отправяно за останалите специалности и операционни. Това пък от друга страна води до подозрителна дискриминация само на една група лекари и пациенти.

Вече ви гледаме

Председателят на лекарския съюз отбелязва, че към този момент в голяма част от болниците има видеонаблюдение в коридорите, в отделенията, във фоайето на болниците, което реално погледнато обхваща и входа на операционните. "С промяната просто се регламентира, че записите ще трябва да се пазят, за да може да служат като доказателство при съмнения за злоупотреба и последвала проверка. Няма да се снима нито процесът на подготовката за операция, нито самата манипулация. Що се отнася до правилата на GDPR с въвеждането на тази мярка те са спазени, защото има основание за видеонаблюдение, ще бъдат изготвени и правилата за събиране, съхранение и унищожаване на личните данни, а пациентите ще бъдат уведомявани чрез поставено явно място съобщение, че обектът се намира под видеонаблюдение. Реално всяка болница, в която към този момент има поставени камери се е постарала да информира пациентите си, че в рамките на сградата се извършва видеонаблюдение. Изрично искам да подчертая - пациентите няма да бъдат снимани в неудобно или унизително за тях положение", казва той.

Искате ли някой да разполага с ваша снимка гол, облечен с престилка за операция и легнал върху количка пред входа на операционната? Това ще се случва от следващата година, ако съборът на Българския лекарски съюз одобри подписването на анекс към Националния рамков договор за следващата година със здравната каса. Заснемането ще става на входа на зали за инвазивна кардиология, в които се извършват изследвания на сърцето и съдовата система и се поставят стентове.

Не е ясно дали ще се отнася само до кардиологията или и до други специалности. Мярката е форма на контрол дали наистина се извършват процедурите. Тя обаче е пореден епизод от унизителното отношение към лекарите и пациентите от страна на здравната каса, след премахването на пръстовия отпечатък за прием в болница. Тъй като не е част от закон, заснемането лесно би могло да бъде оспорено по съдебен път, дори и лекарите да са съгласни. Според преговарящите в специалностите кардиология, кардиохирургия, съдова хирургия и неврохирургия, предложението е било внесено от здравната каса на среща с тях, но те категорично не са се съгласили. Управителният съвет на БЛС, обаче, е съгласен и ще постави въпроса на гласуване в лекарските колегии през следващата седмица.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


4 коментара
 • 1
  gogotod avatar :-|
  gogotod

  Българският Лекарски Съюз не е съгласен. Това, че Маджаров е председател на УС на БЛС се бил уколончиво нещо признал , не значи че лекарите сме съгласни с БИГ Брадър в ЛЗ където ние работим. Маджаров не ни е питал, не ни е началник и не може да дава изявления. Тъй като съм се регистрирал тук и с фейс профила ми просто го посетет. А иначе потресен съм от мнението на д-р Маджаров и предложението на НЗОК.
  Но иначе при предложения как да спрат лабораторните измами сме в процес на неяснота, кое ще се приеме. Щото снимането е 100% незаконно без съгласие на и без тов аболен човек, но имало проблем да се запише че ако носиш кръвта на пациент от Малко Търново в София за обикновенни изледвания, имало юридически проблем. Такъв няма, но и със снимките явно няма. НОООООО. Има!

 • 2
  kratun.ko avatar :-|
  kratun.ko

  Едно от нещата, които карат хората да напускат България е точно отношението като към "мат'риал". Никой не те пита дали и колко надълбоко да бръкне в личното ти пространство, защото този, който ги решава и узаконява тези неща разполага с привилегии и няма да бъде третиран по начина, който той налага на "простолюдието".
  Аз не искам да ме снимат в болницата, да давам отпечатъци, да ми копират личната карта и прочие, все продукти на административна импотентност.

 • 3
  georgh5n2 avatar :-|
  georgh5n2

  ЕХ, каква чувствена и бойка защита срещу най-елементарни мерки за предотвратяване на течовете из НЗОК. Лекарите искат ли, искат нови средства. Новите средства идват. И пак не стигат. Време е да се въведе някаква мярка, която да ограничава злоупотребите... Снимали го на входа на операционната, голям праз! Снимат ви на входа на супермаркета, на входа на аптеката, на входа на работа...

 • 4
  georgh5n2 avatar :-|
  georgh5n2

  До коментар [#2] от "kratun.ko":

  Хората си тръгват от България, защото имат добри трудови предловения. Защото не могат да гласуват като нормални хора. Защото не могат да протестират като нормални хора. Защото не обичат корупцията.

  Никой не напуска, защото го снимат някъде. Вервай ми, в Обединеното Кралство ги снимат на всеки метър и гордо обясняват как "никога нема да се върнат у Българията".

  Хората напускат, защото дружно - ние - Българския народ, се провалихме чутовно в демокрацията. И в управлението. И нищо няма да се промени, докато не предприемем стъпките за да се поправим. Това включва контрол и борба с злоупотребите.

  ГЕРБ не са цвете, но без контрол не става. Особено тук. Кажи ми една улица, на която българите не са нахвърляли боклуци, и после ми говори как не трябва да ни третират като престъпници...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход